18 chục trừ 6 chục bằng bao nhiêu

Qua bài viết này Askanswerswiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về 18 chục trừ 6 chục bằng bao nhiêu hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn Giải bài tập Toán lớp 2: Đơn vị, chục, trăm, nghìn trang 38, 39, 40, 41 – Chân trời sáng tạo được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và ngắn gọn dưới đây.

Giải bài tập Toán lớp 2: Đơn vị, chục, trăm, nghìn – Chân trời sáng tạo

Luyện tập

Bài 1 (trang 38 SGK Toán 2 Tập 2)

Viết số, đọc số (theo mẫu).

Giải bài tập Toán lớp 2: Đơn vị, chục, trăm, nghìn trang 38, 39, 40, 41-1

Trả lời:

Giải bài tập Toán lớp 2: Đơn vị, chục, trăm, nghìn trang 38, 39, 40, 41-2

Bài 2 (trang 38 SGK Toán 2 Tập 2)

Đọc các số tròn trăm từ 100 đến 1000.

Trả lời:

Em điền kết quả vào chỗ còn trống, kết quả như sau:

Em đọc các số lần lượt từ trái qua phải: một trăm, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm, sáu trăm, bảy trăm, tám trăm, chín trăm, một triệu.

Bài 3 (trang 38 SGK Toán 2 Tập 2)

Số?

Giải bài tập Toán lớp 2: Đơn vị, chục, trăm, nghìn trang 38, 39, 40, 41-5

Có …… trăm và ….. chục quả trứng.

Trả lời:

Em đếm số trứng ở mỗi khay: 1, 2, 3,…, 20. Mỗi khay có 2 chục.

Đếm chồng trứng thứ nhất: 2 chục, 4 chục, 6 chục, 8 chục, 1 trăm

Đếm chồng trứng thứ hai: 2 chục, 4 chục, 6 chục, 8 chục.

Kết luận:

Có 1 trăm và 8 chục quả trứng.

Bài 4 (trang 39 SGK Toán 2 Tập 2)

Viết và đọc các số tròn chục từ 110 đến 200.

Giải bài tập Toán lớp 2: Đơn vị, chục, trăm, nghìn trang 38, 39, 40, 41-6

Trả lời:

Quan sát hình ảnh các khối lập phương

Có 1 trăm khối lập phương, ta viết chữ số 1 ở cột trăm.

Có 1 chục khối lập phương, ta viết chữ số 1 ở cột chục.

Có 0 đơn vị (không có khối lập phương lẻ), ta viết số 0 ở cột đơn vị

Thực hiện tương tự, em có kết quả như bảng sau:

Giải bài tập Toán lớp 2: Đơn vị, chục, trăm, nghìn trang 38, 39, 40, 41-7

Bài 5 (trang 40 SGK Toán 2 Tập 2)

Mỗi con chim sẽ bay đến đâu?

Giải bài tập Toán lớp 2: Đơn vị, chục, trăm, nghìn trang 38, 39, 40, 41-8

Trả lời:

Quan sát hình, em xác định các số ở mỗi cây.

Mỗi vạch trên tia số cách nhau 10 đơn vị, các số trên tia số lần lượt là:

90; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 210

Số ở cây màu xanh lá cây là số 160.

Số ở cây màu xanh da trời là số 180

Số ở cây màu tím là số 200

Như vậy:

Con chim sẻ màu đen sẽ bay đến cây màu xanh da trời.

Con chim màu xanh da trời sẽ bay và cây màu xanh lá.

Con chim màu xanh lá sẽ bay đến cây mà cam.

Con chim màu cam sẽ bay đến cây màu tím.

Em nối như sau:

Giải bài tập Toán lớp 2: Đơn vị, chục, trăm, nghìn trang 38, 39, 40, 41-9

Bài 6 (trang 40 SGK Toán 2 Tập 2)

Xếp trứng gà lên xe.

Giải bài tập Toán lớp 2: Đơn vị, chục, trăm, nghìn trang 38, 39, 40, 41-10

Trả lời:

Khung a có 3 cái thùng, mỗi thùng có 1 trăm quả trứng gà, số trứng gà ở hình a là 1 trăm, 2 trăm, 3 trăm. Có 300 quả trứng.

Khung b có 1 trăm 5 chục. Có 150 quả trứng.

Khung c có 1 trăm 3 chục. Có 130 quả trứng.

Khung d có 1 trăm, 2 trăm. Có 200 quả trứng.

Vậy xe màu đỏ chở khung d.

Xe màu xanh da trời chở khung c.

Xe màu vàng chở khung a.

Xe màu xanh lá chở khung b.

Em nối như sau:

Giải bài tập Toán lớp 2: Đơn vị, chục, trăm, nghìn trang 38, 39, 40, 41-11

Thử thách: (trang 41 SGK Toán 2 Tập 2)

Quan sát bức tường gạch

Giải bài tập Toán lớp 2: Đơn vị, chục, trăm, nghìn trang 38, 39, 40, 41-12

Số?

a) Mỗi hàng có …… viên gạch.

b) Có tất cả …… viên gạch.

c) Mỗi màu có bao nhiêu viên gạch?

Giải bài tập Toán lớp 2: Đơn vị, chục, trăm, nghìn trang 38, 39, 40, 41-13

Trả lời:

a) Đếm số viên gạch ở mỗi hàng, em thấy mỗi hàng có 10 viên gạch.

b) Có 20 hàng, mỗi hàng có 10 viên gạch, số viên gạch là: 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 +10 + 10 +10 +10 +10 + 10 + 10 + 10 = 200 viên gạch.

c) Mỗi hàng có một loại màu khác nhau.

Số viên gạch mỗi loại bằng số hàng.

Có 20 viên gạch màu đỏ, 20 viên gạch màu da cam, 20 viên gạch màu vàng, 20 viên gạch màu xanh lá mạ, 20 viên gạch màu xanh da trời, 20 viên gạch màu xanh nước biển, 20 viên gạch màu tím, 20 viên gạch màu hồng, 20 viên gạch xanh lá cây, 20 viên gạch màu nâu.

Em điền kết quả như sau:

a) Mỗi hàng có 10 viên gạch.

b) Có tất cả 200 viên gạch.

c) Mỗi màu có bao nhiêu viên gạch?

Giải bài tập Toán lớp 2: Đơn vị, chục, trăm, nghìn trang 38, 39, 40, 41-14

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải bài tập Toán lớp 2: Đơn vị, chục, trăm, nghìn trang 38, 39, 40, 41 – Chân trời sáng tạo file PDF hoàn toàn miễn phí.

Related Posts