At the weekend là thì gì

Bạn đã biết At the weekend là thì gì chưa? Dấu hiệu và cấu trúc với At the weekend như thế nào? Trong bài viết hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn dấu hiệu và cấu trúc at the weekend là thì gì một cách chi tiết nhất nhé.

1. At the weekend dùng thì gì

At the weekend dùng thì tương lai gần.

Ví dụ:

 • Our grandparents are going to visit our house at the weekend. They have just informed us.

 • Dịch nghĩa: Cô ấy sẽ mua một ngôi nhà mới vào cuối tuần vì cô ấy đã có đủ tiền.

 • I am not going to attend the class at the weekend because I’m very tired.

 • Dịch nghĩa: Tôi sẽ không tham gia lớp học vào cuối tuần vì tôi rất mệt.

 • She isn’t going to sell her house because she has enough money at the weekend.

 • Dịch nghĩa: Cô ấy sẽ không bán nhà vì cô ấy có đủ tiền vào cuối tuần.

at the weekend là thì gì

At the weekend dùng thì tương lai gần

2. At the weekend hay on the weekend

at the weekend là thì gì

At the weekend hay on the weekend

Sự khác biệt giữa AT the weekend và ON the weekend:

Cả hai giới từ đều có thể được sử dụng trong câu. Nó phụ thuộc vào nơi bạn đang nói hoặc sử dụng tiếng Anh.

– AT the weekend được sử dụng trong tiếng Anh Anh

– ON the weekend được sử dụng bằng tiếng Anh Mỹ

Ví dụ:

 • I play football AT the weekend.

 • Dịch nghĩa: Tôi chơi bóng đá vào cuối tuần. (được sử dụng trong tiếng Anh Anh)

 • I play football ON the weekend (được sử dụng trong tiếng Anh Mỹ)

 • Dịch nghĩa: Tôi chơi bóng đá vào cuối tuần

 • We used to always go to the beach AT the weekend.

 • Dịch nghĩa: Chúng tôi thường đi biển vào cuối tuần (được sử dụng trong tiếng Anh Anh)

 • We used to always go to the beach ON the weekend. – American English

 • Dịch nghĩa: Chúng tôi thường đi biển vào cuối tuần (được sử dụng trong tiếng Anh Mỹ)

Chú ý: Chúng ta không nên sử dụng in the weekend.

3. Cấu trúc với at the weekend

Cấu trúc:

S + is/ am/ are + going to + V(nguyên thể) + at the weekend

Trong đó:

 • S (subject): Chủ ngữ
 • is/ am/ are: là 3 dạng của “to be”
 • V(nguyên thể): Động từ ở dạng nguyên thể

S + is/ am/ are + not + going to + V(nguyên thể) + at the weekend

Câu phủ định ta chỉ cần thêm “not” vào ngay sau động từ “to be”.

Is/ Am/ Are + S + going to + V(nguyên thể) + at the weekend?

Trả lời: Yes, S + is/am/ are.

No, S + is/am/are.

Câu hỏi ta chỉ việc đảo động từ “to be” lên trước chủ ngữ.

4. Một số câu ví dụ cách dùng thì với at the weekend

Dưới đây mình đã tổng hợp một số câu ví dụ cách dùng thì với at the weekend để các bạn có thể tham khảo nhé

 • I think I’ll visit my parents at the weekend.

 • Dịch nghĩa: Tôi nghĩ tôi sẽ về thăm bố mẹ tôi vào cuối tuần.

 • What do you usually do at the weekend?

 • Dịch nghĩa: Bạn thường làm gì vào cuối tuần?

 • I read an entire book at the weekend.

 • Dịch nghĩa: Tôi đã đọc toàn bộ một cuốn sách vào cuối tuần.

 • I’m going to set aside an hour at the weekend to clean the bathroom.

 • Dịch nghĩa: Tôi sẽ dành ra một giờ vào cuối tuần để dọn dẹp phòng tắm.

 • She is coming to her grandfather’s house in the countryside at the weekend.

 • Dịch nghĩa: Cô ấy sẽ đến nhà ông ngoại ở quê vào cuối tuần.

 • We are going camping at the weekend.

 • Dịch nghĩa: Chúng tôi sẽ đi cắm trại vào cuối tuần.

 • I’m having my hair cut at the weekend because it’s too long.

 • Dịch nghĩa: Tôi cắt tóc vào cuối tuần vì tóc quá dài.

 • She is buying a new house at the weekend because she has enough money.

 • Dịch nghĩa: Cô ấy sẽ mua một ngôi nhà mới vào cuối tuần vì cô ấy đã có đủ tiền.

Trên đây là những chia sẻ của mình về At the weekend là thì gì, dấu hiệu và cấu trúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết nhé.

Related Posts