Bản kiểm điểm cá nhân về kết quả thực hiện cam kết tu

Mã số thuế là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự do cơ quan quản lý thuế cấp cho người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế. Mã số thuế để nhận biết, xác định từng người nộp thuế (bao gồm cả người nộp thuế có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu) và được quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc

Dùng số CMND/ CCCD tra cứu tại đây, nhận số CMND/ CCCD và nhập đúng mã tra cứu.

Bạn cần mang theo CMND/ CCCD gốc + giấy tờ xác minh nơi cư trú (tạm trú/thường trú) đi đến chi cục thuế quận/ huyện nơi đang sinh sống để đăng ký.

Trường hợp 1: Chưa ký cam kết thuế

Nếu tổng thu nhập trong tháng (tổng tiền 2 kỳ nhận thù lao) của bạn từ 2.000.000VNĐ trở lên thì bạn sẽ đóng 10% thuế.

Trường hợp 2: Đã ký cam kết thuế

Nếu tổng thu nhập trong tháng (tổng tiền 2 kỳ nhận thù lao) của bạn từ 11.000.000VNĐ trở lên thì bạn sẽ đóng 10% thuế.

Theo quy định Tại điểm i, khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định về khấu trừ thuế như sau:

“Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Khi đi làm, bạn liên hệ các bạn phụ trách ở Việc Có theo khu vực, để nhận mẫu cam kết để ký.

Hoặc chủ động tải mẫu cam kết tại ĐÂY, sau đó in ra và ký gửi về VP Việc Có.

  • Hà Nội: Liên hệ nhân sự Việc Có để nhận giấy cam kết tại các kho làm việc
  • Hồ Chí Minh: Liên hệ nhân sự Việc Có qua mục chat trên app Viec.Co để được hướng dẫn cụ thể

Lưu ý:

  • Từ 01/05/2021, CTV khu vực Hà Nội vui lòng gọi trước khi gửi cam kết để Việc Có sắp xếp nhân sự đến kho nhận chứng từ.
  • Nếu trước khi gửi không liên hệ Việc Có và bị thất lạc giấy tờ, Việc Có sẽ không chịu trách nhiệm.
  • Người liên hệ trước khi gửi chứng từ:Anh Tú: 0853200096Anh Tùng: 0345003557

Bản cam kết 02/CK-TNCN là mẫu cam kết dùng cho cá nhân cam kết về thu nhập trong năm tính thuế chưa đến mức phải khấu trừ thuế để công ty chi trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế (10%) tại thời điểm chi trả thu nhập.

, nếu nằm trong các trường hợp dưới đây. Theo quy định của Luật thuế thì cá nhân sẽ được hoàn thuế trong các trường hợp sau:

  1. Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp.
  2. Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.
  3. Các trường hợp khác theo quy định của cơ quan Nhà nước thẩm quyền.

Related Posts