Bảo vệ môi trường cùng kun

Video Bảo vệ môi trường cùng kun
Cảm Æ¡n má»i ngÆ°á»i Äã hóng truyá»n. Mình sẽ cá» gắng.Bây giá» má»i cả nhà xÆ¡i truyá»n ngon miá»ng nha. à mà vẫn sẽ còn H Äến chap 3 ha.________________________________________________________________Victor POV”Hôm qua… Không phải là mÆ¡ Äúng không???”Tôi tá»± thầm nghÄ© trong bụng. Tá»i qua chúng tôi mân miên mấy lần nhÆ° thế thì là m gì không phải là thật nữa.”Victor… Hah… Victor….””Victor… Mạnh nữa lên…””Ah… Victor”Tôi bá»ng chá»c Äá» mặt. Khuôn mặt tôi ngó sang bên kia. Ãi… Thật là má»t thiên thần bé nhá»… Em ấy xinh quá. Thôi chết… Theo cái Äà nà y lại “lên” mất. “Em ấy vẫn ngủ nhá»… Chắc má»t chút thôi không sao “Yuri POV”à ẩm quá…. Hôm qua anh ấy là m mạnh kinh”Tôi lại mÆ¡ lại vá» tá»i mân miên qua. Hôm qua quả là mình không mÆ¡. Anh ấy yêu mình, vui không còn từ gì Äá» tả nữa rá»i. NhÆ°ng cái thú tính của anh ấy lúc nà y là lần Äầu mình biết. Tá»i qua quá dữ dá»i. Sau khi “là m” xong thì lại mân miên thêm 4,5 lần nữa. CÅ©ng may ngÆ°á»i Äầu của mình là anh ấy.Tôi bất chợt líp díp Äôi mắt. Vì tôi chÆ°a dậy hẳn nên chá» nghe lan man và i tiếng rên “Yuri…. Yuri….”.  Tôi mò lấy Victor. NhÆ°ng tôi lại không thấy anh ấy mà lại nắm Äược thứ gì Äó vừa cÆ°ng cứng vừa Æ°á»t Æ°á»t. Tôi ÄÆ°a bà n tay mình lên xuá»ng liên tục. Cái nà y dà i thật. Sao mà cà ng lên cà ng xuá»ng nó cà ng to và có cả tiếng rên nhá»… Lạ thật…”Yuri….. hah….. em là m cái gì vậy ???”Tôi nghe thấy giá»ng Victor. Vậy Äây là ….. “Nó” Hả.Tôi giật mình tá»nh dậy.”Vic …. Vic…. Victor ???? Em xin lá»i”Kouru POV”Hah… hah….. Yuri”Yuri Äang ngủ say rất dá» thÆ°Æ¡ng. Vì dá» thÆ°Æ¡ng quá nên Victor Äã tá»± xá»­ . Thật không may cho anh thì Yuri quay lại.”Victor…. “Không ngá» Äến lúc Äó thì Yuri Äã cầm nhầm “NÆ¡i Äó mà ai cÅ©ng tÆ°á»ng tượng ra nó là cái gì rá»i Äấy…””Yuri… Ahh… Anh …”Yuri giật bắn mình và chạy ra.”Em…. Xin lá»i anh..””Thế thì em giải quyết ná»t tác phẩm nà y Äi”Victor vừa nói vừa chá» và o chá» Äó,cÆ°á»i dâm má»t tí vì em ấy không biết là chính bản thân Victor Äã là m nhÆ°ng lại Äá» lá»i cho yuri vì Äã chạm và o. Thật là damdang.*Äá» mặt*”Em Sợ””Sợ gì.. dù sao em cÅ©ng chạm và o nó mà . Anh còn chÆ°a trừng phạt em là tá»t lắm rá»i” (Kouru: Victor anh má»i là …. Victor: Im Äi cái tên lắm miá»ng. Ta còn Äang thÆ°á»ng thức miếng vá» nà y)”Anh… Muá»n em là m gì””Em là m gì cÅ©ng Äược”Yuri Äá» mặt, Äứng lên nhắm mắt lại hôn và o Äầu của Victor. Victor ngẩng lên là m Yuri giật mình. Victor nhảy và o hôn Yuri Äắm Äuá»i.

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f416d6a626a5543415167675961773d3d2d3334333735313630352e313439313131636239393166373665303331313435343633343238332e6a7067

(Ảnh minh hoạ gần chính xác vì Victor Äang Nude và Yuri Äang cá»i Äá»)”Thôi… Anh tá»± là m Äi””Thế thì.. Má»i cả nhà cùng Än”Victor cúi xuá»ng cầm bà n chân củ Yuri lên hôn liếm nhÆ° Äang Än má»t cây kẹo khá»ng lá». Mặt Yuri Äá» á»­ng ra. NhÆ°ng vì lo quá nên hoá thà nh truyá»n vui. Cậu ấy cÆ°á»i vì cậu Äã nhận ra không phải cậu ấy Äang mÆ¡ trong bóng Äêm. Trong sá»± tÆ°á»ng tượng của bản thân nữa. Mà lần nà y là sá»± thật. Lần nà y cho cậu thấy tá»i hôm qua không phải là mÆ¡ mà chính xác là Victor yêu cậu ấy thật lòng.”Haha… hahaaaa”Victor tá» ra vẻ ngạc nhiên tá»t Äá». Và Victor cÅ©ng biết Yuri mình sẽ là m gì vá»i cậu ấy. Nhung mà anh ấy vẫn hÆ¡i ngỡ ngà ng.”Sao em lại cÆ°á»i???””Vì em biết rằng: Cả hôm qua và hôm nay em không còn nghi nghá» gì nữa. Em biết rằng tình cảm của anh tá»i hôm qua nói là sá»± thá»±c và em.. yêu anh nhiá»u””Yuri… có nhẽ em nên gá»i ngÆ°á»i sá»­a giÆ°á»ng Äến sau buá»i sáng nà y Äi”Victor nói vá»i giá»ng Äiá»u khá sợ.”ehhhh…. Tại sao v…. Ưnm”

Yuri chÆ°a ká»p trả lá»i …                                                                             Yuri chÆ°a nói hết câu ….                                                                            Victor Äã ká»p ra tay …..                                                                            CÆ°á»p lấy Äôi môi ngá»t ngà o…. Â

Thật là tuyá»t vá»i quá Äi thôi , thật moe quá Äi thôi                                                  Victor hôn Yuri mê say Äắm

Anh cứ hôn ÄiCả nhà mình hát thá»­ Äi. Victor hôn Yuri xong liá»n ÄÆ°a tay và o trong lá» huyá»t nhá» xinh mà há»ng hà o của cậu. Victor vừa cho ngón voà thì Yuri rên lên vì sung sÆ°á»ng cá»±a quạy không chá»u ná»i. “Ah… hah…. Nữa Äi…”Äâm và o tim Äen của cậu. Victor cho thên ngón tay nữa và o. Cậu rên rá» lá»n hÆ¡n. CÆ¡ thá» cậu nhÆ° không thá» là m chủ Äược cậu nữa. Victor thấy thế quay lạy nhìn Yuri. Không cần biết thì Yuri Äã Äoán trÆ°á»c và trả lá»i:”Ahh… Victoru(Chá» nà y là Rên)… Em nghÄ©…ahh… anh nên cho và o Äi.”Victor cÆ°á»i vì sung sÆ°á»ng khi nghe những lá»i nay từ chính miá»ng Yuri ra. Liá»n há»i thêm”Em muá»n anh không??””Có… Ahhh… Emm… cần anh”Nghe xong Victor xâm nhập và o Lá» huyá»t. Yuri bá» khuấy Äảo hoà n toà n. Trong cÄn phòng tiếng dục vá»ng từ hai ngÆ°á»i rên ra cho nhau nhÆ° những lá»i yêu thÆ°Æ¡ng mà cả hai ngÆ°á»i Äã phải tích góp và o mà không nói ra.”Victor… em sắp””Yuri… Anh cÅ©ng””Ahh…. hhh.. Victor””Yuri.. Hah. Em có muá»n biết má»t Äiá»u gợi ý không?””gì vậy ạ?””Em có nhá» lúc anh nói cần có thợ sá»­a giÆ°á»ng không?””Vâng?””Anh không Äùa Äâu… Theo cái Äà nà y thì anh có thá» là m vá»i em thêm nhiá»u hiá»p nữa. Em cho anh nhé..””Äừng mà “Và cả hai há» mân miên Äến mức cái giÆ°á»ng vỡ Äôi…(Ảnh minh hoạ có bạn nà o dá»ch há» Au không??)-Hết chap 2 rá»i. Cả nhà thấy thế nà o? Mong cả nhà sẽ thÆ°á»ng thức hai chap Äầu Äá»u có H nà y. Cả nhà Äợi chap 3 nha. Lá»ch ÄÄng truyá»n của mình là 3 ngà y/1 chap ha cho cả nhà Äỡ lo mình bá» chap