Cách bấm cot trên máy tính

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Cách bấm cot trên máy tính hot nhất được tổng hợp bởi Askanswerswiki

Video Cách bấm cot trên máy tính

Hàm lượng giác sin, cos, tan, cot là những hàm cơ bản mà bạn phải nắm thật chắc để có thể làm tốt các bài tập. Việc tính hàm lượng giác bằng tay khiến bạn gặp khá nhiều khó khăn. Hãy theo dõi bài viết để Cách bấm cot trên máy tính và sin, cos, tan trên máy tính cầm tay, máy tính bỏ túi trên máy tính cầm tay, máy tính bỏ túi đơn giản. hãy cùng tham khảo với mobitool nhé !

Cách tìm shift cot trên máy tính - Ý Nghĩa Là Gì ?
Cách bấm cot trên máy tính và sin, cos, tan trên máy tính cầm tay, máy tính bỏ túi

Hướng dẫn công thức cấp số nhân đầy đủ chi tiết nhất hãy cùng tham khảo để làm bài nha các bạn !

Cách bấm cot trên máy tính(ctg)

Dưới đây là hướng dẫn cách bấm cot trên máy tính đầy đủ chi tiết hãy cùng tham khảo nhé :

Sử dụng công thức cot = 1/tan

Bước 1: Nhấn chọn phím phân số > Nhập số 1 vào phần tử số.

Nhập công thức phân số
Cách tính cot trên máy tính

Nhập công thức phân số

Bước 2: Nhập phím tan > Nhập số độ mà đề bài cho, ở đây mình chọn 30° > Nhấn phím )” để đóng ngoặc.

Nhập tan cùng số độ mà đề bài cho
Bấm cot trên máy tính

Nhập tan cùng số độ mà đề bài cho

Bước 3: Nhấn dấu “=” > Hiển thị kết quả cho cot.

Hiển thị kết quả hình ảnh
Cách bấm máy tính cot

Hiển thị kết quả hình ảnh

Sử dụng công thức cot A = tan (90°- A)

Ngoài cách tính cot như trên, chúng ta còn có thể tính cot theo công thức cot A = tan (90°- A) trên máy tính cầm tay. Trong đó, A là số đo góc.

Ví dụ: Hãy tính cot 60°.

Giải: Theo công thức cot A = tan (90°- A), ta sẽ có cot 60° = tan (90°- 60°). Suy ra, cot 60°= tan 30°. Vậy nên để tính cot 60° trên máy tính, ta sẽ tiến hành tính tan 30°.

Bước 1: Nhấn phím tan > Nhập số độ, ở đây mình chọn 30 > Nhấn phím)” để đóng ngoặc.

Nhấn chọn phím tan trên máy tính và nhập số độ
Cot bấm máy tính

Nhấn chọn phím tan trên máy tính và nhập số độ

Bước 2: Nhấn dấu=” > Hiển thị kết quả của tan 30°, tức kết quả của cot 60° theo công thức cot A = tan (90°- A).

Hiển thị kết quả hình ảnh
Cot trên máy tính

Hiển thị kết quả hình ảnh

Dưới đây là hướng dẫn cách bấm sin cos trên máy tính :

Cách bấm máy tính tính sin

Bước 1: Nhấn phím SHIFT > Nhấn chọn sin.

Cách tính sin, cos, tan, cot trên máy tính cầm tay, máy tính bỏ túi

Nhấn chọn phím sin trên máy tính

Bước 2: Nhập giá trị, ở đây mình chọn 1/2 > Nhấn phím)” để đóng ngoặc > Nhấn dấu=”.

Nhập giá trị vào máy

Nhập giá trị vào máy

Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Hiển thị kết quả hình ảnh

Bước 3: Tiến hành lấy kết quả chia cho 180 > Nhấn dấu=”.

Tiến hành lấy kết quả chia cho 180

Tiến hành lấy kết quả chia cho 180

Bước 4: Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Hiển thị kết quả hình ảnh

Cách bấm máy tính tính cos

Bước 1: Nhấn phím SHIFT > Nhấn chọn cos.

Nhấn chọn phím cos trên máy tính
Cách tính cos trên máy tính

Nhấn chọn phím cos trên máy tính

Bước 2: Nhập giá trị, ở đây mình chọn 1/2 > Nhấn phím)” để đóng ngoặc > Nhấn dấu=”.

Nhập giá trị vào máy
Cách bấm cos trên máy tính

Nhập giá trị vào máy

Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh
Cách tính sin cos, tan cot trên máy tính

Hiển thị kết quả hình ảnh

Bước 3: Tiến hành lấy kết quả chia cho 180 > Nhấn dấu=”.

Tiến hành lấy kết quả chia cho 180

Tiến hành lấy kết quả chia cho 180

Bước 4: Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh
Cách bấm máy cot

Hiển thị kết quả hình ảnh

Cách bấm máy tính tính tan (tg)

Bước 1: Nhấn phím SHIFT > Nhấn chọn tan.

Nhấn chọn phím tan trên máy tính

Nhấn chọn phím tan trên máy tính

Bước 2: Nhập giá trị, ở đây mình chọn căn 3 > Nhấn phím )” để đóng ngoặc > Nhấn dấu=”.

Nhập giá trị vào máy

Nhập giá trị vào máy

Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Hiển thị kết quả hình ảnh

Bước 3: Tiến hành lấy kết quả chia cho 180 > Nhấn dấu=”.

Tiến hành lấy kết quả chia cho 180

Tiến hành lấy kết quả chia cho 180

Bước 4: Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Hiển thị kết quả hình ảnh

Video hướng dẫn cách bấm cot trên máy tính

Related Posts