Cách chứng minh hình thang cân

Video Cách chứng minh hình thang cân

Ở chương trình hình học 8, các bạn sẽ được tìm hiểu rõ hơn về các hình đặc biệt, và trong số đó có hình thang – hình thang cân. Bài viết này đưa ra cho các bạn lý thuyết về hình thang, hình thang cân, dấu hiệu nhận biết và một số cách chứng minh cùng các bài tập vận dụng. Nguồn: Sưu tầm

CHUYÊN ĐỀ : HÌNH THANG – HÌNH THANG CÂN

  1. A. LÝ THUYẾT.
  2. 1. Khái niệm hình thang.

Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song

  1. 2. Hình thang vuông.

Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông

3. Hình thang cân.

Xem thêm: Top 10 cung đường đẹp nhất ở Việt Nam

Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau

Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau.

Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau.

Xem thêm: Thay pin iphone 7 plus cellphones

3.1. Dấu hiệu nhận biết hình thang cân.

1. Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân.

2. Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

3.2. Cách chứng minh 1 hình thang là hình thang cân.

Xem thêm: Ks trong liên quân là gì

Cách 1 : Chứng minh hình thang có 2 góc kề một đáy bằng nhau à hình thang đó là hình thang cân.

Cách 2 : Chứng mình hình thang đó có hai đường chéo bằng nhau à hình thang đó là hình thang cân.

3.3. Cách chứng minh 1 tứ giác là hình thang cân.

Bước 1 : Chứng minh tứ giác đó là hình thang à Chứng minh tứ giác đó có 2 cạnh song song với nhau à dựa vào các cách chứng minh song song như : Hai góc đồng vị bằng nhau, hai góc so le trong bằng nhau, hai góc trong cùng phía bù nhau hoặc định lý từ vuông góc đến song song.

Bước 2 : Chứng minh hình thang đó là hình thang cân theo 2 cách ở mục 3.2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *