Cách đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong excel 2010

Video Cách đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong excel 2010

Dùng hàm IF, một trong các hàm logic để trả về một giá trị nếu điều kiện đúng và trả về giá trị khác nếu điều kiện sai.

IF(logical_test, value_if_true, [value_if_false])

Ví dụ:

Tên đối số

Xem thêm: Thay màn hình oppo a5s giá bao nhiêu

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều kiện bạn muốn kiểm tra.

Xem thêm: Cách tìm kiếm bằng hình ảnh trên Facebook chính xác nhất

value_if_true (Bắt buộc)

Giá trị bạn muốn trả về nếu kết quả của logical_test là ĐÚNG.

value_if_false (Tùy chọn)

Giá trị bạn muốn trả về nếu kết quả của logical_test là SAI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *