Cách làm bùa cho người yêu quay về

Video Cách làm bùa cho người yêu quay về

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f32667472504c524534646d6255773d3d2d3533333332393735332e313531316434373863626330396464363930333034313634373135342e6a7067

Trái ngược vá»i phÆ°Æ¡ng Tây khi ÄÆ°a ra những phù thủy, zombie, quá»· Satan là m thứ nhát vía kẻ khác nhÆ°ng Äôi khi lại tạo ra sá»± thích thú và há»i há»p, bất ká» phim hay game của ngÆ°á»i Nhật có gán mác kinh dá», thứ Äầu tiên mà chúng ta cảm nhận chính là sá»± rùng mình. Vì ma và quá»· theo ngÆ°á»i Nhật Äó là những thứ vất vÆ°á»ng, không hiá»n hữu và ám ảnh tá»i tận tâm trí của ngÆ°á»i theo dõi, thay vì có thá» chạm, sá» và o chúng.

NgÆ°á»i Nhật sá»­ dụng cụm từ Oni, Obake và Bakemono ÄỠám chá» vá» ma quá»·. NghÄ©a của nó dá»ch cụ thá» ra là âCái gì Äó biến Äá»iâ, tức là không cá» Äá»nh vá» mặt hình dáng, tính cách và luôn thay Äá»i má»i lúc má»i nÆ¡i. Ngoà i viá»c gán cho ma quá»·, nó còn Äược sá»­ dụng cho những thứ huyá»n bí và không thá» diá»n tả. Äá» có thêm không khí và cho bạn chút sá»n gai á»c, cÅ©ng nhÆ° tò mò, Game4V sẽ bắt Äầu ngay loạt bà i vá» những con ma Äáng sợ nhất của xứ sá» Hoa Anh Äà o Äã khiến cho ngÆ°á»i dân khiếp Äảm trong suá»t hà ng trÄm nÄm qua, bắt Äầu từ thá»i cá» Äại.

1. Oni :

Quá»· Oni có gÆ°Æ¡ng mặt của kẻ tá»i từ Äá»a ngục, vá»n từ xa xÆ°a có liên há» vá»i hình mẫu của NgÆ°u Ma VÆ°Æ¡ng. Nó có cặp mắt lá»i và Äôi sừng rất dà i Äi kèm là nụ cÆ°á»i hiá»m ác vá»i 2 cặp rÄng nanh nhá»n hoắt. Tóc luôn Äá» xóa. Chúng thÆ°á»ng có thân hình mà u Äá», xanh dÆ°Æ¡ng hoặc Äen. Quá»· Oni có gá»c gác từ rằng nên thÆ°á»ng quấn xung quanh ngÆ°á»i má»t tấm da há», cầm chùy gai sắt Äá» bá» nát Äầu ngÆ°á»i. Hòan toà n câm lặng và hiá»m Äá»c.

Bản chất Oni là những tên canh cá»ng Äá»a ngục, dùng bá» mặt gá»m ghiếc Äá» dá»a nạt những linh há»n vừa chết lang thang xuá»ng Äá»a ngục khiến cho há» sợ hãi. Sau khi thoát lên mắt Äất vì má»t lý do nà o Äấy, chúng luôn tìm tá»i thá»t ngÆ°á»i Äá» tá»n tại. Oni là má»t trong những con quá»· ná»i tiếng nhất tại Nhật Bản vì bản chất hung tợn của mình.

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f6b486f39725651586f67656972513d3d2d3533333332393735332e313531316434386261313362356163353230303036373932363733322e6a7067

Và o ngà y Setsubun, 3/2 tại Nhật, có má»t phong tục của ngÆ°á»i dân nhằm xua Äi những cái xấu xa của ma quá»·. Tất cả má»i ngÆ°á»i Äá»u rải Äậu nà nh ra các ô cá»­a và la lá»n: âOni wa sotsu, Fuku wa uchi!â (Phúc Äến, lÅ© quá»· cút Äi) vá»i niá»m tin Äậu nà nh có thá» là m cho bá» phận của Oni bá»c cháy khi chạm phải và sẽ khiến chúng khiế sợ.

Xem thêm: Cách chèn nhạc vào video trên iphone

2. Rokurokkubi

Äá»i vá»i bạn, hình ảnh ấn tượng nhất của Nhật Bản là gì? Má»t samurai lão luyá»n trong bá» giáp sá»n cÅ©, núi Phú SÄ© sừng sững trong mây, hay chá» ÄÆ¡n giản là bóng dáng má»t thiếu nữ trong bá» kimono truyá»n thá»ng? Má»t thiếu nữ xinh Äẹp ngá»i má»t mình dÆ°á»i ánh trÄng thanh, và khiến bạn say Äắm ngắm nhìn. NhÆ°ng bá»ng⦠bạn sá»­ng sá»t â mình hoa mắt Æ° â rõ rà ng cá» cô ta Äang dà i raâ¦Và bạn bắt Äầu nhận ra má»i nguy hiá»m⦠Cô gái nà y có Äủ âduyên dángâ vá»i bạn không? Cô nà ng cá» dà i Äó chính là má»t con ma truyá»n thá»ng của Nhật Bản có tênRokurokkubi (ãããã£é¦). Vùng hoạt Äá»ng: má»i nÆ¡i, nhất là những thà nh phá» xa hoa và Än chÆ¡i Khả nÄng Äặc biá»t: kéo dà i cá» Mức Äá» nguy hiá»m: thÆ°á»ng là vô hại Thích: những kẻ tham lam hoặc tá»± kiêu Không thích: những kẻ tá» ra Äoan trang và biết kiá»m chế, những thứ nhà m chán Chúng là những con yêu nữ vá»i cái cá» dà i và má»m dẻo, linh Äá»ng. Chúng trông nhÆ° ngÆ°á»i bình thÆ°á»ng và o ban ngà y, nhÆ°ng và o ban Äêm, chúng vÆ°Æ¡n dà i cá» ra Äá» bí mật theo dõi và khiến má»i ngÆ°á»i hoảng sợ. Rokurokkubi cÅ©ng có khả nÄng biến khuôn mặt thà nh những gÆ°Æ¡ng mặt quá»· Äáng sợ Äá» tÄng thêm vẻ Äẹp âkhủng khiếpâ của mình. Â

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f54696a6c34776a6d6171623270673d3d2d3131302e313531316434343331313264363133383434303035393236313134382e6a7067

3. Yurei :

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f596b71356850434c3979643975673d3d2d3533333332393735332e313531316434616663353038653831343436363335383235373934352e6a7067

Tên theo tiếng Viá»t của loại ma quá»· nà y là Oan há»n. Khi ngÆ°á»i chết bỠám sát, chết trận, tá»± tá»­ hoặc khi chôn cất không Äược Äà ng hoà ng Äá»u Äược gá»i là Yuurei. Và nếu ngÆ°á»i chết là nữ, linh há»n sẽ biến dạng và có nÄng lá»±c mạnh hÆ¡n là nam nhÆ°ng ít hại ngÆ°á»i mà hầu hết chá» dá»a nạt, Äe dá»a tinh thần mà thôi. Yuurei nam xuất hiá»n trong hình dáng những ngÆ°á»i chết trận khóc lóc vì nhá» gia Äình, bá» mẹ, hằng Äêm vẫn lang thang tại những khu vá»±c tá»­ Äá»a và luôn bám theo bất ká» là ai gặp Äược Äá» giãi bà y oan khuất.

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f5933426274726f35684567366a513d3d2d3533333332393735332e313531316434616563323633343839323732373336373730373135362e6a7067

Yuurei nữ luôn xuất hiá»n trong các bá» Äá» Kimono trắng toát, là thứ ngÆ°á»i ta mặc cho ngÆ°á»i chết và chôn theo tập tục xÆ°a. Hoà n toà n không có chân nên hoặc bay trong không trung hoặc thấy 1 cái bóng nhÆ° 2 Äôi chân dính liá»n. Chúng luôn Äeo má»t miếng tam giác bằng giấy trên trán hoặc vải trắng và luôn xuất hiá»n khoảng 2,3 giá» sáng. Những Yuurei nữ cà ng trải qua sá»± Äau khá» tá»i tá», trong tình yêu, lòng ganh ghét, ná»i Äau khá», thù hận thì khuôn mặt cà ng trá» nên khủng khiếp và oán than cà ng nhiá»u.

4. Yuki Onna :

Xem thêm: Should là gì? cách sử dụng should như thế nào?

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f7247334d6d534f695853354b68513d3d2d3533333332393735332e313531316434633434666664633161663939333832323035303930392e6a7067

Äược gá»i vá»i cái tên Ma tuyết. Con ma nà y Äược miêu tả là má»t thiếu nữ cô ÄÆ¡n chết trong giá lạnh khi không có ai bên cạnh. Luôn xuất hiá»n trong những bá» Äá» trắng toắt và o những Äêm bão tá». Rất nhiá»u ngÆ°á»i Nhật Äã từng ghi nhận viá»c gặp Yuki Onna miêu tả ma nữ có Äôi mắt Äen Äặc, trong miá»ng lúc nà o cÅ©ng gá» máu và thá»i những hÆ¡i lạnh khiến ngÆ°á»i qua ÄÆ°á»ng mê man tâm trí. Nếu ai vững tinh thần có thá» bá» Äi, ai không vững sẽ lạc ÄÆ°á»ng trong bão tuyết mà chết cóng. Bản chất là chủ Äá»ng hại ngÆ°á»i, nhÆ°ng xuất phát từ sá»± cô ÄÆ¡n và lạnh lẽo cÅ©ng nhÆ° không Äược chôn cất tá»­ tế.

5. Hitosume â Kouzou

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f3178304e3361373238586c6538513d3d2d3533333332393735332e313531316434643932393462343736623732383936343731313436372e6a7067

Ma má»t mắt là loại yêu tinh chá» có má»t mắt duy nhất giữa trán. Thân hình nhá» gá»n và cái Äầu thì cạo trá»c nhÆ° của thầy tu. Dù chá» ngá»i bên ÄÆ°á»ng, góc nhà và không gây hại trá»±c tiếp cho con ngÆ°á»i, nhÆ°ng Äa phần những ngÆ°á»i gặp nó Äá»u kinh sợ. Äặc biá»t, bất cứ ai gặp nó má»t lần, sẽ phải gặp nó má»t lần nữa, nếu không sá»± ám ảnh sẽ vẫn còn.

6. Tengu :

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f424578467a576142423955776f773d3d2d3533333332393735332e313531316434653832313533366461383433323633323733313333362e6a7067

Ma chim là má»t loà i quá»· có mÅ©i rất dà i và Äá» á»­ng. ThÆ°á»ng mặc quần áo của Yamabushi (các thầy tu sá»ng trên nÄ© vá»i Äôi guá»c gá» cao. Trong nghá» thuật truyá»n thá»ng, Tengu Äược miêu tả là má»t sinh vật giá»ng ngÆ°á»i vá»i má» chim dà i, có lông Äuôi sau lÆ°ng, móng vuá»t ngón tay và ngón chân. Má»t sá» bản vẽ cá» khác miêu tả nó Äang sợ hÆ¡n vá»i ngÆ°á»i có vảy, môi, tại nhá»n và miá»ng Äầy rÄng sắc nhá»n, chân chim 3 ngón. Tengu thÆ°á»ng xuyên bắt cóc trẻ em và phụ nữ Äá» vá» Än thá»t. Chúng có sải cánh rất rá»ng và thÆ°á»ng Äầu trên cây và ra tay trong chá»p nhoáng.

7. Kappa :

Xem thêm: Cách giải phương trình bậc 4

Tức là con rái cá, nó cao bằng khoảng má»t Äứa trẻ 4 tuá»i, có mai nhÆ° mai rùa á» lÆ°ng, Äầu có gắn má»t cái ÄÄ©a có Äá»±ng nÆ°á»c bên trong, nó có mà ng á» tay và chân. Kappa sá»ng sá»ng á» cả trên bá» lẫn dÆ°á»i nÆ°á»c,chuyên dìm chết nạn nhân dÆ°á»i nÆ°á»c sau Äó hút hết ná»i tạng bên trong nạn nhân. Kappa có hình dạng giá»ng khá» hoặc ếch hÆ¡n là giá»ng ngÆ°á»i. Äiá»m Äặc trÆ°ng của loà i thủy quái nà y là có má»t cái ÄÄ©a trên Äầu Äá» Äá»±ng nÆ°á»c, chừng nà o cái ÄÄ©a còn Äầy nÆ°á»c thì Kappa còn sức mạnh. Nó có mÅ©i khoằm, mắt tròn, 4 chi có mà ng.

8. Kuchisake – onna

Bạn nà y có phần cập nhật rõ rá»i nên sẽ không ghi lại.

9.Noppera Bou

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f7635726d2d7234647a77676133513d3d2d3533333332393735332e313531316435333264363832656137313930363132383237323532392e6a7067

Noppera-bou (ã®ã£ãºãå) – ma không mặt, là má»t loại ma truyá»n thá»ng của Nhật Bản. Äôi khi chúng bá» nhầm vá»i Mujina, má»t từ Nhật cá» chá» loà i chá»n hoặc lá»­ng. Tuy nhiên Mujina là loà i Äá»ng vật có khả nÄng biến thà nh hình dáng của những vật khác, còn Noppera-bou thì thÆ°á»ng là ngÆ°á»i. Những con vật nà y Äôi khi cÅ©ng biến thà nh Noppera-bou Äá» hù dá»a con ngÆ°á»i. Lafcadio Hearn Äã dùng tên loà i vật Äá» Äặt tá»±a cho bá» phim vá» những con quái vật không mặt, có lẽ Äiá»u Äó Äã gây ra những cách dùng từ sai. Noppera-bou chủ yếu chá» dá»a dẫm con ngÆ°á»i, còn ngoà i ra thì vô hại. Äầu tiên chúng xuất hiá»n nhÆ° những ngÆ°á»i bình thÆ°á»ng, Äôi khi Äóng vai má»t ngÆ°á»i giá»ng vá»i nạn nhân, trÆ°á»c khi là m cho nét mặt há» biến mất, Äá» lại má»t khuôn mặt trá»ng trÆ¡n trên má»t ná»n da má»n, không mắt, không mÅ©i, không má»m. Noppera-bou và ao Koi Truyá»n thuyết nà y ká» vá» má»t ngÆ°á»i Äánh cá lÆ°á»i biếng Äã quyết Äá»nh Äi câu á» ao hoà ng tá»c Koi gần cung Äiá»n Heiankyo. Mặc cho ngÆ°á»i vợ cảnh cáo rằng cái ao Äó nằm trên vùng Äất thiêng, và gần khu nghÄ©a Äá»a, ngÆ°á»i Äánh cá vẫn quyết tâm Äi. Trên ÄÆ°á»ng Äi, anh ta gặp má»t ngÆ°á»i Äánh cá khác, ngÆ°á»i nà y cÅ©ng khuyên anh Äiá»u tÆ°Æ¡ng tá»±, nhÆ°ng anh cÅ©ng bá» ngoà i tai. Äến nÆ¡i, anh gặp má»t ngÆ°á»i phụ nữ trẻ, cô gái nà i ná» anh Äừng câu cá á» cái ao nà y. Anh ta lá» cô gái Äi, và thật kinh hoà ng, cô ta tẩy sạch mặt mình Äi. Quá sợ hãi, ngÆ°á»i Äánh cá chạy thục mạng vá» nhà , anh Äã Äã Äụng phải má»t ngÆ°á»i có vẻ nhÆ° vợ mình, bà ta Äánh Äập ông vì sá»± Äá»c ác của ông, sau Äó cÅ©ng tá»± tẩy trắng mặt mình. Mujina của ÄÆ°á»ng Akasaka Câu chuyá»n ná»i tiếng nhất vá» Noppera-bou Äược Lafcadio Hearn thu thập trong quyá»n sách của mình: Kwaidan – Những truyá»n thuyết và nghiên cứu vá» những vật thá» lạ. Câu chuyá»n ká» vá» má»t ngÆ°á»i Äà n ông Äi qua phá» Akasaka Äá» tá»i Edo (tên cÅ© của Tokyo), anh Äã Äi ngang qua má»t ngÆ°á»i phụ nữ á» má»t vùng quê hẻo lánh gần Äá»i Kunizaka, cô Äang khóc và tá» ra tuyá»t vá»ng. Sau khi anh cá» gắng an ủi và Äá» nghá» giúp Äỡ, ngÆ°á»i phụ nữ quay mặt vá» phía anh, là m ngÆ°á»i Äà n ông giật mình kinh hoà ng vì khuôn mặt trắng bá»ch, trá»ng trÆ¡n của má»t con ma không mặt. Hoảng sợ, anh chạy hết sức bình sinh, cho tá»i khi Äi ngang qua má»t quán mì Soba. Dừng lại Äá» nghá», ngÆ°á»i Äà n ông ká» cho chủ quán câu chuyá»n của mình, nhÆ°ng ngay sau Äó anh giật mình lùi lạ khi ngÆ°á»i chủ quán Soba vuá»t mặt, biến thà nh má»t Noppera-bou. Những truyá»n thuyết vá» Noppera-bou còn rất nhiá»u, ví dụ nhÆ° vá» má»t ngÆ°á»i phụ nữ trẻ Äược cứu thoát khá»i toán cÆ°á»p bá»i má»t Samurai oai vá» trên lÆ°ng ngá»±a, nhÆ°ng anh ta không có mặt; vá» những quí tá»c Äi hẹn hò, Äá» sau Äó phát hiá»n ra cô nà ng gái gá»i hạng sang mà mình Äã chÆ¡i bá»i cùng, là má»t Noppera-bou.Â

10. Baku

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f4549505268452d7974474d5175513d3d2d3533333332393735332e313531316435343835636237626537613238373337393038303134312e6a7067

Baku (ç/ã°ã_ yêu quái Än giấc mÆ¡), là má»t yêu quái trong thần thoại Trung Quá»c và Nhật Bản. Äúng nhÆ° tên gá»i của mình, chúng Än những giấc mÆ¡, Äặc biá»t là ác má»ng. Mặc dù Äược nhắc Äến khá nhiá»u, nhÆ°ng có má»t thá»±c tế là chả ai trông thấy con baku bao giá». Thế nên khi Äược yêu cầu mô tả nhận dạng của chúng thì má»i ngÆ°á»i nói má»t kiá»u. Nhận dạng Äược biết Äến nhiá»u nhất là má»t sinh vật có mình gấu, vòi voi, Äuôi bò và chân có móng sắc nhÆ° loà i há». Baku tuy cÅ©ng là yêu quái nhÆ°ng chúng lại giúp Äỡ con ngÆ°á»i bằng cách Än ác má»ng hoặc những linh há»n xấu gây ra những cÆ¡n ác má»ng Äó. Äôi khi chúng là m viá»c nà y mà không cần ai gá»i, nhÆ°ng hầu hết các truyá»n thuyết Äá»u ká» rằng ngÆ°á»i nằm mÆ¡ phải tá»nh dậy và gá»i baku Äến nếu muá»n chúng Än giấc mÆ¡ của mình. Má»t sá» truyá»n còn ká» rằng baku có thá» chuyá»n những giấc mÆ¡ bá» chúng Än thà nh may mắn. Vá» Äiá»m nà y thì chúng hÆ¡n hẳn cái lÆ°á»i bắt giấc mÆ¡ của ngÆ°á»i Objiwa. Và nếu bạn ngủ trên má»t tấm da con baku thì má»i bá»nh tật sẽ bá» Äẩy lùi, nhÆ°ng ấy là nếu bạn tìm bắt Äược má»t con nhÆ° thế Äã. Tranh vẽ hình baku do Äó thÆ°á»ng Äược treo á» gần giÆ°á»ng ngủ nhÆ° má»t bùa cầu may và tránh ác má»ng. Và o thá»i Edo, ngÆ°á»i ta còn dùng gá»i trên Äó có hình con baku Äá» má»i baku Äến. Ngà y nay, Äôi khi các bậc phụ huynh vẫn mua cho con mình má»t con baku nhá»i bông ÄỠôm Äi ngủ vá»i hy vá»ng nó sẽ bảo vá» những Äứa trẻ khá»i những giấc mÆ¡ xấuÂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *