Cách phối màu xốp dán tường phòng ngủ

(Bqp.vn) – Sinh tụ trên má»™t vùng đất hiểm yếu cả vỠđịa lý, thủy văn vá»›i khí hậu khắc nghiệt miá»n nhiệt Ä‘á»›i gió mùa, kiếm sống bằng nghá» lúa nÆ°á»›c và đánh cá cổ truyá»n của ngÆ°á»i Lạc Việt gắn vá»›i nghá» săn bắn, trồng tỉa của ngÆ°á»i Âu Việt, tất cả Ä‘á»u đòi há»i tính cá»™ng đồng nghiêm ngặt, Âu Lạc là những hậu duệ cuối cùng còn giữ được ná»n Ä‘á»™c lập dân tá»™c của những tá»™c ngÆ°á»i Bách Việt ở phía nam sông DÆ°Æ¡ng Tá»­. Má»™t trong những nguyên nhân cắt nghÄ©a hiện tượng thích ứng sinh tồn đó là sá»± hình thà nh dân tá»™c rất sá»›m Ä‘i đôi vá»›i những tính cách, bản sắc ngà y cà ng được củng cố; có sức Ä‘á» kháng lá»›n vá»›i má»i thế lá»±c đồng hóa và thôn tính.

“Sá»­ ký TÆ° Mã Thiên” chép rằng: “dÆ°á»›i thá»i Chu Thà nh VÆ°Æ¡ng (năm 1024 – 967 trÆ°á»›c công nguyên), sứ giả “Việt ThÆ°á»ng” sang cống chim trÄ© trắng phải qua ba tầng phiên dịch má»›i đối thoại được… Sứ giả được nhà Chu quý trá»ng, cấp cho xe ngá»±a và la bà n chỉ Nam để biết hÆ°á»›ng trở vá»”.

Cuá»™c đối thoại lịch sá»­ đó được ghi lại rà nh rá»t trong “LÄ©nh Nam chích quái”: “Chu Công há»i: “NgÆ°á»i Giao chỉ cắt tóc ngắn, xăm mình, để đầu trần, Ä‘i chân đất, nhuá»™m răng Ä‘en là cá»› là m sao?”. Sứ giả đáp: “Cắt tóc ngắn để tiện Ä‘i trong rừng núi, xăm mình để giống hình long quân, bÆ¡i lá»™i dÆ°á»›i sông, loà i giao long không phạm tá»›i. Äi chân đất đế tiện leo cây- Cà y bằng dao, trồng bằng lá»­a, để đầu trần để tránh lá»­a bén. Ä‚n trầu cau để trừ ô uế nên răng Ä‘en vậy”. NgÆ°á»i đối thoại vá»›i sứ giả “Việt ThÆ°á»ng” trên đây không phải ai khác mà chính là Chu Công Äán, má»™t chính khách lá»›n, cÅ©ng là nhà văn hóa lá»›n thá»i Tây Chu, được Khổng Tá»­ suốt Ä‘á»i ngưỡng má»™, tôn thá». Äầu Ä‘á»i Chu đã có 71 nÆ°á»›c chÆ° hầu. Äối thoại vá»›i bậc “đặc đẳng công thần” của má»™t đế chế lá»›n Ä‘ang thá»i cá»±c thịnh, sứ giả “Việt ThÆ°á»ng” đã lý giải từng Ä‘iá»u thật rà nh rá»t, khúc triết vá» dân tá»™c mình, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của vị Thượng phụ nhiếp chính nhà Chu vá» những tá»™c ngÆ°á»i không có gì giống vá»›i ngÆ°á»i Hoa Hạ.

TÆ° liệu đó chứng minh rằng cách đây hà ng ba thiên niên ká»·, tổ tiên ta đã khẳng định được bản sắc dân tá»™c và rất tá»± hà o vá»›i bản sắc đó, trong khi đã thá»±c hiện thà nh công những hoạt Ä‘á»™ng đối ngoại vá»›i má»™t đế chế có ná»n văn hóa lá»›n, khi Tây Chu còn đóng đô ở đất Hạo, miá»n tây Tây An, rất xa đất Giao Chỉ. “Việt sá»­ lược” lại chép rằng: “Việt VÆ°Æ¡ng Câu Tiá»…n (năm 505-465 trÆ°á»›c công nguyên) ở phía nam Giang Tô, Chiết Giang, sau khi diệt xong nÆ°á»›c Ngô ở bắc Giang Tô, là m bá chủ vùng duyên hải từ SÆ¡n Äông đến Quảng Äông,” đã có lần sai sứ xuống dụ vua Hùng thuần phục nhÆ°ng bị vua Hùng cá»± tuyệt”. Äiá»u đó chứng tá» trong các hoạt Ä‘á»™ng đối ná»™i và đối ngoại, tổ tiến ta từ xa xÆ°a đã biểu thị má»™t quan Ä‘iểm Ä‘á»™c lập tá»± chủ, cố tình lánh xa cuá»™c tranh bá đồ vÆ°Æ¡ng thá»i Xuân Thu (năm 722 – 479 trÆ°á»›c công nguyên) mà Mạnh Tá»­ gá»i là những cuá»™c “Xuân Thu vô nghÄ©a chiến”, không chỉ vì xa cách vỠđịa lý mà còn vì chính sách riêng không phụ thuá»™c và o các thế lá»±c bên ngoà i. Sau nhiá»u lần bị các thế lá»±c ngoại xâm “Ä‘Ã o bia, đốt sách”, cố mô tả dân tá»™c ta nhÆ° những tá»™c ngÆ°á»i dã man của thá»i tiá»n sá»­, những sá»­ liệu rất quý hiếm còn sót lại trên đây đủ nói lên má»™t bản lÄ©nh riêng của nÆ°á»›c Văn Lang không đợi đến thá»i Äại Việt hay thá»i hiện đại.

Xem thêm: Cách làm kem ko cần whipping cream

Bản lÄ©nh ấy đã hình thà nh từ khá lâu Ä‘á»i, nhÆ° má»™t thứ gien trong tế bà o của nòi giống Âu Lạc, di truyá»n lại cho các thế hệ tiếp nối. Bản lÄ©nh Việt Nam, đó là đặc tính tá»± quyết định má»™t cách Ä‘á»™c lập má»i thái Ä‘á»™ và hà nh Ä‘á»™ng của mình trÆ°á»›c má»i biến thiên của lịch sá»­, má»i biến Ä‘á»™ng của đất nÆ°á»›c và dân tá»™c, không vì má»™t áp lá»±c nà o từ bên ngoà i mà thay đổi quan Ä‘iểm.

Lịch sá»­ dân tá»™c mấy ngà n năm đã quá đủ để chứng minh rằng tất cả những cuá»™c can thiệp từ bên ngoà i do những kẻ lạc loà i “cõng rắn cắn gà nhà “, những “dị vật” do những phần tá»­ mất gốc “du nhập” và o “cÆ¡ thể” Việt Nam, nếu không sá»›m bị loại trừ, Ä‘á»u dẫn đến căn bệnh trầm kha của há»a nô dịch, phải chữa trị dà i ngà y má»›i khá»i. Äó là hà ng ngà n năm thà nh “đô há»™ phủ” của phong kiến phÆ°Æ¡ng Bắc, hà ng trăm năm là m thuá»™c địa của đế quốc phÆ°Æ¡ng Tây. NhÆ°ng rút cục thì bản lÄ©nh Việt Nam, dá»±a và o má»™t khả năng quy tụ và vận dụng ná»™i lá»±c kỳ diệu, lại là m được những Ä‘iá»u tưởng chừng không có cách gì là m nổi.

Suốt má»™t thiên niên ká»· bị Bắc thuá»™c, dân tá»™c Việt Nam “mất nÆ°á»›c mà không mất là ng, mất đất mà không mất dân” để cuối cùng, khi đã tích lÅ©y được đủ lá»±c lượng, “gặp thá»i thế thì mất lại biến thà nh còn”. Trá»—i dậy từ nÆ°á»›c Vạn Xuân thá»i Lý Nam Äế, thu giang sÆ¡n vá» má»™t mối dÆ°á»›i triá»u Ngô, Äinh, Tiá»n Lê. Mở ra ká»· nguyên Äại Việt huy hoà ng khẳng định ná»n Ä‘á»™c lập không lay chuyển của “Nam quốc sÆ¡n hà ” dÆ°á»›i triá»u Lý, Trần, Hậu Lê và Nguyá»…n Quang Trung, đã buá»™c các Ä‘á»™i quân xâm lược các triá»u Tống, Nguyên, Minh, Thanh phải biết mùi thảm bại.

Chính cái bản lÄ©nh ấy đã thúc đẩy các phong trà o yêu nÆ°á»›c không cam chịu cảnh là m nô lệ cho đế quốc phÆ°Æ¡ng Tây. Má»i tầng lá»›p nhân dân Ä‘á»u sản sinh ra những thủ lÄ©nh tiêu biểu, kế tiếp nhau chống lại sá»± thống trị thá»±c dân, và cuối cùng, chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thu và vận dụng sáng tạo chủ nghÄ©a Mác – Lênin, phát huy thà nh quả Cách mạng tháng MÆ°á»i Nga, đã lãnh đạo thà nh công cuá»™c Cách mạng tháng Tám Ä‘iển hình cho các nÆ°á»›c thuá»™c địa, tiến hà nh thắng lợi hai cuá»™c kháng chiến hoà n toà n không cân sức vá»›i “hai đế quốc to”. Sá»± kiện nà y mở ra thá»i kỳ phi thá»±c dân hóa sau Việt Nam cho cả hệ thống thuá»™c địa và các nÆ°á»›c phụ thuá»™c trên toà n thế giá»›i… Tiếp đó, Äảng đã lãnh đạo nhân dân ta khắc phục cuá»™c khủng hoảng kinh tế – xã há»™i tá»± tìm Ä‘Æ°á»ng đổi má»›i cả đối ná»™i và đối ngoại, chuyển hóa đối tượng thà nh đối tác, nhảy vá»t từ thiếu đói lên hà ng xuất khẩu gạo thứ nhì thế giá»›i, có tiếng nói bình đẳng vá»›i má»i cÆ°á»ng quốc trong cá»™ng đồng quốc tế…

Lịch sử vốn là một dòng chảy liên tục. Không có hiện tại nà o lại không bắt nguồn từ những quá khứ xa xưa. Sao lãng lịch sử là sao lãng lai lịch của chính bản thân mình.

Xem thêm: Cách làm bánh thuẫn bằng trứng gà

Thà nh quả ngà y nay của nÆ°á»›c Cá»™ng hòa xã há»™i chủ nghÄ©a Việt Nam Ä‘ang vững bÆ°á»›c trên con Ä‘Æ°á»ng công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sá»± vận dụng nhuần nhuyá»…n chủ nghÄ©a Mác – Lênin và tÆ° tưởng Hồ Chí Minh vá»›i bản lÄ©nh Ä‘á»™c lập dân tá»™c của Việt Nam được xác lập từ thá»i các vua Hùng dá»±ng nÆ°á»›c. Không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong hoà n cảnh trăm công nghìn việc, ngay sau khi chủ trì Há»™i nghị Trung Æ°Æ¡ng lần thứ VIII quyết định Ä‘Æ°á»ng lối giải phóng dân tá»™c, thà nh lập Mặt trận Việt Minh, đã để công viết bà i diá»…n ca “Lịch sá»­ nÆ°á»›c ta” dà i tá»›i 208 câu kể lại từ thá»i Hồng Bà ng đến cảnh mất nÆ°á»›c dÆ°á»›i triá»u nhà Nguyá»…n, nêu bật từng tấm gÆ°Æ¡ng yêu nÆ°á»›c qua các triá»u đại, mở đầu bằng luận Ä‘iểm: “Dân ta phải biết sá»­ ta, Cho tÆ°á»ng gốc tích nÆ°á»›c nhà Việt Nam”.

Chính vì, theo phÆ°Æ¡ng pháp luận Hồ Chí Minh, sức mạnh má»™t dân tá»™c tiá»m ẩn trong lịch sá»­ của chính dân tá»™c ấy. Muốn “Ä‘em sức ta mà tá»± giải phóng cho ta” thì phải chứng minh sức mạnh ấy không phải Ä‘i tìm ở đâu xa mà nó nằm ngay trong “ná»™i lá»±c” của chính dân tá»™c Việt Nam. Sức mạnh đó phải khÆ¡i dậy từ chiá»u sâu văn hóa Việt Nam, từ cái “gien di truyá»n” của bản lÄ©nh Việt Nam.

Sẽ rÆ¡i và o bệnh “tá»± ká»· trung tâm” (égocentrism) nếu không chỉ rõ má»™t nguyên lý: trong lịch sá»­ loà i ngÆ°á»i, trải qua cuá»™c đấu tranh “mạnh được yếu thua” của định luật “thích ứng sinh tồn, sà ng lá»c tá»± nhiên “, dân tá»™c nà o còn đứng vững đến ngà y nay Ä‘á»u có tính cách, bản lÄ©nh của riêng mình. Tính cách và bản lÄ©nh, dù có quan hệ mật thiết nhÆ°ng không phải là má»™t. Trong khi tính cách chỉ là “sá»± tổng hợp những đặc Ä‘iểm vá» tâm lý của má»™t chủ thể trong cách ứng xá»­ vá»›i những đối tượng Ä‘iển hình trong các tình huống Ä‘iển hình” thì bản lÄ©nh lại đòi há»i má»™t quá trình rèn luyện thà nh “thói quen, trở thà nh truyá»n thống dám tá»± quyết định má»™t cách Ä‘á»™c lập và chủ Ä‘á»™ng những phÆ°Æ¡ng thức xá»­ trí, nếu không tối Æ°u thì cÅ©ng đủ khôn ngoan, những vấn Ä‘á» có quan hệ đến thà nh bại, không khuất phục bất cứ áp lá»±c nà o của sức mạnh bên ngoà i”. Có tính cách riêng chÆ°a hẳn đã có bản lÄ©nh mà còn phải có sá»± từng trải và trí tuệ trong nhận biết và ứng xá»­, nhÆ° Nguyá»…n Trãi khái quát trong “Phú núi Chí Linh”: “Trải nhiá»u biến cố thì suy nghÄ© sâu. Lo trÆ°á»›c má»i việc thì thà nh công lạ”. CÅ©ng không thể thiếu tâm huyết và tầm nhìn xuyên suốt lịch sá»­ của ngÆ°á»i gánh vác đại sá»± nhÆ° Trần HÆ°ng Äạo viết trong “Hịch tÆ°á»›ng sÄ©”: “Quên ăn đầy giận, cố há»c thêm thao lược binh thÆ°. Ngẫm xÆ°a, nghiệm nay gắng tìm hiểu hÆ°ng vong má»i lẽ”.

NgÆ°á»i tiêu biểu cho bản lÄ©nh Việt Nam trong thá»i đại chúng ta là Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiện thân của tính cách Việt Nam mà giáo sÆ° Risa Giuyn Feray (Richard Jules Perray), Giám đốc trung tâm nghiên cứu Äông Nam à của nÆ°á»›c Pháp, trong tác phẩm “NÆ°á»›c Việt Nam từ lịch sá»­ xa xÆ°a đến thá»i nay” đã khái quát thà nh má»™t danh từ riêng trong ngôn ngữ Pháp” la Vietnamité” (tính cách Việt Nam) vá»›i đặc trÆ°ng có thể tiếp thu má»i tinh hoa của ná»n văn minh các nÆ°á»›c, nhÆ°ng tất cả Ä‘á»u bị Việt Nam hóa theo bản sắc của dân tá»™c Việt Nam.

Dõi theo cuá»™c Ä‘á»i hoạt Ä‘á»™ng, những kiến giải và xá»­ lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh vá»›i từng tình huống chiến lược của cách mạng Việt Nam, ngÆ°á»i ta phát hiện ra má»™t năng khiếu hấp thu và cảm thụ rất lá»›n vá»›i những Ä‘iá»u tốt đẹp và tiến bá»™, không câu nệ xuất xứ và thá»i đại, má»™t năng lá»±c quy tụ và sà ng lá»c hiếm có để lá»±a chá»n và sáng tạo ra cái tối Æ°u, phục vụ đắc lá»±c nhất cho sá»± nghiệp giải phóng dân tá»™c, giải phóng xã há»™i, giải phóng con ngÆ°á»i. Từ đó toát lên nhân cách lá»›n của má»™t ná»n văn hóa “không phải là văn hóa châu Âu mà là văn hóa của tÆ°Æ¡ng lai”.

Xem thêm: Tư thế 69 là gì – Hướng dẫn làm tình bằng miệng với tư thế 69 cực sướng

Trong thá»i đại gắn chặt Ä‘á»™c lập dân tá»™c vá»›i chủ nghÄ©a xã há»™i, bản lÄ©nh Hồ Chí Minh chính là sá»± kết tinh của bản lÄ©nh Việt Nam. Äó là bản lÄ©nh kiên định vai trò chủ Ä‘á»™ng của cách mạng giải phóng thuá»™c địa trong sá»± nghiệp cách mạng vô sản toà n thế giá»›i, kiên định mặt trận Ä‘oà n kết dân tá»™c dÆ°á»›i sá»± lãnh đạo của Äảng Cá»™ng sản trong cách mạng giải phóng dân tá»™c, là quyết tâm “Ä‘em sức ta mà tá»± giải phóng cho ta”, “dù có đốt cháy dãy TrÆ°á»ng SÆ¡n cÅ©ng phải già nh cho được Ä‘á»™c lập”, là luận Ä‘iểm nổi tiếng “không có gì quý hÆ¡n Ä‘á»™c lập tá»± do”, là quan Ä‘iểm “chỉ có Ä‘i theo chủ nghÄ©a xã há»™i thì dân tá»™c má»›i thá»±c sá»± được giải phóng”. Äó là luận Ä‘iểm “Äảng ta luôn giÆ°Æ¡ng cao ngá»n cá» của chủ nghÄ©a yêu nÆ°á»›c và chủ nghÄ©a xã há»™i, kiên quyết lãnh đạo toà n dân đấu tranh xây dá»±ng má»™t nÆ°á»›c Việt Nam hòa bình, thống nhất, Ä‘á»™c lập, dân chủ và già u mạnh, góp phần bảo vệ hòa bình ở Äông Nam à và thế giá»›i’”, dù Bác đã viết cách đây 30 năm, nhÆ°ng vẫn hoà n toà n cập nhật cả vỠđối ná»™i và đối ngoại.

Không thể kể hết những kiến giải và ứng xá»­ theo phÆ°Æ¡ng châm “dÄ© bất biến ứng vạn biến” của ngÆ°á»i thầy cách mạng Việt Nam. NhÆ°ng bà i há»c cho má»i quyết sách trong thá»i đại má»›i là phải tiếp tục tìm hiểu tổ tiên để phát hiện ra “bản lÄ©nh Việt Nam”, tiếp tục tìm hiểu bản chất cách mạng và khoa há»c của chủ nghÄ©a Mác – Lênin và tÆ° tưởng Hồ Chí Minh để tìm ra những kiến giải và ứng xá»­ tối Æ°u trong má»i tình huống chiến lược của cách mạng trong giai Ä‘oạn má»›i.

Qua 15 năm đổi má»›i, Äảng Cá»™ng sản Việt Nam đã tá» ra xứng đáng tiêu biểu cho bản lÄ©nh Việt Nam trong việc giữ vững định hÆ°á»›ng xã há»™i chủ nghÄ©a, không vì sá»± tan rã của hệ thống xã há»™i chủ nghÄ©a mà lung lạc quyết tâm, đã tá» rõ tính Ä‘á»™c lập tá»± chủ trong má»i Ä‘Æ°á»ng lối, chính sách đối ná»™i và đối ngoại, Ä‘Æ°a Ä‘á»i sống nhân dân lên ngà y má»™t cao hÆ¡n, Ä‘Æ°a đất nÆ°á»›c và dân tá»™c lên vị thế má»›i trong khu vá»±c và trên toà n thế giá»›i.

Thế ká»· XXI mở đầu thiên niên ká»· thứ ba sau công nguyên của má»™t thế giá»›i đầy biến Ä‘á»™ng, cÅ©ng đồng thá»i mở ra má»™t ká»· nguyên há»™i nhập, Ä‘ua tranh gay gắt của nÆ°á»›c Cá»™ng hòa xã há»™i chủ nghÄ©a Việt Nam trong cá»™ng đồng quốc tế. Trong nÆ°á»›c, các thế lá»±c chống đối cùng các tệ nạn ná»™i sinh vẫn chÆ°a thôi ngáng trở bÆ°á»›c tiến của toà n dân, toà n Äảng; trong khi trên thế giá»›i, các thế lá»±c đế quốc vẫn tiếp tục khoác luật lệ “mạnh được yếu thua” lên cổ loà i ngÆ°á»i. Dù thá»i cuá»™c có chuyển biến thế nà o, dù chấp nhận xu thế toà n cầu hóa, Ä‘i và o kinh tế tri thức trong ná»n văn minh thông tin, dù vÅ© trụ, không gian Ä‘ang bị các thế lá»±c hiếu chiến quân sá»± hóa bằng hệ thống vệ tinh, bằng vÅ© khí chùm tia, cùng vá»›i đủ loại vÅ© khí công nghệ cao, vÅ© khí sinh há»c và hóa há»c… thì “bản lÄ©nh Việt Nam” trong những kiến giải và ứng xá»­ vẫn là của gia bảo của cá»™ng đồng dân tá»™c để tiếp tục “là m nên những Ä‘iá»u tưởng chừng không thể là m nổi” đã được lịch sá»­ thể nghiệm, để “thế ká»· XXI sẽ là thế ká»· nhân dân ta tiếp tục già nh thêm nhiá»u thắng lợi to lá»›n trong sá»± nghiệp xây dá»±ng chủ nghÄ©a xã há»™i và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, Ä‘Æ°a đất nÆ°á»›c ta sánh vai cùng các nÆ°á»›c phát triển trên thế giá»›i”.

(Bách khoa Tri thức Quốc phòng toà n dân)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *