Cách tải ảnh gif về máy tính

Video Cách tải ảnh gif về máy tính

– Jimin, Äừn..g bá» mẹ còn dÆ°á»i nhà – Cô vừa nói vừa cá» gắng gỡ thoát khá»i thân hình to lá»n của anh, gỡ cái Äôi bà n tay hÆ° há»ng hÆ° há»ng Äang sá» soạng cái phần dÆ°á»i kia…

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f4b66324a46464f7467354c4664673d3d2d3637383732393235342e313537376539623935643734666239323237333335393232363637372e676966

– Không quan tâm – Jimin Äứng lên, nhanh chóng cá»i dây ná»t quần trÆ°á»c khi con mèo nhá» á» dÆ°á»i Äang cá» tình trá»n thoát… Mau chóng lá»t sạch hết Äá» anh ra rá»i vất bừa bãi á» má»t góc tÆ°á»ng, không nhanh không chậm y phục của cô cÅ©ng bá» Jimin lá»t hết

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f314a396d4a6837423146353070413d3d2d3637383732393235342e313537376539633662336663393966313732363632383936333633372e676966

Anh cúi xuá»ng, ôm lấy cô từ phía sau,anh le lưỡi liếm từ sau gáy dần dần chạy lên phía tai ghé sát miá»ng mình và o tai ngÆ°á»i trên buông má»t câu nói mật ngá»t – I love You.. Jimin Äè cô xuá»ng giÆ°á»ng rá»i bÆ°á»c lên phía trÆ°á»c, anh cúi xuá»ng ngậm lấy Äôi môi nhá» mà mút mạnh, Jimin luá»n lưỡi và o trong phá Äảo má»i ngóc ngách, nó trêu Äùa vá»i vá»i những vật cản, T/B chá»ng cá»± không ná»i cuá»i cùng quyết Äá»nh phá»i hợp hợp vá»i anh…

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f575a7263505a42374961333753673d3d2d3637383732393235342e313537376561336436353633373162643530373530323035363238352e676966

Hai ngÆ°á»i Än ý vá»i nhau tá»i chừng 3 – 4, môi hai ngÆ°á»i luyến tiếc rá»i xa nhau, má»t chút dá»ch bá»t từ nụ hôn Äó mà trà n ra ngoà i… Cô vẫn thế, nhÆ°ng sắc mặt có á»­ng há»ng, há»i thá» gấp gáp, anh mắt cứ nhắm rá»i má», khiến cho ngÆ°á»i trên bá» cuá»n và o dục vá»ng… Theo Äà Äó, chiếc lưỡi Jimin vẫn từ cá» rá»i xuá»ng quai xÆ°Æ¡ng xanh và trÆ°á»c khi Äi anh không quên Äá» lại và i dấu hickey Äánh chủ quyá»n cứ nhÆ° thế và Äiá»m dừng là hai bầu ngá»±c to tròn, anh ngậm hẳn má»t bên, rá»i bên còn lại Äứa tay mà xoa nhắn… – Aaa..anh à , bên còn lại cÅ©ng muá»n – Theo ý cô, Jimin chuyá»n sang Äầu bên kia ,nụ hoa Äược anh chÄm sóc mà bây giá» Äã cứng lên rá»i, Jimin ngậm lấy nó và o khoang miá»ng mút mát, cứ y nhÆ° là trẻ nhá» thiếu sữa mẹ… Dần dần thá»i gian trôi qua, chiếc lưỡi anh Äã xuá»ng hoa huyá»t từ khi nà o rá»i, Jimin le lưỡi liếm lấy nó, hoa huyá»t Äược má»t Äợt co giật mạnh mà ra nÆ°á»c nhiá»u, nhiêu Äó cÅ©ng Äủ là m anh hÄng hái trong công viá»c của mình, âm Äạo và hạt le Jimin cÅ©ng không bá» sót

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f5f594c41647754376251667578513d3d2d3637383732393235342e313537376565323735336432386466393836303338363334373030352e676966

Xem thêm: Cách đăng video lên story facebook bằng máy tính

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f4a3336324b4d786d626d527165513d3d2d3637383732393235342e313537376562343137316363663137633538363536353331343437392e676966

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f36584868486e774f52484c5276673d3d2d3637383732393235342e3135373765623432663036306437363639323832373039343334382e676966

– Jimin, a..anh mạ..nh bạ..o quá Ä..ó, e..m sÆ°á»n..g c..chết.. mất- cô Äược má»t Äợt khoái cảm mà rên rá», * tên Jimin nà y không biết há»c á» Äâu ra mà giá»i trong viá»c là m tình Äến thế, dù Äã là m mấy lần rá»i nhÆ°ng vẫn khích thích chết ngÆ°á»i Äi Äược * ( T/B trong Äầu ) – Äã khuếch trÆ°Æ¡ng, bây giá» Äến công viá»c chính nhá»- Jimin bật dậy, vui vẻ ra mặt, anh chá»n má»t chá» ngá»i có Äá»a hình thuận lợi mà Äặt mông xuá»ng.. – Nà o, bây giá» Äến em nhá», em biết phải là m gì mà . T/B gật gù nhanh chóng mà bò lại phía anh, cầm hẳn lên tinh khí Äã cÆ°Æ¡ng cứng tá»i ná»i ná»i gân xanh lên từ nà y giá» mà cho và o miá»ng. Cái ấy của anh quá to bên chá» vừa má»t ná»­a, phần còn lại thì ÄÆ°a tay vuá»t ve, hai quả cầu nhá» phía dÆ°á»i Äược cô chÄm sóc tá» má», từng phần từng chi tiết cÅ©ng không bá» sót. T/B dùng rÄng cạ lên Äầu khấc, rá»i dùng lưỡi le liếm nó – Ahhsii, chết tiá»t, em biết nó từ Äâu vậy – Jimin ngá»­a cá» ra sau mà thÆ°á»ng thụ, con mèo nhá» lá»n thật rá»i, lúc trÆ°á»c anh toà n chủ Äá»ng thôi… – Bữa em xem porn thấy há» cÅ©ng hay là m vậy- T/B trả lá»i anh khi trong miá»ng mình và chính mình Äang mang công viá»c cao cả là khẩu giao.

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f58734e74593441624862464e44413d3d2d3637383732393235342e313537376563306134663966393230313834353538363234383530342e676966

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f435767784661534d394d704c70773d3d2d3637383732393235342e313537376565366538633433356261303234303934383530303939332e676966

T/B nhanh chóng trèo lên ngÆ°á»i anh ngá»i, tay vẫn giữ nguyên cá»± vật, từ từ từng bÆ°á»c má»t mà nhét nó và o hoa huyá»t của mình… – Aaa, hôm nay em là ngÆ°á»i nằm trên nha. Jimin không nói gì, ná» nụ cÆ°á»i cho qua, ngÆ°á»i phía trên bắt Äầu chuyá»n Äá»ng bằng cách nhún ngÆ°á»i, từng bÆ°á»c từng bÆ°á»c ÄÆ°a cô lên mây, cái khoái cảm Äang trà o chiếm hết Äầu óc cô, bây giá» cô chá» nghÄ© Äến viá»c là m tình thôi..

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f6a4d497a7456496753356f626f673d3d2d3637383732393235342e313537376563363235303763356133323830363138353430393730352e676966

Xem thêm: Thịt bò phi lê là gì?

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f4454654a4349516638375a6859673d3d2d3637383732393235342e313537376563366661373464323664653136313133363836383238312e676966

HÆ¡i thá» nam tính của anh rá»i tiếng rên và những cú va chạm giữa hai ngÆ°á»i tạo nên má»t khung cảnh ma má», ám dục… Cứ theo Äà thế, Äến lúc cô kiá»t sức, Ãng Hoà ng Tình Dục Park Jimin Lên Ngôi, anh Äè cô xuá»ng giÆ°á»ng và tiếp tục công viá»c giang dá» trÆ°á»c kia… Cá»± vật và o rá»i ra, nÆ°á»c nhá»n từ hoa huyá»t tiết ra khiến nó ra và o dá» dà ng hÆ¡n, không Äủ thá»a mãn anh còn nhét thêm 1 và i ngón tay và o hậu môn, bà n tay dà i , cứng cá»ng thêm tinh khí cứ ra và o liên tục trong 2 lá» cứ khiến cô hét lên vì sÆ°á»ng liên tục mà quên mất rằng ba mẹ Äang á» dÆ°á»i nhà ..

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f7a6d494f6d395a6c4f4e6b3556673d3d2d3637383732393235342e313537376563633939376338323266643431313734363135323531322e676966

– Bé con à , chúng ta chÆ°a thá»­ kiá»u nà y nhá»- Má»t nụ cÆ°á»i ranh mãnh xuất hiá»n trên môi anh, Jimin muá»n nó lâu lắm rá»i, mà bây giá» má»i thá»±c hiá»n Äược. Vẫn giữ nguyên tÆ° thế, nhÆ°ng lại thay Äá»i chá», anh bế cô ra cá»­a tính trong suá»t, vén chiếc mà n ra rá»i cùng vá»i cô là m tình á» Äó… – Ãaaaa…Jimin à … không Äược…em ngại.. chết…… ..mất – Cô cá» gắng thuyết phục Jimin nhÆ°ng kết quả lại trái vá»i Äiá»u cô mong Äợi, anh bá» Äiá»u Äó ra khá»i tai, rá»i tiếp tục vá»i Äiá»u Äó… – Không Äược cÅ©ng phải Äược – Anh vừa nói xong, tÄng tá»c Äá» lên, má»i cú thúc lao Äến Äá»nh Äiá»m, cứ ra rá»i lại và o, thúc Äến hà ng trÄm mà vẫn chÆ°a chán, tinh khí Jimin má»i lúc to lên, khiến nÆ¡i Äó chật chá»i hÆ¡n hẳn, anh ra và o mạnh mẽ, cứ nhÆ° con há» Äói khát Äang ngấu nghiến con má»i, cô ra Äến ná»i nhÆ°ng anh chÆ°a dừng lại, có vẻ anh rất hÄng say trong tÆ° thế nà y

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f5474426431436c6e78784f7669773d3d2d3637383732393235342e313537376564353431336333353965613839333631393630373235382e676966

– Jimin à , khô..ng Ä..Äược rá»..i, e..m aaa- ChÆ°a nói hết câu, má»t lượng nÆ°á»c ra á»n ạt, T/B thá» má»t nhá»c, cô lấy tay Äỡ lấy tấm kính giữ thÄng bằng cho mình, tên Jimin Äó vẫn tiếp tục hà nh – Jimin aaa, em nhá»c, Äừng là m nữa – Bá» qua lá»i T/B nói, anh quay lại giÆ°á»ng, Äem theo cả cô, dÆ°Æ¡ng vật Jimin nãy giá» vẫn nằm trong T/B, khá»i thá»t Äó vẫn chuyá»n Äá»ng không ngừng nghá»

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f4363545a77514f4252725f3368413d3d2d3637383732393235342e313537376564646438643932393464643635353138303536373231382e676966

Xem thêm: So sánh iphone 12 và 11 pro max

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f465f6c7a6f424b574866545953513d3d2d3637383732393235342e3135373765653231623933663765316138393939383636313037352e676966

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f54767941455a684d6666343854673d3d2d3637383732393235342e313537376565323338633435333363383639303534393435333336342e676966

Không biết anh và cô hà nh nhau Äến khi nà o, không biết anh khi nà o má»i reo những hạt mầm. Chá» biết ba mẹ T/B Äã lên kế hoạch sắp xếp vụ nà y

________________________

Hết rá»i !!!!Vote cho mừn Äi! Má»t tiếng Äá»ng há»

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f4750763173314141536e353073513d3d2d3637383732393235342e313537663439383362636562613732373535303330383333343935312e706e67

VVà o Äá»c Äiiiiiii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *