Cấu hình e của fe

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Cấu hình e của fe hot nhất được tổng hợp bởi Askanswerswiki

Từ cấu hình electron của sắt ta có thể suy luận ra sắt ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn, tính chất hóa học ra sao? Để có câu trả lời các em hãy tham khảo ngay bài viết bên dưới.

Cấu hình electron của Fe (Sắt)

1. Cấu hình electron nguyên tử sắt (Z = 26)

– Sắt có số hiệu nguyên tử là 26 ⇒ nguyên tử Fe có 26 electron.

– Cấu hình electron nguyên tử sắt là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2.

Viết gọn: [Ar] 3d6 4s2.

Chú ý:

Do có sự chèn mức năng lượng, theo trật tự phân mức năng lượng các electron được phân bố như sau: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6.

– Sau đó, sắp xếp các phân lớp theo từng lớp để thu được cấu hình electron như trên.

2. Mối quan hệ giữa cấu hình electron với vị trí trong bảng tuần hoàn và tính chất nguyên tố

– Vị trí Fe trong bảng tuần hoàn:

+ Từ cấu hình electron của Fe là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 ta xác định được nguyên tử Fe có 26 electron, phân bố trên 4 lớp electron và số electron hóa trị bằng 8.

⇒ Vậy sắt ở ô thứ 26 (do Z = 26); chu kì 4 (do có 4 lớp electron), nhóm VIIIB (do có 8 electron hóa trị, nguyên tố d).

– Tính chất nguyên tố:

+ Sắt thuộc chu kì 4, nhóm VIIIB nên sắt là kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất.

+ Các mức oxi hóa thường gặp của sắt trong hợp chất: +2, +3.

3. Ví dụ

Câu 1: Cho ion X3+ có tổng số hạt mang điện là 49. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là

A. nhóm IIA, chu kì 4.

B. nhóm IIB, chu kì 4.

C. nhóm VIIIB, chu kì 4.

D. nhóm VIIB, chu kì 4.

Lời giải:

Đáp án C

X ⟶ X3+ + 3e

Gọi số electron của nguyên tử X là e ⇒ số hạt proton bằng e.

Theo bài, ta có: (e – 3) + e = 49 ⇒ e = 26

Cấu hình electron của X là [Ar] 3d6 4s2.

⇒ Nguyên tử X có 4 lớp electron và số electron hóa trị là 8.

⇒ Nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm VIIIB.

Câu 2: Tổng số hạt cơ bản của 1 nguyên tử X là 82, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Cấu hình electron của nguyên tử X là

A. [Ar] 3d5 4s2.

B. [Ar] 3d6 4s1.

C. [Ar] 3d6 4s2.

D. [Ar] 3d5 4s1.

Lời giải:

Đáp án C

Gọi số hạt electron, proton, nơtron của nguyên tử X là e, p, n.

Theo bài, ta có hệ:

2p+n=822p−n=22e=p⇒e=p=26n=30

⇒ Nguyên tử X có 26 electron.

⇒ Cấu hình electron của nguyên tử X là [Ar] 3d6 4s2.

Xem thêm cách viết cấu hình electron của các nguyên tố hóa học hay, chi tiết khác:

  • Cấu hình electron của Si

  • Cấu hình electron của Ar

  • Cấu hình electron của Be

  • Cấu hình electron của C

  • Cấu hình electron của Ca

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán có đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa có đáp án chi tiết
  • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý có đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án
  • Kho trắc nghiệm các môn khác

Related Posts