Công thức xoay rubik 3×3 nâng cao zbll

ZBLL (viết tắt của Zborowski-Bruchem Last Layer), là phương pháp có thể giải toàn bộ tầng cuối cùng chỉ bằng một công thức, sau khi bạn đã làm xong dấu cộng trên đỉnh. Đây chỉ là một phần trong phương pháp ZB nâng cao, do Zborowski và Ron van Bruchem phát minh vào khoảng năm 2002.

Phương pháp ZBLL được chia thành 7 bộ công thức, bao gồm: T, U, L, Pi, S (Sune), AS (Anti-Sune) và các trường hợp PLL. Dưới đây sẽ là toàn bộ công thức ZBLL chữ T.

Công thức ZBLL: Chữ T

ZBLL T 1

U R’ U’ R U’ R’ U’ R U2 L’ R’ U R U’ L U’

ZBLL T 2

R2 U2 R’ U R U’ R U2 R U L’ U R U’ L

ZBLL T 3

R2 F2 R U2 R U2 R’ F2 R U’ R’ U R

ZBLL T 4

U R2 U R2 U R2 U’ R D R’ U’ R D’ R U’

ZBLL T 5

U’ R U2 R’ U2 R U’ R’ U L’ U R U’ L U’ R’ U

ZBLL T 6

U2 R’ U’ R’ D’ R U R’ D R2 U2

ZBLL T 7

U’ R’ U2 R2 D’ R U R’ D U’ R’ U R2 U R U2

ZBLL T 8

U’ R’ U’ R U R’ U R L’ U R’ U’ R L U

ZBLL T 9

U F U R U2 R’ U R U R’ F’ U’

ZBLL T 10

U L’ U2 L U2 L F’ L’ U’ L’ U L F U’

ZBLL T 11

L R’ U’ R U L’ U’ R’ U’ R U R’ U R

ZBLL T 12

U r’ F R U2 F U2 F’ U2 M’

ZBLL T 13

U2 R’ U’ R U D’ R U’ R U R U’ R2 D

ZBLL T 14

U R’ L’ U2 R U R’ U’ R U’ L U2 R’ U R

ZBLL T 15

U R U R’ U R U L U R’ L’ U2 L U L’ U’

ZBLL T 16

U2 R2 U2 R U’ R’ U R’ U2 R’ U’ L U’ R’ U L’ U2

ZBLL T 17

R’ F’ R U R’ U’ R’ F R U R U’

Xem thêm: Kiếp nhân sinh ý nghĩa không nằm ở việc đạt được, mà ở chỗ buông bỏ

ZBLL T 18

U’ R’ U2 R U2 R’ U R U’ L U’ R’ U L’ U R U

ZBLL T 19

U’ R U2 R2 D R’ U’ R D’ U R U’ R2 U’ R’

ZBLL T 20

U’ R U R’ U’ R U’ M’ x’ U’ R U R’ L’ U

ZBLL T 21

U’ R U2′ R’ U2′ R’ F R U R U’ R’ F’ U

ZBLL T 22

L’ U’ y’ L’ U2 L U’ L’ U’ L F

ZBLL T 23

U L U’ R’ y’ R2 U’ R2 U R2 S z’ U2

ZBLL T 24

U R’ U’ R U R’ U’ R2 D R’ U2 R D’ R’ U R’ U R U’

ZBLL T 25

z’ U’ L D’ L’ U D z U2 L’ U’ L

ZBLL T 26

U R U R2′ F R F’ R U’ R’ F’ U F U2

ZBLL T 27

U2 R’ F R U R’ U’ R’ F’ R2 U’ R’ U2 R U2

ZBLL T 28

U’ R’ U’ R’ D’ R U R’ D R U2 R U R’ U R

ZBLL T 29

F R U’ R’ U’ R U2 R’ U’ F’ R’ U’ R U’ R’ U2 R

ZBLL T 30

R2′ U R U’ R2′ U R U2′ L’ R U R U’ R2 r x’

ZBLL T 31

R’ U’ F R U R’ U’ R’ F R2 U’ R’ U’ R U R’ F2 U R

ZBLL T 32

R U R’ U’ R’ U L’ U2 R U’ R’ U2 L R2 U’ R’

ZBLL T 33

U2 R’ U’ R U’ R’ U R U L U2 R’ U2′ R U2 L’ U

ZBLL T 34

R U R’ U R U’ R’ B’ U R U2 R’ U’ B U’

ZBLL T 35

F U’ R’ U2 R U F’ R’ U’ R U R’ U R

ZBLL T 36

Xem thêm: Những kiểu tóc 5/5 cho nam đẹp ấn tượng ai nhìn cũng mê

U L’ U2 R U2′ R’ U2 L U R U R’ U’ R U’ R’ U’

ZBLL T 37

U R U R’ L’ U2 R U’ R’ U2 L U R U’ R’ U’

ZBLL T 38

U2 R U’ R U D’ R U’ R’ D U2 R2 U’ R2 U’ R’ U2

ZBLL T 39

U R’ U’ R U’ F U’ R’ U R U F’ R’ U R U’

ZBLL T 40

R’ U R’ U’ D R’ U R D’ U2 R2 U R2 U R

ZBLL T 41

U R U2 R’ F2 R U2 R’ U2 R’ F2 R U

ZBLL T 42

R’ U2 R U’ R’ F R U R’ U’ R’ F’ R U’ R

ZBLL T 43

U2 F R U R’ U’ R U’ R’ U’ R U R’ F’ U2

ZBLL T 44

U’ R U R’ U2 R U’ R’ U2 R U’ R2 F’ R U R U’ R’ F U

ZBLL T 45

U2 R D R’ U’ R D’ R’ U2 R’ U2 R U’ R’ U’ R U

ZBLL T 46

R’ D’ R U R’ D R U2 R U2 R’ U R U R’ U

ZBLL T 47

R’ U2 R U R’ U R U’ R U R D R’ U’ R D’ R2′ U

ZBLL T 48

L U’ R U’ L’ U R2 U2 L U’ L’ U2 R

ZBLL T 49

R2 U’ R2 U’ R’ D R’ U R D’ R’ U R2

ZBLL T 50

U’ R2′ F2 R U2 R U2′ R’ F’ R U R’ U’ R’ F’ R2 U2

ZBLL T 51

D R D’ F2 L’ U’ L F2 R2 U R U’ R2

ZBLL T 52

U2 R U R’ U2 R’ D’ R U R’ D R2 U’ R’ U R U’ R’ U

ZBLL T 53

R U2 R’ U L U’ R U L2 U R’ U’ L U

ZBLL T 54

Xem thêm: Hướng dẫn cách đăng ký mua gói VIP VieON cực đơn giản

U2 R2 F R U R’ U’ R’ F’ R’ U’ R2 U2 R U2 R U2

ZBLL T 55

U2 R U’ R2 D’ r U2 r’ D R2 U R’ U2

ZBLL T 56

U R’ U’ R U R2′ D’ R U2 R’ D R2 U’ R’ U R U’

ZBLL T 57

U L’ U2 L U L’ U’ R U’ R’ U2 L R U’ R’ U’

ZBLL T 58

U’ R2′ U R U2 R’ U R D’ R U2 R’ D U’ R U2

ZBLL T 59

U L’ U’ L R U2 L’ U’ L U’ R’ U R U2 R’ U’

ZBLL T 60

U R U R’ U R U R2′ D’ r U2 r’ D R2 U R’ U’

ZBLL T 61

U2 R U’ R’ U2 R U R’ U2 R U R’ U R U’ R’ U2

ZBLL T 62

R’ U R U2 R’ U’ R U2 R’ U’ R U’ R’ U R

ZBLL T 63

U’ R U R’ U R U’ R’ U R’ U’ R2′ U’ R2 U2 R U

ZBLL T 64

R U2 R’ U’ R U’ R’ U R U R’ U R U2 R’

ZBLL T 65

U’ R’ U’ R U’ R’ U R U’ R U R2′ U R2 U2 R’ U

ZBLL T 66

U2 R’ U2 R U R’ U R U’ R’ U’ R U’ R’ U2 R U2

ZBLL T 67

U’ R’ U’ R2 U R2 U R2 U2 R’ U R’ U R U

ZBLL T 68

R U’ R2′ F R F’ R U’ y R U’ R’ U’ F’ U’

ZBLL T 69

R U2 R’ U’ R U’ R2 U2 R U R’ U R

ZBLL T 70

U2 R’ U2 R U R’ U R2 U2 R’ U’ R U’ R’ U2

ZBLL T 71

x’ U’ R’ D R U R2 U2 R D’ R’ U2 R2 x U2

ZBLL T 72

U’ R U R’ U R U2 R’ U2 R’ U’ R U’ R’ U2 R U

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *