Danh sách nhân sự

Video Danh sách nhân sự
Stt Họ và tên Chuyên môn Phòng/ban Vị trí công tác Học vấn Các khóa đào tạo, tập huấn 1 ĐÀM THANH BÌNH Th.s Quản lý xây dựng (AIT), KS Công trình giao thông Quản lý Giám đốc 2 PHẠM NGỌC SƠN Th.s Quản trị kinh doanh, KS Xây dựng Khóa đào tạo GĐ sự án/đội trưởng thi công; Lập dự toán, An toàn lao động Kỹ thuật PGĐ/ GĐ dự án/ QL chất lượng/ Khối lượng 3 TRẦN HOÀI SƠN Th.s Quản trị kinh doanh Cử nhân kinh tế An toàn lao động Kinh doanh PGĐ/ GĐ dự án/ Đấu thầu 4 NGUYỄN CHÍ THÀNH Kiến trúc sư Cử nhân luật Chứng chỉ hành nghề KTS; Dự toán khối lượng/chi phí/ Khóa đào tạo GĐ dự án/đội trưởng Kỹ thuật Trưởng phòng Kỹ thuật và Dự án/GĐ dự án/ Khối lượng/ Quản lý chất lượng 5 TRẦN THỊ HUỆ Cử nhân kinh tế Kế toán/ Hành chính Trưởng phòng kế toán/ Chánh văn phòng 6 VŨ THỊ THU HOA Cử nhân kinh tế, Kế toán Kế toán Kế toán công trường 7 NGUYỄN THỊ THẮNG Cử nhân kinh tế, Kế toán Kế toán Kế toán 8 PHẠM THỊ SÁU Cử nhân – Kế toán Hành chính 9 TRẦN CÔNG CHUÔNG KS xây dựng Chứng chỉ giám sát thi công, Chứng chỉ Chỉ huy trưởng Kỹ thuật Kỹ thuật/ KS hiện trường/ Khối lượng 10 PHẠM ANH TÚ Cử nhân An toàn và bảo hộ lao động Chứng chỉ An toàn lao động Chứng chỉ đào tạo an toàn lao động Kỹ thuật Cán bộ an toàn 11 TRẦN ĐỨC CÔNG Cử nhân kinh tế Khóa đào tạo an toàn lao động Kỹ thuật Cán bộ an toàn 12 HOÀNG XUÂN HUYỀN Th.s/KS xây dựng Chứng chỉ giám sát thi công/Thiết kế kết cấu Kỹ thuật Kỹ thuật/ KS hiện trường/ Khối lượng 13 HOÀNG XUÂN TRƯỜNG KS xây dựng Kỹ thuật KS hiện trường 14 VŨ ĐỨC THUẬN KS cơ khí Kỹ thuật Kỹ sư Cơ khí 15 KIỀU MẠNH CƯỜNG KS điện Kỹ thuật KS điện 16 ĐẶNG ĐÌNH LONG KS xây dựng Chứng chỉ giám sát thi công, Khóa đào tạo GĐ dự án Kỹ thuật GĐ dự án 17 VŨ HOÀNG LÂN KS công nghệ thông tin Kỹ thuật Vẽ CAD 18 NGUYỄN TIẾN THÀNH Cử nhân Anh văn Kế hoạch/ Đấu thầu Phát triển kinh doanh 19 NGUYỄN VIỆT HÙNG Kiến trúc sư Thiết kế/ Kỹ thuật KS hiện trường 20 PHẠM VĂN CHÚC Thiết kế nội thất Thiết kế/ Kỹ thuật Thiết kế 21 LÊ VĂN HIỆP Thiết kế nội thất Kỹ thuật Thiết kế 22 VŨ KHẮC TIỆP KS xây dựng Kỹ thuật GĐ dự án 23 NGUYỄN ĐÌNH HƯNG KS xây dựng Khóa đào tạo GĐ dự án; An toàn lao động Kỹ thuật GĐ dự án/ KS hiện trường 24 PHẠM THANH SƠN KS cơ khí Kỹ thuật Cơ khí 25 NGUYỄN VĂN HOAN Khảo sát Kỹ thuật Khảo sát hiện trường 26 VÕ VĂN TUẤN KS xây dựng Kỹ thuật KS hiện trường 27 PHAN QUỐC HUY KS cơ khí Kỹ thuật Cơ khí

Tùy thuộc vào yêu cầu công việc, HTCONS có thể huy động lực lượng nhân công đến 500 người bao gồm kỹ sư và công nhân lành nghề.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *