Danh sách nhân viên công ty

Trong quá trình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, người lao động là nhân tố có yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, kể cả có sự phát triển của khoa học kỹ thuật, thì người lao động vẫn sẽ là người sẽ trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất hay cung ứng dịch vụ.

Danh sách nhân viên công ty, bảng kê danh sách và thông tin lao động sẽ là hồ sơ tài liệu giúp người sử dụng lao động quản lý tốt toàn bộ lực lượng lao động trong doanh nghiệp, nhất là trong những doanh nghiệp có số lượng người lao động lớn.

Hơn thế nữa trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp sẽ có những trường hợp doanh nghiệp phải lập danh sách người lao động theo quy định của pháp luật để làm căn cứ trong quá trình tham gia, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Hay trong quá trình xin giấy phép kinh doanh cho một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.Chính vì vậy việc lập ra danh sách nhân viên công ty, bảng kê danh sách thông tin lao động sẽ giúp ta thực hiện các công việc một cách dễ dàng hơn.

Ở bài viết hôm nay Dương Gia cung cấp đến quý khách hàng mẫu danh sách nhân viên công ty, bảng kê danh sách thông tin lao động và hướng dẫn khách hàng lập danh sách nhân viên công ty.

1. Mẫu danh sách nhân viên công ty:

Tải về mẫu phụ lục hợp đồng sửa chữa nhà ở

TÊN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Xem thêm: Cách tạo trò chơi trên powerpoint

———————

…………, ngày … tháng … năm …….

DANH SÁCH NHÂN VIÊN CÔNG TY

STT Họ và Tên Ngày sinh Trình độ Hộ khẩu thường trú Nhiệm vụ phân công Loại hợp đồng lao động Thời điểm bắt đầu làm việc Nội dung khác (nếu có) Ghi chú Nam Nữ

Người lập biểu

TÊN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

Xem thêm: 25 cách nói ‘Không’ trong tiếng Anh

GIÁM ĐỐC

2. Bảng kê danh sách thông tin lao động:

Tải về mẫu bảng kê khai thông tin người lao động

TÊN TỔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN

Xem thêm: Mẫu quyết định tăng lương, điều chỉnh lương nhân viên mới nhất năm 2022

ẢNH 4X6

1) Họ và Tên: …… 2) Tên gọi khác (nếu có): ………. 3) Giới tính: …… 4a) Ngày sinh: ……. 4b) Nơi sinh: …… 5) Tình trạng hôn nhân: …… 6a) Số CMND: …… 6b) Nơi cấp: …

6c) Ngày cấp: …

7) Dân Tộc: …….. 8) Tôn Giáo: …… 9) Quốc tịch: …… 10) Năng Khiếu/ Sở trường: ………. 11) Tình trạng sức khoẻ: … 12) Nhóm máu: Nhóm …… 13) Chiều cao (cm): …… 14) Cân nặng (kg): …… 15) Nguyên quán: …… 16) Hộ khẩu thường trú: …… 17a) Nơi ở hiện nay: …… 17b) Điện thoại di động: ………17b) Email: ……… 17c) Số tài khoản cá nhân: ……17d) Ngân hàng mở TK: …… 18a) Loại hợp đồng lao động: …… 18b) Ngày ký hợp đồng lao động: …… 18c) Bộ phân tiếp nhận làm việc:.…… 18d) Công việc được giao: …… 19) Đang theo học khoá đào tạo/ bồi dưỡng: …… 20) Học vấn phổ thông:…… 21) Trình độ chuyên môn cao nhất: …… 22) Chuyên ngành đào tạo: …… 23) Nơi đào tạo: …… 24) Hình thức đào tạo: …… 25) Năm tốt nghiệp: …… …(Những thông tin khác nếu có).

Xem thêm: Cách làm among us bằng giấy

Tôi xin cam đoan các thông tin kê khai trên đây là đúng sự thực và xin chịu trách nhiệm về thông tin kê khai trên.

…….., ngày …. Tháng… năm …..

Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)

3. Hướng dẫn lập danh sách nhân viên công ty:

Trong bài viết này Dương Gia cung cấp khách hàng hai biểu mẫu đó là biểu mẫu danh sách nhân viên công ty và biểu mẫu bảng kê khai thông tin lao động.

Lưu ý trong biểu mẫu bảng kê khai thông tin lao động, các thông tin cần kê khai trong biểu mẫu này là những thông tin chung nhất mà người sử dụng lao động cần thu thập từ người lao động. Tuy nhiên tùy từng hoạt động, yêu cầu của doanh nghiệp mà khi lập bảng kê khai thông tin lao động các doanh nghiệp có thể bổ sung thêm các thông tin cần thiết khác để yêu cầu người lao động kê khai nhằm đảm bảo hoạt động quản lý nhân sự được dễ dàng và thuận tiện.

Sau khi người lao động đã thực hiện việc kê khai đầy đủ các thông tin lao động trong bảng kê khai được người sử dụng lao động cung cấp. Bộ phận nhân sự của doanh nghiệp sẽ từ những thông tin đó lập danh sách người lao động và kê khai thông tin của người lao động trong một file excel để tiện cho quá trình sử dụng như có sự sửa đổi, bổ sung hay thay đổi bất kỳ thông tin nào của người lao động thì khi tạo ra một danh sách như vậy sẽ rất dễ dàng cho bộ phận nhân sự trong quá trình sửa đổi đó.

Cũng tương tự như bảng kê khai thông tin lao động khi lập danh sách nhân viên công ty doanh nghiệp có thể bổ sung thêm các thông tin cần thiết khác trong danh sách để tiện cho việc quản lý nhân viên theo yêu cầu của doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *