Dung dịch là gì lớp 5

Video Dung dịch là gì lớp 5

Theo thá»i gian, không chá» có là n da, vóc dáng của chá» em bá» lão hóa, âxuá»ng cấpâ. Mà vùng kín cÅ©ng bá» thay Äá»i rất nhiá»u bá»i quá trình sinh ná» và hoạt Äá»ng tình dục. Ãm Äạo bá» giãn rá»ng, mất tính Äà n há»i. Vùng kín bá» nhÄn nheo, thâm xá»n khiến phụ nữ mất tá»± tin, ảnh hÆ°á»ng tá»i Äá»i sá»ng vợ chá»ng. Nếu phẫu thuật vùng kín khiến chá» em lo lắng vá» chi phí và Äá» an toà n. Thì bà i viết dÆ°á»i Äây sẽ bật mí những phÆ°Æ¡ng pháp giúp là m há»ng cô bé ÄÆ¡n giản, hiá»u quả mà an toà n.

Thế nà o là má»t vùng kín Äẹp?

Theo Äánh giá của giá»i chuyên gia và cánh mà y râu. Vùng kín của phụ nữ Äược Äánh giá là Äẹp khi thá»a mãn Äược những tiêu chí sau:

 • Vá» mà u sắc: cô bé phải có Äá» há»ng hà o, không bá» thâm tái, xám xá»t.
 • Kết cấu: á»ng âm Äạo có kết cấu thon gá»n và sÄn chắc.
 • Vá» kích thÆ°á»c: miá»ng âm Äạo có kích thÆ°á»c phù hợp vá»i á»ng âm Äạo, không quá rá»ng, không quá chật.
 • Thẩm mỹ: hai môi lá»n và bé của vùng kín không bá» chảy sá», phì Äại. Lông mu không quá rậm rạp, nên Äược tá»a tót gá»n gà ng, sạch sẽ.
 • Vá» xúc cảm: cô bé không Äược có mùi và luôn Äạt Äược ÄỠẩm Æ°á»t nhất Äá»nh.

Äá» Äạt Äược các tiêu chí trên và duy trì nó theo thá»i gian là Äiá»u rất khó. Bá»i cÅ©ng nhÆ° các vùng da khác, da vùng kín cÅ©ng bá» lão hóa. Äặc biá»t sau khi chá» em trải qua quá trình sinh ná». Lúc nà y cô bé bá» thay Äá»i từ mà u sắc, kích thÆ°á»c, Äến Äá» Äà n há»i của da. Thá» hiá»n á» tình trạng cô bé thâm xá»n, sạm mà u, nhÄn nheo và kích thÆ°á»c bá» giãn rá»ng. Äá» hạn chế và là m há»ng cô bé, các chá» em có thỠáp dụng ngay các phÆ°Æ¡ng pháp sau.

Xem thêm vá» các loại thuá»c se khít vùng kín tá»t nhất hiá»n nay:

Se khít vùng kín vá»i bà i tập Kegel

Lợi ích lá»n nhất của bà i tập Kegel là Äá» thu nhá» cô bé. Những cÆ¡ sà n chậu có thá» bá» suy yếu hay giãn rá»ng sau khi mang thai, sinh Äẻ, phẫu thuật, lão hóa và béo phì. Vùng cÆ¡ nà y có vai trò quan trá»ng trong viá»c nâng Äỡ bà ng quang, á»ng niá»u Äạo và ruá»t. Do Äó, viá»c tập Kegel là cần thiết Äá» giúp cÆ¡ âm Äạo phụ nữ lấy lại sá»± sÄn chắc và khá»e mạnh nhanh chóng. Äặc biá»t là bà i tập Kegel cho bà bầu sau sinh.

Xác Äá»nh cÆ¡ vùng chậu

Äá» tập bà i tập nà y, trÆ°á»c tiên bạn cần xác Äá»nh vá» trí cÆ¡ sà n chậu. Hãy thá»­ ngừng tiá»u khi bạn Äang Äi tiá»u, dòng nÆ°á»c tiá»u ngÆ°ng bá»i cÆ¡ sà n chậu sẽ khép chặt lại.

Xem thêm: Cách chụp màn hình laptop acer

Nếu bạn vẫn Äang gặp khó khÄn khi nhận biết vá» trí của cÆ¡ Kegel. Hãy Äặt má»t ngón tay và o âm Äạo và tìm cách kẹp lấy ngón tay bằng cách cá» gắng ép chặt các vùng cÆ¡ xung quanh, bạn sẽ cảm nhận thấy âm Äạo Äang co lại. Thả lá»ng và sau Äó bạn cảm thấy sà n chậu di chuyá»n trá» lại bình thÆ°á»ng. Bạn hãy chắc chắn vá» sinh sạch sẽ ngón tay của mình trÆ°á»c khi ÄÆ°a nó và o âm Äạo.

Bạn có thá» dùng cách khác Äó chính là Äặt má»t chiếc gÆ°Æ¡ng tay Äá»i diá»n vùng Äáy chậu. NghÄ©a là vùng da giữa âm Äạo và hậu môn. Thá»±c hà nh thít chặt và thả lá»ng vùng bạn cho là cÆ¡ Kegel. Nếu bạn thá»±c hiá»n Äiá»u nà y má»t cách chính xác, bạn sẽ thấy Äáy chậu của bạn co rút lại má»i lần bạn thít cÆ¡.

Thực hà nh bà i tập Kegel

Cấp Äá» 1: Co thắt âm Äạo vừa phải và giữ trong 5 giây. Sau Äó co thêm chút nữa giữ trong 5 giây. Tiếp tục co thắt hết mức có thá» và giữ nhÆ° vậy 5 giây. Thả lá»ng âm Äạo theo từng nấc nhÆ° á» trên, má»i nấc duy trì trong 5 giây. Cấp Äá» nà y yêu cầu sá»± kiên trì trong thá»i gian dà i Äá» Äạt hiá»u quả.

Cấp Äá» 2: Äá» thá»±c hiá»n cấp Äá» 2 Äòi há»i chá» em cần thà nh thạo cấp Äá» 1 Äá» bà i tập Äạt hiá»u quả cao nhất

 • Thá»±c hiá»n Äá»ng tác co cÆ¡ âm Äạo trong 3 giây rá»i thả lá»ng, lặp lại nhÆ° vậy 10 lần.
 • Tiếp theo thá»±c hiá»n co thắt và thả lá»ng thật nhanh, lặp lại 25 lần.
 • Thá»±c hiá»n Äá»ng tác nhÆ° Äang hút má»t thứ gì Äó và o trong âm Äạo, giữ khoảng 3 giây rá»i thả lá»ng. Lặp lại nhÆ° vậy 10 lần.
 • Tiếp theo là Äá»ng tác nhÆ° Äang Äẩy má»t thứ gì Äó từ âm Äạo ra ngoà i, giữ khoảng 3 giây rá»i thả lá»ng. Lặp lại nhÆ° vậy 10 lần.

Thá»±c hiá»n viá»c tập luyá»n Kegel nhÆ° má»t phần trong thói quen hà ng ngà y. Có thá» tập từ 3-4 lần má»i ngà y. Vì má»i lần tập không mất nhiá»u thá»i gian. Bạn có thá» sắp xếp thá»i gian hà ng ngà y Äá» luyá»n tập má»t cách dá» dà ng. Bạn có thá» tập khi Äang là m viá»c tại vÄn phòng, Än trÆ°a hoặc ÄÆ¡n giản khi Äang thÆ° giãn trên ghế sofa sau má»t ngà y là m viá»c má»t má»i. Khi Äã quen, bạn có thá» tập bà i Kegel hầu nhÆ° bất cứ lúc nà o cÅ©ng nhÆ° tại bất cứ nÆ¡i Äâu.

Cách là m há»ng cô bé nhá» tẩy da chết thÆ°á»ng xuyên

Nếu không Äược tẩy da chết, cô bé sẽ ngà y cà ng trá» nên thâm sạm, xá»n mà u. Viá»c tẩy tế bà o chết thÆ°á»ng xuyên sẽ giúp loại bá» thâm sạm. Thúc Äẩy quá trình tái tạo da diá»n ra nhanh chóng, giúp là m há»ng cô bé, da sáng há»ng má»m má»n hÆ¡n. Äá» tẩy da chết, chá» em có thá» sá»­ dụng má»t trong các cách sau:

 • Dùng dầu dừa và ÄÆ°á»ng nâu là m há»ng cô bé: Cách thá»±c hiá»n rất ÄÆ¡n giản, chá» em chá» cần trá»n Äá»u 2 thìa dầu dừa vá»i 2 thìa ÄÆ°á»ng nâu. Sau Äó chà xát há»n hợp nà y lên vùng kín, massage nhẹ nhà ng trong 2 phút rá»i rá»­a lại cho sạch.
 • Dùng sữa ong chúa và trứng gà là m há»ng cô bé: Chá» em chá» cần chuẩn bá» 1 thìa mật ong, 2 thìa sữa ong chúa và 1 lòng Äá» trứng gà , trá»n Äá»u. Rá»­a sạch vùng kín và thoa há»n hợp trên. Massage nhẹ nhà ng rá»i rá»­a sạch lại bằng nÆ°á»c ấm. Ngoà i ra, chá» em có thá» thêm và i giá»t nÆ°á»c cá»t chanh và o há»n hợp nà y Äá» tÄng cÆ°á»ng hiá»u quả tẩy da chết.
 • Dùng muá»i tắm là m há»ng cô bé: Vá» sinh sạch sẽ vùng kín, dùng khoảng 3 thìa muá»i tắm chà xát nhẹ và o vùng kín Äá» lấy Äi lá»p da chết trong 5 phút. Sau Äó rá»­a lại bằng nÆ°á»c.

Dưỡng da vùng kín là m há»ng cô bé

Vùng kín cÅ©ng cần Äược chÄm sóc và dưỡng da thÆ°á»ng xuyên Äá» là m há»ng cô bé và tÆ°Æ¡i trẻ. Các chá» em có thỠáp dụng các cách dưỡng da vùng kín dÆ°á»i Äây:

 • Mặt nạ từ nghá», sữa chua, sữa tÆ°Æ¡i không ÄÆ°á»ng, chanh và bá»t cám gạo hoặc bá»t gạo. Trá»n Äá»u 1 thìa sữa chua, 1 thìa sữa tÆ°Æ¡i. Và i giá»t chanh, ná»­a thìa bá»t gạo/cám gạo và 1 Äến 1,5 thìa bá»t nghá». Rá»­a sạch vùng kín bằng nÆ°á»c ấm, thoa Äá»u há»n hợp trên lên vùng kín trong khoảng 15 â 20 phút. Sau Äó rá»­a lại vùng kín bằng nÆ°á»c sạch. Nghá» có thá» Äá» lại má»t mùi hÆ°Æ¡ng không dá» chá»u. Chá» em có thá» rá»­a sạch lại bằng dung dá»ch vá» sinh phụ nữ.
 • Mặt nạ từ mật ong và vitamin E: trá»n Äá»u 2 thìa mật ong và 1 viên vitamin E (Äã bóc vá» viên). Rá»­a sạch vùng kín rá»i thoa Äá»u há»n hợp và massage nhẹ nhà ng vùng kín trong 10 â 15 phút. Sau Äó rá»­a sạch.
 • Mặt nạ từ dầu ô liu: rá»­a sạch vùng kín bằng nÆ°á»c ấm, có thá» Äắp thêm 1 chiếc khÄn ấm Äá» giãn ná» lá» chân lông. Dùng 1 â 2 thìa dầu ô liu, massage nhẹ nhà ng trong 15 â 20 phút. Rá»­a sạch lại bằng nÆ°á»c ấm.

Trẻ hóa bằng phÆ°Æ¡ng pháp xông hÆ¡i detox âm Äạo

Xem thêm: áo size m là bao nhiêu kg

Má»t biá»n pháp khác giúp cô bé trắng há»ng và khá»e mạnh. NhÆ°ng lại khá má»i lạ vá»i nhiá»u ngÆ°á»i, Äó là detox âm Äạo. Detox âm Äạo chính là cách dùng hÆ¡i nÆ°á»c và các loại thảo má»c Äá» là m sạch cô bé.

Theo y há»c Trung Hoa, detox âm Äạo Äá» là m giảm tình trạng trì trá» và khí lạnh trong cÆ¡ thá». PhÆ°Æ¡ng pháp nà y cÅ©ng là m giãn mạch máu, tÄng tuần hoà n máu. Cung cấp oxy và thÆ° giãn cÆ¡ sà n chậu, từ Äó giúp hạn chế lão hóa vùng kín hiá»u quả.

Äá» detox âm Äạo, chá» em cần chuẩn bá» sẵn thảo má»c (khô hay tÆ°Æ¡i Äá»u Äược). Các loại thảo má»c có thá» sá»­ dụng Äá» detox là : HÆ°Æ¡ng thảo, hoa oải hÆ°Æ¡ng, kinh giá»i cay, húng quế, cúc vạn thá», cúc La Mã, cánh hoa há»ng. Äun sôi nÆ°á»c và thảo má»c khoảng 10 phút, rá»i Äá» nÆ°á»c ra chậu. Sau Äó, chá» em cần ngá»i xá»m trên chậu (không mặc Äá» lót) Äá» xông hÆ¡i cho vùng kín. Nên xông hÆ¡i khoảng 15 â 20 phút, chú ý kẻo bá» bá»ng.

Sau khi detox, chá» em có thá» thấy dá»ch âm Äạo hay khí hÆ° chảy ra nhiá»u hÆ¡n. Äiá»u nà y là hoà n toà n bình thÆ°á»ng bá»i âm Äạo Äang Äược Äà o thải và là m sạch.

Nên detox âm Äạo 1 lần/tháng và sau khi Äã hết kinh nguyá»t. Nếu Äang có thai hoặc nghi ngá» có thai, tá»t nhất không nên thá»±c hiá»n phÆ°Æ¡ng pháp nà y.

Xem thêm vá» các loại thuá»c se khít vùng kín tá»t nhất hiá»n nay:

Chá»n dung dá»ch vá» sinh phụ nữ tá»t

Cách là m há»ng cô bé và se khít ÄÆ¡n giản và hiá»u quả nhất. Là sá»­ dụng dung dá»ch vá» sinh phụ nữ Äúng cách. Vùng kín là khu vá»±c vô cùng nhạy cảm, do Äó má»t sản phẩm dung dá»ch vá» sinh tá»t thì chá» là m sạch thôi chÆ°a Äủ. Mà cần phải là m sạch cô bé dá»u nhẹ, an toà n. Bên cạnh Äó cÅ©ng nhÆ° các vùng da khác trên cÆ¡ thá», vùng kín cÅ©ng cần Äược nuôi dưỡng. Äá» cô bé luôn há»ng hà o tÆ°Æ¡i trẻ vá»i các thà nh phần dưỡng da tá»± nhiên.

Xem thêm: Từ ghép chính phụ là gì

Chá»n dung dá»ch vá» sinh phụ nữ Äá» là m há»ng cô bé:

Äá» pH phù hợp vá»i sinh lý vùng kín

Äá» pH tá»± nhiên của vùng kín từ 3,8 â 4,5. Äá» pH nà y giúp cân bằng há» vi sinh có lợi, ngÄn ngừa vi khuẩn có hại phát triá»n Äá» bảo vá» sức khá»e vùng kín cho phái nữ. Vì vậy chá»n dung dá»ch vá» sinh có Äá» pH phù hợp vá»i pH tá»± nhiên của vùng kín.

Là m sạch dá»u nhẹ an toà n

Chá» em lÆ°u ý tránh xa các loại dung dá»ch vá» sinh chứa SLS, Paraben. SLS (Sodium Lauryl Sulfate) là má»t chất có tác dụng tẩy rá»­a mạnh. Paraben là má»t chất bảo quản Äược sá»­ dụng nhiá»u trong ngà nh công nghiá»p hóa mỹ phẩm. Tuy nhiên, hai chất nà y Äược khuyến cáo không nên sá»­ dụng. Do các tác dụng không mong muá»n của nó gây ra nhÆ° gây kích ứng, mẩn Äá», khô rát, bà o mòn da. Từ Äó khiến cho các quá trình lão hóa nhÆ° thâm sạm, nhÄn nheo diá»n ra nhanh hÆ¡n.

Thay vì thế nên lá»±a chá»n dung dá»ch vá» sinh chứa Decyl Glucoside, là má»t chất diá»n hoạt thế há» má»i. Có tác dụng là m sạch dá»u nhẹ, an toà n, không gây kích ứng cả vùng nhạy cảm nhất. Äã Äược chứng nhận bá»i ECOCERT (Pháp). Má»t tá» chức chứng nhận sản phẩm mỹ phẩm tá»± nhiên và hữu cÆ¡ lá»n nhất thế giá»i. Decyl glucoside có tác dụng là m sạch dá»u nhẹ, an toà n, không gây kích ứng cả vùng nhạy cảm nhất.

Chứa các thà nh phần giữ ẩm và dưỡng da vùng kín

5 dưỡng chất tá»± nhiên giúp nuôi dưỡng và trẻ hóa da vùng kín có thá» ká» Äến nhÆ°: Collagen, nÆ°á»c hoa há»ng, cúc La mã, lô há»i, vitamin E.

Trong Äó, collagen giúp là m cÄng, tạo Äá» Äà n há»i cho là n da. Trẻ hóa mô má»m và giảm những tác Äá»ng của lão hóa, se khít vùng kín bá» giãn rá»ng. Tinh chất hoa há»ng già u vitamin A và C cùng các chất chá»ng lão giúp là m sạch, là m sáng và se khít lá» chân lông. Cải thiá»n hiá»u quả thẩm mỹ vùng kín, là m há»ng cô bé, giúp da láng má»n mượt mà .

Cúc la mã, lô há»i, vitamin E giúp kháng khuẩn, dưỡng ẩm, giữ da má»n mà ng. Từ Äó nuôi dưỡng vẻ Äẹp tá»± nhiên của vùng kín.

Theo khuyến cáo của bác sỹ phụ khoa. Viá»c thÆ°á»ng xuyên vá» sinh cô bé khoa há»c, Äúng cách vá»i dung dá»ch vá» sinh là nh tính. Äá»ng thá»i chứa các tinh chất giúp cải thiá»n sắc tá» da vừa tạo cho cô bé 1 cÆ¡ thá» khá»e mạnh. Tránh các bá»nh phụ khoa, vừa dá» dà ng có Äược là n da nhÆ° ý 1 cách ÄÆ¡n giản. Dá» dà ng mà không lo ngại các vấn Äá» vá» viá»c chuẩn bá» nguyên liá»u tá»± nhiên. Hay lo sợ viá»c mình bá» dỠứng thà nh phần nà o của dược phẩm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *