Hai hình tròn có cùng tâm o như hình bên

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Hai hình tròn có cùng tâm o như hình bên hay nhất và đầy đủ nhất

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

vẽ hai hình tròn có cùng tâm O , đường kính hình tròn lớn bằng 8cm và gấp 2 lần đường kính của hình tròn bé.Tính diện tích phần tô sọc trong hình vẽ

– Bán kínhhình tròn lớn là: 8:2=4

– Diện tích hình tròn lớn là: 4x4x3,14=50,24

– Bán kính hình tròn bé là:8:2:2=2

-Diện tích hình tròn bé là: 2x2x3.14=12,56

-Diện tích phần tô sọc là: 50,24-12,56=37,68

cho hình tròn tâm ô đường kính AB = 8cm (hình vẽ).tính chu vi hình tròn tâm O đường kính AB hình tròn tâm M đường kính AO và hình tròn tâm M dường kính OB.So sánh tổng chu vi của hình tròn tâm M và hình tròn tâm N với chu vi hình tròn tâm O.Tính diện tích phần đã tô đậm của hình tròn tâm O

Cho hình tròn tâm O,đường kính AB=8cm.Bạn đang xem: Hai hình tròn có cùng tâm o như hình bên

a.Tính chu vi hình tròn tâm O đường kính AB,hình tròn tâm M,đường kính AO và hình tròn tâm N ,đường kính OB.

b.So sánh tổng chu vi của hình tròn tâm M và hình tròn tâm N với chu vi hình tròn tâm O.

c.Tính diện tích phần đã tô đậm của hình tròn tâm O.

Cho hai hình tròn tâm O với các đường kính 1,4m và 2m

A, Tính diện tích phần tô đậm ( phân tô đậm là hình tròn to có đường kính là 2m)

B, Tìm tỉ số phần trăm diệ tích của hình tròn bé và hình tròn lớn)

mk vẽ hình r mà ko chèn zo đc nên mk ko có hình cho các bạn .thôg cảm và giải giúp mk nha

Hai hình tròn có tổng diện tích bằng 125,6 xăng ti mét vuông bán kính của hình tròn lớn gấp 3 lần bán kính của hình tròn bé.Tính diện tích của hai hình tròn

kẻ hình và giaicho tớ nhé

Hình vẽ bên có olà tâm của hình tròn lớn Ablà đường kính của hình tròn tâm ovà Abbằng 12cm diện tích phần tô đậm của hình vẽ bên là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông

cho hình tròn tâm 0, đường kínhAB= 8cm ( xsm hình bên)

a) Tính chu vi hình tròn tâm 0 , đường kính AB; hình tròn tâm M , đường kính AO và hình tròn tâm N, đường kính OB

b) So sánh tổng chu vi của hình tròn tâm M và hình tròn tâm N với chu vi hình tròn tâm O

c ) Tính diện tích phần đã tô đậm của hình tròn tâm O

Hai hình tròn có cùng tâm như hình vẽ . Hình tròn nhỏ có bán kính 5dm . Chu vi hình tròn lớn là 40,82dm . Hãy tính diện tích phần tô đậm .

1. Tìm chu vi và diện tích hình tròn có:

a) r = 5cm;r = 0,8cm;r = 4/5 dm.

b) d = 5,2 m;d = 1,2 triệu;d = 3/5 dm.

2. Tính đường kính hình tròn có chu vi: C = 12,56cm; C = 18,84dm; C = 2,826m.Xem thêm: Outlook Không Đồng Bộ Email, Cách Đồng Bộ Email Trong Outlook Mà Bạn Nên Biết

3. Tính bán kính hình tròn có chu vi: C = 16,328dm; C = 8,792cm; C = 26,376m.

4. Tính diện tích hình tròn có chu vi: C = 6,908 m; C = 25,12dm; C = 16,956cm.

5. Một bảng chỉ đường hình tròn có đường kính 50cm.

a. Tính diện tích bảng chỉ đường bằng mét vuông?

b. Người ta sơn hai mặt tấm bảng đó, mỗi mét vuông hết 7000đồng. Hỏi sơn tấm bảng đó tốn hết bao nhiêu tiền?

6. Một biển báo giao thông tròn có đường kính 40cm. Diện tích phần mũi tên trên biển báo bằng 1/5 diện tích của biển báo. Tính diện tích phần mũi tên?

7. Diện tích hình H đã cho là tổng diện tích hình chữ nhật và hai nửa hình tròn. Tìm diện tích hình H

8. Cho hình vuông ABCD có cạnh 4cm. Tính diện tích phần tô đậm của hình vuông ABCD (xem hình vẽ)

9. Tính diện tích phần tô đậm hình tròn (xem hình vẽ bên) biết 2 hình tròn có cùng tâm O và có bán kính lần lượt là 0,8 mvà 0,5m.

10.Cho hình tròn tâm O, đường kính AB = 8cm.

a) Tính chu vi hình tròn tâm O, đường kính AB; hình tròn tâm M, đường kính OA và hình tròn tâm N, đường kính OB.Xem thêm: Top 8 Cách Tắt Chuột Cảm Ứng Trên Laptop Dell Win 10 0%, Cách Tắt Chuột Cảm Ứng Trên Laptop Dell

b) So sánh tổng chu vi của hình tròn tâm M và hình tròn tâm N với chu vi hình tròn tâm O.

Related Posts