WECHAT – CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC

Ngày cập nhật gần nhất – 2022-01-28

Chào mừng bạn đến với WeChat!

Chính sách sử dụng chấp nhận được này đề ra các quy tắc để đảm bảo hành vi phù hợp khi sử dụng WeChat.

Chính sách này (là một phần của Điều khoản dịch vụ WeChat) áp dụng cho bất kỳ ai sử dụng WeChat. Khi sử dụng WeChat, bạn đã đồng ý với Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, vui lòng không sử dụng WeChat.

Chính sách này có thể được chúng tôi cập nhật vào bất kỳ lúc nào theo quyết định của chúng tôi, theo Điều khoản dịch vụ.

Bất kỳ thuật ngữ nào được xác định sử dụng trong Chính sách này sẽ có ý nghĩa được cung cấp trong Chính sách này hoặc, nếu không được xác định trong Chính sách này, sẽ là ý nghĩa được cung cấp trong Điều khoản dịch vụ WeChat.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết ở cuối Chính sách này.

1. TỔNG QUÁT

1.1 Giới thiệu

Chúng tôi mong muốn WeChat sẽ luôn tạo tác động tích cực đến cuộc sống của người dùng và sẽ là một nền tảng có ích cho người dùng của chúng tôi.

Chúng tôi không ngừng tìm cách cải tiến và đổi mới WeChat. Một phần của việc đạt được mục tiêu này là đảm bảo rằng người dùng có thể tiếp tục sử dụng WeChat an toàn và WeChat được tất cả người dùng sử dụng theo cách có thể chấp nhận được. Chính sách này đề ra các quy tắc để đảm bảo người dùng sử dụng WeChat sẽ có hành vi phù hợp.

Chúng tôi được hướng dẫn bằng phản hồi liên tục từ người dùng và các chuyên gia trong ngành trong việc phát triển Chính sách này và chúng tôi nỗ lực đảm bảo Chính sách này bao gồm các ý tưởng, quan điểm và thông tin đa dạng. Chúng tôi luôn sẵn sàng nhận phản hồi từ người dùng. Nếu bạn muốn gửi phản hồi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ ở cuối Chính sách này.

1.2 Thực thi và vi phạm (hoặc vi phạm tiềm ẩn) Chính sách này

Trong trường hợp bạn đã (hoặc chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng bạn đã) vi phạm Chính sách này, chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, thực hiện bất kỳ hoặc tất cả những điều sau:

 • a. Đưa ra cảnh báo về hành vi của bạn.
 • b. Hạn chế hiển thị hoặc gỡ nội dung liên quan liên quan đến vi phạm đó (hoặc vi phạm bị nghi ngờ một cách hợp lý).
 • c. Hiển thị thông báo cho người nhận nội dung liên quan để thực hiện biện pháp phòng ngừa do nghi ngờ hoặc xác nhận vi phạm chính sách này.
 • d. Hạn chế bạn sử dụng một số chức năng tài khoản nhất định hoặc tạm dừng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn.
 • e. Trong trường hợp chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng bạn đã phạm tội hoặc được yêu cầu làm như vậy theo luật pháp hiện hành, chúng tôi sẽ thông báo và hợp tác với cơ quan chính phủ và/hoặc cơ quan thực thi pháp luật thích hợp trong khu vực tài phán liên quan.

Mặc dù chúng tôi xác định sẽ áp dụng Chính sách này một cách nhất quán ở tất cả các khu vực tài phán, nhưng ở một số khu vực tài phán, có thể có các yêu cầu cụ thể theo luật hiện hành đòi hỏi phải áp dụng các phần khác của Chính sách này. Ngoài ra, vì các điều luật áp dụng cho WeChat không ngừng thay đổi, vui lòng lưu ý các thay đổi đối với điều luật và quy định áp dụng cho các người dùng tại các khu vực pháp lý khác.

Nếu bạn muốn báo cáo một người dùng khác có thể đã vi phạm chính sách này, vui lòng tham khảo Mục 12 của Chính sách này để biết thông tin liên hệ của chúng tôi.

Xem thêm: Nine to five job là gì

1.3 Chúng tôi áp dụng Chính sách này như thế nào?

Chúng tôi sẽ hành động một cách hợp lý trong việc áp dụng Chính sách này và xem xét liệu có bất kỳ nội dung hoặc hành vi nào vi phạm Chính sách này hay không. Vui lòng tham khảo phần còn lại của Chính sách này để biết thêm thông tin về những gì chúng tôi cho là nội dung hoặc hành vi vi phạm Chính sách này.

Đôi khi, chúng tôi tương tác với người dùng và các chuyên gia bên thứ ba để đảm bảo Chính sách này luôn phản ánh giá trị của chúng tôi và các luật và quy định hiện hành, đồng thời đảm bảo rằng việc sử dụng WeChat vẫn là trải nghiệm an toàn và thú vị cho người dùng của chúng tôi.

1.4 Cách chúng tôi phát hiện nội dung độc hại

Chúng tôi phát triển và triển khai các quy trình tự động để phát hiện và ngăn chặn các nội dung độc hại vi phạm Chính sách này (bao gồm nội dung vi phạm bất kỳ điều luật hoặc quy định hiện hành nào) không được nhập vào, sử dụng hoặc lưu giữ trên WeChat, tuân theo nghĩa vụ của chúng tôi theo luật hiện hành (bao gồm các luật quốc tế hiện hành cho các dịch vụ liên kết của chúng tôi). Chúng tôi có thể từ chối hoặc gỡ bỏ bất kỳ nội dung độc hại nào có trên hoặc được truyền tải qua WeChat vi phạm Chính sách này. Bạn có thể liên hệ chúng tôi qua email policy@wechat.com nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về hành động được thực hiện theo Phần 1.4 này.

2. Bạo lực và TỘI PHẠM

Chúng tôi nghiêm cấm nội dung bạo lực, phạm tội, bất hợp pháp hoặc không phù hợp trên WeChat.

Cụ thể hơn, chúng tôi hướng đến việc đảm bảo rằng bất kỳ nội dung nào có thể (theo ý kiến của chúng tôi) tạo thành rủi ro thực sự về tổn hại hoặc đe dọa trực tiếp đến an toàn của cộng đồng sẽ được gỡ ngay khi có thể.

Ngoài ra, mọi nội dung vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào cũng sẽ bị gỡ ngay khi có thể.

Những nội dung hoặc hành vi như vậy có thể bao gồm những điều sau:

 • a. Hành vi đe dọa người khác, bao gồm các tuyên bố có ý định thực hiện hành vi bạo lực (bao gồm giết người hoặc đề nghị cung cấp dịch vụ thuê người để giết người khác) hoặc các hành động phạm tội khác (ví dụ như bắt cóc).
 • b. Hướng dẫn cách chế tạo vũ khí hoặc chất nổ.
 • c. Thông tin sai lệch góp phần gây bạo lực sắp xảy ra hoặc gây hại cho cơ thể.
 • d. Bất kỳ tổ chức nào quảng bá hoặc có hoạt động kinh doanh/có mục đích quảng bá bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.
 • e. Quảng bá hoặc công khai tội phạm bạo lực, trộm cắp và/hoặc gian lận.
 • f. Tạo điều kiện hoặc phối hợp hoạt động phạm tội trong tương lai.

Chúng tôi cũng cấm mọi tổ chức hoặc cá nhân tham gia vào bất kỳ hoạt động nào nêu trên, bao gồm mọi hoạt động điều phối hoặc quảng bá liên quan.

Các hoạt động phạm tội và/hoặc bất hợp pháp ở các khu vực tài phán khác nhau có thể bao gồm:

 • g. Hoạt động khủng bố, thù ghét có tổ chức, bắt cóc, buôn người hoặc hoạt động tội phạm có tổ chức.
 • h. Hành vi bạo lực – ví dụ như giết người, gây hại cho con người hoặc động vật (không bao gồm các hoạt động hợp pháp như đấm bốc, đi săn hoặc chuẩn bị thức ăn).
 • i. Cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ bất hợp pháp – ví dụ như dịch vụ thuê người thủ tiêu người khác, bán các sản phẩm bị cấm hoặc bất hợp pháp, bán hàng hóa hoặc dịch vụ đã được thu mua bất hợp pháp (ví dụ như thông tin hoặc hàng hóa bị đánh cắp), phân phối tiền giả.
 • j. Trộm cắp.
 • k. Thiệt hại về tài sản/phá hoại.
 • l. Báo tin giả – ví dụ như đưa ra báo cáo sai lệch về tình huống khẩn cấp.
 • m. Gian lận/biển thủ hoặc rửa tiền.
 • n. Các hoạt động vi phạm các yêu cầu liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng, ví dụ như quảng cáo giả mạo và mua bán hàng hóa/dịch vụ giả mạo.
 • o. Đánh bạc.

Các thông tin chi tiết khác về các hoạt động bất hợp pháp khác nhau mà chúng tôi nghiêm cấm trên WeChat được trình bày trong phần còn lại của Chính sách này.

3. An toàn cá nhân

Chúng tôi muốn đảm bảo WeChat là môi trường an toàn cho tất cả người dùng.

Để thực hiện điều đó, chúng tôi nghiêm cấm mọi nội dung hoặc hành vi liên quan đến, mô tả, quảng bá hoặc khuyến khích tham gia hoặc gạ gẫm bất kỳ hành vi nào sau đây:

 • a. Tự sát và tự làm tổn thương – bao gồm trợ tử, tự cắt bộ phận cơ thể, giảm cân siêu tốc và các thủ thuật thẩm mỹ nguy hiểm.
 • b. Bóc lột và khỏa thân trẻ em – bao gồm mọi nội dung mà người lớn đang gạ gẫm trẻ vị thành niên (và ngược lại).
 • c. Bóc lột tình dục người lớn – ví dụ: các hành vi hoặc hình ảnh liên quan đến người lớn mà không được sự đồng ý, các dịch vụ tình dục có trả phí và các loại khiêu dâm khác (bất kể hành vi phát tán công khai có được đồng ý hay không).
 • d. Bắt nạt và quấy rối – đặc biệt chú trọng đến những người chưa đủ tuổi và bao gồm mọi thông tin liên hệ (ví dụ như tin nhắn hoặc cuộc gọi) liên quan đến bất kỳ hành vi bắt nạt nào.
 • e. Bóc lột con người – ví dụ: buôn người (tước đoạt quyền tự do của một người vì lợi nhuận) và đưa người di cư trái phép (buôn người hoặc tạo điều kiện cho việc xâm nhập bất hợp pháp vào một quốc gia), dù có ép buộc hoặc cưỡng bức, có yếu tố tình dục hay không.
 • f. Các hành vi khác (theo ý kiến của chúng tôi) có khả năng gây khó chịu và/hoặc đau buồn.

4. BẢO VỆ BẢO MẬT và thông tin riêng tư/bí mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ bảo mật và thông tin riêng tư/bí mật của người dùng và nghiêm cấm chia sẻ hoặc công bố bất kỳ thông tin nào như vậy mà không có sự đồng ý rõ ràng của người dùng hoặc cơ sở pháp lý khác. Những hành vi bị cấm như vậy bao gồm:

 • a. Trộm cắp danh tính.
 • b. Đăng thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý (bao gồm “doxxing” – tức là công bố thông tin nhận dạng của một chủ thể dữ liệu với mục đích gây quấy rối, gây sợ hãi hoặc đau khổ).
 • c. Đăng bất kỳ thông tin nào đã được thu mua thông qua tin tặc hoặc các phương tiện phi đạo đức hoặc bất hợp pháp khác.
 • d. Tiếp xúc trái phép các khu dân cư/nhà an toàn.
 • e. Đăng thông tin của trẻ vị thành niên.

Xem thêm: Các cách chứng minh hình thang cân

Ngoài ra, chúng tôi luôn xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

5. Nội dung không mong muốn

Chúng tôi nghiêm cấm nội dung và hành vi không mong muốn trên WeChat. Chúng tôi xem nội dung và hành vi không mong muốn này là nội dung hoặc hành vi có khả năng gây khó chịu và/hoặc đau buồn cho đối tượng và/hoặc cho công chúng. Nội dung này có thể bao gồm:

 • a. Ngôn từ gây thù ghét – ví dụ: tấn công trực tiếp dựa trên chủng tộc, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, khuyết tật về thể chất hoặc trí tuệ hoặc các dạng lời nói hoặc hình ảnh “mất nhân tính” khác.
 • b. Nội dung đồ họa về bạo lực – bao gồm cả con người và động vật (và sống hoặc chết).
 • c. Khỏa thân và hoạt động tình dục.
 • d. Gạ gẫm tình dục – ví dụ như chia sẻ nội dung khiêu dâm hoặc đề nghị/yêu cầu các dịch vụ tình dục.
 • e. Các nội dung độc hại, tàn nhẫn hoặc các hành vi lạm dụng khác – ví dụ như nhắm đến các nạn nhân bị tổn hại nặng nề về thể chất hoặc tinh thần, kêu gọi người khác phải chết, báo thù, khiêu dâm và tuyên bố giả mạo (ví dụ: các tuyên bố về tính cách/khả năng tiêu cực giả mạo).

6. HÀNH VI VÀ NỘI DUNG XÁC THỰC

Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng nội dung và hành vi trên WeChat vẫn xác thực, bằng cách cố gắng loại bỏ tin giả, thông tin đánh lạc hướng, thông tin sai, quảng cáo sai, gian lận và vi phạm bảo mật trên WeChat.

Để thực hiện điều đó, chúng tôi nghiêm cấm các nội dung sau:

 • a. Nội dung thư rác – bao gồm sử dụng tài khoản giả hoặc xâm phạm tài khoản của người khác để nhắn tin cho mọi người hoặc bằng cách khác tạo kết nối hoặc nội dung; và cố gắng tương tác với những người dùng khác bằng sự dối trá (ví dụ: dùng sai thông tin đăng nhập hoặc phát tán tin giả).
 • b. Mọi hành vi thao túng hoặc gây gián đoạn WeChat – bao gồm thao túng hoặc gây gián đoạn hoạt động sử dụng WeChat của người dùng khác.
 • c. Phối hợp, tuyên truyền, phát tán hoặc tham gia vào hành vi giả mạo, bao gồm tin giả, thông tin đánh lạc hướng, thông tin sai và liên quan đến một chủ đề hoặc cá nhân.
 • d. Sử dụng WeChat thay mặt cho các tổ chức chính phủ mà không tiết lộ đầy đủ.

Nhiều khu vực tài phán khác nhau đã áp dụng luật trong lĩnh vực này. Chúng tôi sẽ tuân thủ các luật này khi được yêu cầu (bao gồm yêu cầu của chính phủ và án lệnh được ban hành theo những luật này). Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi xử lý các yêu cầu của chính phủ, vui lòng xem và Chính sách về yêu cầu của chính phủ.

7. LẠM DỤNG WECHAT

7.1 Tổng quát

Chúng tôi nghiêm cấm hành vi lạm dụng WeChat. Việc này bao gồm:

 • a. Trình bày sai danh tính của bạn – ví dụ như sử dụng tên hoặc ngày tháng năm sinh sai, tải lên ảnh giả với ngụ ý là ảnh của bạn, làm cho người dùng hoặc WeChat hiểu nhầm về nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào.
 • b. Tạo tài khoản giả hoặc tạo nhiều tài khoản cho mục đích lạm dụng WeChat.
 • c. Tạo tài khoản sau khi chúng tôi đã cấm bạn sử dụng WeChat.
 • d. Cung cấp thông tin sai sự thật cho chúng tôi, bao gồm thông tin trong quá trình bạn đăng ký.
 • e. Chia sẻ tài khoản của bạn với (những) người dùng khác.
 • f. Sử dụng WeChat để quấy rối người dùng khác.
 • g. Vi phạm các yêu cầu đăng ký khác mà đôi khi chúng tôi có thể có.

7.2 Vi phạm quyền của chúng tôi và gây gián đoạn kỹ thuật khác của WeChat

Chúng tôi nghiêm cấm mọi hoạt động sử dụng WeChat vi phạm (hoặc có khả năng vi phạm) quyền của chúng tôi hoặc gây gián đoạn kỹ thuật của WeChat. Việc sử dụng như vậy có thể bao gồm các mục sau:

 • a. sử dụng hoặc khai thác bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của chúng tôi (bao gồm nhãn hiệu, tên thương hiệu, logo, bất kỳ thông tin độc quyền nào khác của chúng tôi hoặc cách bố trí hoặc thiết kế bất kỳ trang nào) hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của chúng tôi (bao gồm cố gắng đảo ngược kỹ thuật bất kỳ ứng dụng hoặc phần mềm nào được sử dụng để truy cập WeChat);
 • b. truy cập WeChat, thu thập hoặc xử lý bất kỳ nội dung được cung cấp thông qua WeChat hoặc gửi hoặc chuyển hướng bất kỳ liên lạc nào thông qua WeChat, trong mỗi trường hợp thông qua việc sử dụng bất kỳ bot tự động, phần mềm, công cụ, trình thu thập thông tin, trình trích xuất dữ liệu, công cụ khai thác dữ liệu hoặc các công cụ tương tự hoặc cố gắng thực hiện bất kỳ điều nào nêu trên;
 • c. tham gia vào bất kỳ kỹ thuật “dàn khung”, “phản chiếu” hoặc các kỹ thuật khác mô phỏng hình thức hoặc chức năng của WeChat;
 • d. can thiệp hoặc cố gắng can thiệp, bất kỳ người dùng nào hoặc bất kỳ bên nào khác truy cập WeChat;
 • e. cố ý phát tán vi-rút, sâu máy tính, chương trình độc hại Trojan ngụy trang, tập tin bị hỏng hoặc các mục hoặc mã độc hại khác;
 • f. thăm dò hoặc kiểm tra lỗ hổng hoặc né tránh (hoặc tìm cách né tránh) mọi tính năng bảo mật trên WeChat, hệ thống của chúng tôi hoặc hệ thống của người dùng khác;
 • g. dịch phục hồi, dịch ngược hoặc đảo ngược kỹ thuật bất kỳ Phần mềm WeChat nào hoặc tìm cách thực hiện bất kỳ điều nào nêu trên, trừ trường hợp luật và quy định hiện hành không cho phép chúng tôi ngăn chặn bạn làm việc này;
 • h. cấp phép phụ, thuê, cho thuê hoặc bán Phần mềm WeChat;
 • i. sử dụng Phần mềm WeChat để có quyền truy cập trái phép vào bất kỳ hệ thống, tài khoản hoặc dữ liệu nào;
 • j. trực tiếp hoặc gián tiếp tính phí cho người khác để sử dụng hoặc truy cập vào Phần mềm WeChat;
 • k. trực tiếp hoặc gián tiếp đề xuất hỗ trợ hoặc chứng thực của chúng tôi đối với bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung nào;
 • l. làm cho phần mềm WeChat có thể sao chép, tải xuống hoặc sử dụng bởi bất kỳ người hoặc nhóm người nào khác;
 • m. gỡ, che giấu hoặc sửa đổi bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo về quyền sở hữu khác, nhãn hiệu hoặc chỉ báo có trong hoặc trên Phần mềm WeChat;
 • n. trình bày sai nguồn hoặc quyền sở hữu Phần mềm WeChat;
 • o. sao chép, tái tạo, điều chỉnh, sửa đổi, dịch hoặc tạo sản phẩm phái sinh từ phần mềm WeChat hoặc cho mượn, cho thuê, thuê, thực hiện, cấp phép phụ, phát tán công khai, phát sóng, phân phối, truyền phát hoặc sử dụng toàn bộ hoặc một phần bất kỳ Mục nào hoặc cố gắng thực hiện bất kỳ điều nào nêu trên;
 • p. cố gắng làm gián đoạn hoặc can thiệp vào Phần mềm WeChat bao gồm việc thao túng hoạt động hợp pháp của Phần mềm WeChat;
 • q. sử dụng phần mềm lừa gạt, khai thác lỗ hổng, phần mềm tự động hóa hoặc bất kỳ phần mềm bên thứ ba trái phép nào được thiết kế để sửa đổi hoặc can thiệp vào Phần mềm WeChat;
 • r. làm gián đoạn hoặc làm quá tải mọi máy tính hoặc máy chủ được sử dụng để cung cấp hoặc hỗ trợ Phần mềm WeChat hoặc việc sử dụng Phần mềm WeChat của người dùng khác; hoặc
 • s. phát triển phần bổ trợ, thành phần bên ngoài, phần tương thích hoặc thành phần liên kết hoặc công nghệ khác liên kết hoạt động với phần mềm WeChat, ngoại trừ trường hợp chúng tôi cho phép bạn làm như vậy một cách rõ ràng thông qua WeChat (và trường hợp này, việc bạn sử dụng Phần mềm WeChat này có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung theo thông báo chúng tôi gửi cho bạn).

7.3 Người dùng bị cấm

Bạn không thể đăng ký hoặc sử dụng WeChat nếu:

 • a. bạn đã bị kết án về hành vi phạm tội lạm dụng trẻ em hoặc tấn công tình dục;
 • b. bạn dưới 13 tuổi hoặc độ tuổi liên quan được quy định trong khu vực tài phán của bạn mà bạn được coi là trẻ vị thành niên; hoặc
 • c. trước đây chúng tôi đã chấm dứt tài khoản của bạn và thông báo rằng bạn không còn được sử dụng WeChat hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác của chúng tôi.

8. Hàng hóa và dịch vụ được quản lý

Ở nhiều khu vực tài phán khác nhau, một số hàng hóa và dịch vụ nhất định có thể là bất hợp pháp hoặc chỉ có thể được phân phối và/hoặc bán hàng theo tiêu chuẩn chuyên môn và hạn chế nhất định.

Chúng tôi xác nhận rằng các khu vực tài phán khác nhau có thể xử lý nhiều hàng hóa và dịch vụ khác nhau. Điều này cần được cân bằng với mục đích của chúng tôi trong việc áp dụng Chính sách này một cách công bằng và nhất quán cho tất cả người dùng trên toàn thế giới.

Do đó, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể hoàn toàn nghiêm cấm hành vi bán hoặc phân phối một số mặt hàng nhất định. Trong những trường hợp khác, chúng tôi có thể cho phép hành vi bán hoặc phân phối nêu trên, tùy thuộc vào một số giới hạn nhất định do chúng tôi ban hành (ví dụ: giới hạn độ tuổi hoặc địa lý). Những hạn chế này sẽ tính đến các luật và hướng dẫn hiện hành và có thể được chúng tôi cập nhật tùy từng thời điểm theo quyết định của riêng mình.

Các mục như vậy có thể bao gồm:

 • a. Thuốc – bao gồm các loại thuốc y tế hoặc dược phẩm cần được cấp phép hoặc phê duyệt pháp lý khác trước khi phân phối và các loại thuốc không phải y tế hoặc thuốc giải trí khác (ví dụ: cần sa).
 • b. Các bộ phận của súng, đạn dược và các vũ khí bạo lực khác – bao gồm các tập tin in 3D của các vật dụng như vậy.
 • c. Bán hoặc mua bán cơ quan và bộ phận cơ thể con người, bao gồm máu người.
 • d. Đồ uống có cồn và thuốc lá.
 • e. Thủ thuật thẩm mỹ, bao gồm cả sản phẩm giảm cân.

Xem thêm: So sánh xe máy điện vinfast

Các hạn chế khác (và chi tiết liên quan đến các hạn chế đó) có thể được nêu trong các điều khoản và điều kiện áp dụng khác.

9. CÁCH THỨC XỬ LÝ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CÁC NỘI DUNG KHÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi coi trọng quyền sở hữu trí tuệ và luôn hướng đến mục tiêu đảm bảo WeChat tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi có thể gỡ bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của một bên và/hoặc các quyền sở hữu khác vào bất kỳ lúc nào.

Việc chúng tôi xử lý quyền sở hữu trí tuệ và các nội dung khác phải tuân theo:

 • a. Điều khoản dịch vụ của chúng tôi – đề cập cách mà nội dung thường được sử dụng và phân phối trên WeChat.
 • b. Chính sách bản quyền của chúng tôi – đề cập cách bạn có thể phản đối vi phạm bản quyền của mình trên WeChat và việc gỡ bỏ các nội dung vi phạm như vậy.
 • c. Chính sách bảo mật của chúng tôi – đề cập cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập, sử dụng và/hoặc lưu trữ.
 • d. Hướng dẫn về yêu cầu dữ liệu của cơ quan thực thi pháp luật và Chính sách về yêu cầu của chính phủ – xem Mục ‎10.

Ngoài ra, chúng tôi tuân thủ các yêu cầu sau đây (tùy thuộc vào luật hiện hành và phù hợp với các chính sách WeChat liên quan):

 • e. Người dùng yêu cầu xóa tài khoản riêng của họ, bao gồm cả cha mẹ yêu cầu xóa tài khoản của con chưa đủ tuổi.
 • f. Yêu cầu xóa tài khoản của người dùng đã qua đời từ thành viên gia đình trực hệ hoặc người thực hiện di chúc đã được xác minh.
 • g. Yêu cầu xóa tài khoản của người dùng đã mất hết năng lực từ người đại diện được ủy quyền.
 • h. Yêu cầu xóa tài liệu liên quan đến trẻ vị thành niên chưa đủ tuổi trong một số trường hợp nhất định.

10. YÊU CẦU TỪ CÁC CƠ QUAN CHÍNH PHỦ

10.1 Chúng tôi nhận được nhiều yêu cầu khác nhau từ cơ quan chính phủ có liên quan đến WeChat. Trong trường hợp yêu cầu như vậy được đưa ra:

 • a. bởi các cơ quan thực thi pháp luật và theo các quy trình pháp lý (ví dụ: lệnh tòa, án lệnh, trát đòi hầu tòa, điều tra của cảnh sát), chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu đó theo Hướng dẫn về yêu cầu dữ liệu của cơ quan thực thi pháp luật; và
 • b. bằng bất kỳ cách nào và theo bất kỳ tổ chức chính phủ nào khác ngoài quy định theo đoạn (a), chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu đó theo Chính sách về yêu cầu của chính phủ của chúng tôi.

11. NỘI DUNG QUẢNG BÁ CHÍNH TRỊ

11.1 Chúng tôi nghiêm cấm hành vi quảng bá nội dung chính trị trên WeChat khi:

 • a. một cá nhân hoặc tổ chức đã thanh toán cho nội dung quảng bá chính trị như vậy (bao gồm mọi quảng cáo liên quan) để hiển thị trên WeChat; hoặc
 • b. nội dung quảng bá chính trị liên quan không tuân thủ bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

11.2 “Nội dung quảng bá chính trị” là bất kỳ nội dung quảng bá nào liên quan đến:

 • a. một ứng viên của một cuộc bầu cử; một đảng phái chính trị; hoặc bất kỳ quan chức chính phủ được bầu hoặc chỉ định nào (và “cuộc bầu cử” bao gồm cuộc bầu cử, cuộc trưng cầu dân ý hoặc lá phiếu chính trị); hoặc
 • b. một luật, quy định hoặc kết quả pháp lý, bao gồm thay đổi về bất kỳ vấn đề nào như vậy.

Ngoài ra, chúng tôi không chấp nhận nội dung quảng bá chính trị từ hoặc được trả tiền từ một ứng cử viên cho một cuộc bầu cử; một đảng phái chính trị; hoặc bất kỳ quan chức chính phủ được bầu hoặc chỉ định nào.

11.3 Nội dung quảng bá chính trị có thể bao gồm các nội dung sau:

 • a. Kêu gọi bầu chọn cho một cuộc bầu cử.
 • b. Kêu gọi hỗ trợ tài chính cho mục đích chính trị.
 • c. Kêu gọi thay đổi luật, quy định hoặc kết quả tư pháp.
 • d. Ủng hộ hoặc chống lại bất kỳ chủ đề nào về nội dung quảng bá chính trị.

11.4 Chúng tôi công nhận rằng các khu vực tài phán khác nhau có nhiều luật khác nhau chi phối nội dung quảng bá chính trị. Chúng tôi sẽ tuân thủ các luật này khi được yêu cầu, bao gồm việc duy trì thông tin về quảng cáo chính trị và tiết lộ thông tin như vậy cho các cơ quan quản lý liên quan. Ngoài ra, các cơ quan chính phủ có thể yêu cầu gỡ nội dung quảng bá chính trị theo luật và quy định hiện hành và theo Chính sách về yêu cầu của chính phủ của chúng tôi.

11.5 Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét lĩnh vực này và sẽ cân nhắc việc thực hiện các hạn chế hoặc tiêu chuẩn chuyên môn cụ thể theo từng quốc gia hoặc hạn chế hoặc tiêu chuẩn chuyên môn khác theo từng thời điểm. Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng khi chúng tôi thực hiện các hạn chế hoặc tiêu chuẩn chuyên môn đó.

12. CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua policy@wechat.com để báo cáo mọi vi phạm (hoặc vi phạm tiềm ẩn) về Chính sách này hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến Chính sách này.

PHỤ LỤC DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG TẠI KHU VỰC PHÁP LÝ HÀN QUỐC

Nếu bạn là người dùng WeChat tuân theo luật của khu vực pháp lý Hàn Quốc, các điều khoản bổ sung bên dưới: (i) là một phần kết hợp của Chính sách này; (ii) được áp dụng khi sử dụng WeChat; và (iii) ưu tiên áp dụng các điều khoản chính của Chính sách này trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào.

 1. Các bài đăng do người dùng đăng có chứa nội dung video bất hợp pháp có thể gây ra hậu quả pháp lý theo các quy định hiện hành tại Hàn Quốc.

 2. Trong trường hợp các bài đăng do người dùng đăng tải có chứa video bất hợp pháp và có thể gây ra hậu quả hình sự theo các quy định hiện hành của Hàn Quốc, chúng tôi có thể khóa hiển thị bài đăng hoặc xóa các bài đăng; hoặc từ chối đăng tải các bài đăng này theo Điều 22-5 (1) của Luật Kinh doanh viễn thông của Hàn Quốc.