TSUA photos on Flickr

Tìnq hìnq là cúp 2 nqày liênq tục lunq, tui là tui k mún d. đâu mà bị kn ck Pi cc* nó rù qến, c Nqọc cũnq k nqoại lệ hơ=)~Nqke qiang hồ đồn xa xôi là nqkỉ học k phép 3 nqày là trừ 2 điểm h.kiểm ha, gọi điện nc w’ phụ huynh ha..mà tui là tui sắp đc d. =) đi chơi w’ ck dui vãi loằnnnnn

-Ngày đầu: đanq ĩa ck phone hõi đi chơi k =) cũnq nqu qật đầu đi liềnq..hẹn đã cái ck dắt qái đi tsữa tuốt GV, xonq qa q3 chơi bỏ tui nhà, bùn 5p lunq, tui ức chế tui qọi tui hối kn ck dề ik chơi w’ tui=) hùi nữa đi ra tuốt sthị coopmark rạch miễu, lên tuốt khu chơi tìm kn ck c’mẹ éo hắy, gọi cím thì nó ns đanq ka=) th* ck tui qhê hômzzz 😡 đã mệt còn nqke nó ka, phê vãi lz=) ka hết thẽ cái ra chơi bắn cá, bắt thú lum la, đéo cím thêm mà còn thua hết thẽ =) còn mấi TRĂM ĐỒNG tronq túi cái phãi cím chỗ chui cho hết h ms dề đc[cúp mà==”] cái đi xún tấnq dứi chơi, mà vừa bc’ chân xún hắy trời nó nắnq c’mẹ, nản hăý bà cố luq=) cái nqồi chụm dầu dô, 3 c.e ns nhảm tới 3h mấi đi bộ ra cviên HảiNam chơi cầu tuột, xích đu, bập bênh, chui ống đồ=) gòi chụp hìnq tè le, có mếi má chã hĩu qkanh tị cái qqè dì ns tụi tớ xấu mà nqựa=))))~ đéo chụp hìnq đc tức hay s ếk :-s qiữa chừnq cái kn ck kós trai qọi, bõ c.e tui bơ vơ d. ás=)ck ns 5h về trq` ck chở về,,5h 2c.e dắt nkau về, đi qài đườnq hít bụi hắy mẹ lunq..dề chờ kn ck từ 5h tới 6h mới hắy:-w đi chơi w’ trai là qên h qiấc lunq hà :w mà đc cái đứnq nqắm trai GDTX đẹp vl` =P~

-Ngày sau: ck gọi súm qá má k cho đi, ck dắt trai qa đón mà đíu đc đi =P~ sau 5p snqhĩ thì q.định cúp học đi chơi m/ trời thì nắnq veeeeeee, tui phãi lết qa coopmark NquyễnKiệm xonq dònq nquợc qa coopmark RạchMiễu, tui qa tới nqta ra lấy xe ròi mới quê chớssss..xonq r b’đầu đứnq snqhĩ coi đi đâu hết nửa tiếnq, r cãi lộn lum la => q.định đi patin HoànqLonq, đi tốnq 3 xe máy gặp cônq an xui c’mẹ =) phãi chuyển qa tốnq 3 xe đạp, cônq nhựnq ck tui nó nhõ mà có võ, chân nqắn mà đạp như siu nhưnq =))))))))~ qa đó 7 nq` mà cós 4nq` bíc đi, phiêu har ;)~ tìnq hìnq là đã có 1 couple mới chớm r, s tui k có dì hết d. 🙁 bùn lunq..couple qá chài, tui vs cNqọc lẻ loi d. chời, à mà kó 1 a cũnq bơ vơ, a coi chừnq e đós =))))))))~ ns chớ vui veeeeee 😡 vợ yêu Chồng, e yêu cNqọc, e yêu aiu, e yêu ck của ck, e yêu cTâm, e yêu cNhân :))))~ e yêu a áo đen, e yêu a áo sọc =)))))))))))))))~

p/s: chết r, e cảm a…B:-s