Khi nguyên tử nhận electron sẽ tạo thành

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Khi nguyên tử nhận electron sẽ tạo thành hot nhất được tổng hợp bởi Askanswerswiki

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Lúc nguyên tử kim loại nhường electron sẽ tạo thành? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Lúc một nguyên tử kim loại mất một electron, nó sẽ tạo nên.?

A. cation monatomic

B. anion đa nguyên tử

C. anion monatomic

D. cation đa nguyên tử

Đáp án A đúng.

Lúc nguyên tử nhường electron sẽ tạo thành cation đơn chất, nguyên tử kim loại dễ nhường 1, 2, 3 electron ở lớp vỏ ngoài cùng để trở thành ion mang 1, 2, 3 đơn vị điện tích dương có dạng X -> Xn + + nè.

Giảng giải lý do chọn đáp án A:

Trong nguyên tử, số proton bằng số electron nên nguyên tử trung hòa về điện. Trong một phản ứng hóa học, nếu một nguyên tử mất hoặc thêm electron, nó sẽ trở thành một nguyên tố mang điện tích dương hoặc âm. Các phân tử tích điện được tạo ra từ các nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử được gọi là ion.

Dựa vào điện tích nhưng ion mang theo, ion có thể được phân thành:

+ Ion dương (cation): Ion mang điện tích dương;

+ Ion âm (anion): Ion mang điện tích âm

Nguyên tử kim loại dễ nhường 1, 2, 3 electron ở lớp vỏ ngoài cùng để trở thành các ion mang 1, 2, 3 đơn vị điện tích dương có dạng: X -> Xn + + nè.

Ví dụ:

Mg -> Mg2+ + 2e

Al -> Al3+ + 3e

Các cation kim loại được đặt tên bằng cách thêm tiền tố tên kim loại với cation như liti (Li+), cation magiê (Mg2+), cation nhôm (Al3+), cation đồng I (Cu3+), cation đồng II (Cu2+),…

Tương tự, lúc nguyên tử kim loại mất electron, nó sẽ tạo thành cation (ion dương). (trước tiên)

Dựa vào số lượng nguyên tử cấu thành một ion, có thể chia các ion thành:

Ion đơn nguyên tử: Một ion được tạo thành từ một nguyên tử. Ví dụ: Li+Cu2+Mg2+Al3+Cu3+,… (2)

Ion đa nguyên tử: Là ion được tạo thành từ nhiều nguyên tử liên kết với nhau tạo thành nhóm nguyên tử mang điện tích dương hoặc âm. Ví dụ: ion amoni (NHỎ4+), anion hiđroxit OH-anion sunfat SO42-…….

Từ (1) và (2), lúc một nguyên tử mất một electron, nó sẽ tạo thành một cation đơn nguyên.

[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm: Chọn mẫu tượng thần tài thổ địa đẹp nhất tại Shop Thần Tài

Lúc nguyên tử kim loại nhường electron sẽ tạo thành?

Lúc nguyên tử kim loại nhường electron sẽ tạo thành? –

Lúc một nguyên tử kim loại mất một electron, nó sẽ tạo nên.?

A. cation monatomic

B. anion đa nguyên tử

C. anion monatomic

D. cation đa nguyên tử

Đáp án A đúng.

Lúc nguyên tử nhường electron sẽ tạo thành cation đơn chất, nguyên tử kim loại dễ nhường 1, 2, 3 electron ở lớp vỏ ngoài cùng để trở thành ion mang 1, 2, 3 đơn vị điện tích dương có dạng X -> Xn + + nè.

Giảng giải lý do chọn đáp án A:

Trong nguyên tử, số proton bằng số electron nên nguyên tử trung hòa về điện. Trong một phản ứng hóa học, nếu một nguyên tử mất hoặc thêm electron, nó sẽ trở thành một nguyên tố mang điện tích dương hoặc âm. Các phân tử tích điện được tạo ra từ các nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử được gọi là ion.

Dựa vào điện tích nhưng ion mang theo, ion có thể được phân thành:

+ Ion dương (cation): Ion mang điện tích dương;

+ Ion âm (anion): Ion mang điện tích âm

Nguyên tử kim loại dễ nhường 1, 2, 3 electron ở lớp vỏ ngoài cùng để trở thành các ion mang 1, 2, 3 đơn vị điện tích dương có dạng: X -> Xn + + nè.

Ví dụ:

Mg -> Mg2+ + 2e

Al -> Al3+ + 3e

Các cation kim loại được đặt tên bằng cách thêm tiền tố tên kim loại với cation như liti (Li+), cation magiê (Mg2+), cation nhôm (Al3+), cation đồng I (Cu3+), cation đồng II (Cu2+),…

Tương tự, lúc nguyên tử kim loại mất electron, nó sẽ tạo thành cation (ion dương). (trước tiên)

Dựa vào số lượng nguyên tử cấu thành một ion, có thể chia các ion thành:

Ion đơn nguyên tử: Một ion được tạo thành từ một nguyên tử. Ví dụ: Li+Cu2+Mg2+Al3+Cu3+,… (2)

Ion đa nguyên tử: Là ion được tạo thành từ nhiều nguyên tử liên kết với nhau tạo thành nhóm nguyên tử mang điện tích dương hoặc âm. Ví dụ: ion amoni (NHỎ4+), anion hiđroxit OH-anion sunfat SO42-…….

Từ (1) và (2), lúc một nguyên tử mất một electron, nó sẽ tạo thành một cation đơn nguyên.

[rule_{ruleNumber}]

#Lúc #nguyên #tử #kim #loại #nhường #electron #sẽ #tạo #thành

[rule_3_plain]

#Lúc #nguyên #tử #kim #loại #nhường #electron #sẽ #tạo #thành

[rule_1_plain]

#Lúc #nguyên #tử #kim #loại #nhường #electron #sẽ #tạo #thành

[rule_2_plain]

#Lúc #nguyên #tử #kim #loại #nhường #electron #sẽ #tạo #thành

[rule_2_plain]

#Lúc #nguyên #tử #kim #loại #nhường #electron #sẽ #tạo #thành

[rule_3_plain]

#Lúc #nguyên #tử #kim #loại #nhường #electron #sẽ #tạo #thành

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Lúc #nguyên #tử #kim #loại #nhường #electron #sẽ #tạo #thành

Related Posts