Luộc gà bao nhiêu phút là chín

Video Luộc gà bao nhiêu phút là chín

http://ngoalong.mrpround.com/?p=2002

LÀ NGƯỜI VIỆT – CHÆ I SERVER TRUNG QUỐC THÃŒ PHẢI TÔN TRỌNG HỌ

 TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÓI CHUYỆN KÊNH THẾ GIỚIÂ

HÆ°á»›ng dẫn là m sao để Ä‘ua top trong giai Ä‘oạn đầu có hÆ°á»›ng dẫn sẵn : Lòng vòng vấn đề thế đã đủ. Mục đích cuối cùng là để bạn đọc – hiểu vấn đề về server ngọa long, khỏi phải hỏi lại mấy câu vô bổ, mình thì mệt – bạn thì bá»±c. Server nà y thuá»™c dòng họ 37wanyouxi.

TRANG CHỦÂ

http://wly.2wansanguo.com:9501/user/login.html

http://wly.2wansanguo.com:9501/user/reg.html

Hà ng có sẵn – tá»± mà đăng ký. Server ra lúc 19h ngà y 12/12/2014, ai thích cãi thì lên group QQ mà xem. Đừng nghÄ© rằng năm 183 là đã ra 9 ngà y – sai lầm đấy  *** NHƯỢC ĐIỂM CỦA SERVER 2wansanguo *** 1. Toà n tiếng Tà u 2. Server không lÆ°u chiến báo lâu ( 10 phút ) – cho nên muốn soi map thì xem chiến báo VN 3. Server ngọa long lậu nà y nó hay reset data – ra server má»›i – đổi domain (nói chung là khá nhiều vấn đề ) 4. Nó đã update bản 1.4.4.5 (bản VNG hiện tại – có bá»™ doanh)  ***  ƯU ĐIỂM CỦA SERVER 2wansanguo *** 1. Vừa và o game được tặng ngay 360k và ng ( có thể sau nà y bị sá»­a đấy, nhanh tay mà reg) 2. Free VIP 10 khi và o game 3. VÀNG : 25k/ngà y (100 Ä‘iểm NÄ‚NG ĐỘNG ) 4. BẠC :

  • 20 Ä‘iểm năng Ä‘á»™ng : 3 triệu bạc x cấp thà nh chính ( level 150 thì nhận 450 triệu bạc má»—i ngà y)
  • Mốc 40 40 60 80 100 : 50k bạc x cấp thà nh chính ( level 150 thì nhận tổng 30 triệu bạc má»—i ngà y)

5. Điểm BÁO DANH dÆ°á»›i NÄ‚NG ĐỘNG : 1 triệu bạc x cấp thà nh chính 6. CHIẾN CÔNG : lãnh Ä‘iểm năng Ä‘á»™ng – ăn không hết. 7. RƯỢU : và o ĐTC mà đổi – tỉ lệ : 1 quân công 10 rượu ( khoản nà y không rà nh). 8. UY DANH : lên cấp 81 và o ĐTC mà đổi ( Quân công quay tay cả đống) 9. SÄ‚N BẮN : tá»± thân vận Ä‘á»™ng – săn con nà o cÅ©ng sẽ ra quân lệnh – nếu săn bằng 10 hoặc 30 và ng sẽ không nhận được lệnh nà o. 10. VÀNG TẶNG THÊM : Cứ 10 cấp sẽ được thêm và ng bạc . Lên 140 được khoảng 100k – 120k và ng. 11. QUAY TAY: 1 rÆ°Æ¡ng giá 20 và ng – tịnh tiến max 50 và ng. 12. Kiếm đồ tím từ ủy phái cá»±c nhanh (nếu biết mẹo) 13. Hoạt Ä‘á»™ng BỘ DOANH 5k và ng 1 lần quay ( không nên chÆ¡i – phí tiền) 14. MÅ© Noel (phần thưởng cÆ¡ bản : 100k bạc – 10k quân công – có thể rá»›t ra thêm : ngọc cam – tím – trang bị – ấn 13x …. ). Tỉ lệ rá»›t 5%. 15. Khắc văn 11 quay khá là khó ( 500 lần quay trúng 2 3 cái). 16. Cho nhiều thứ nhÆ° QUÂN CÔNG – NGỌC TÍM khi sá»­ dụng và ng ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *