Môi trường làm việc vng

1.1. Hoạt Äá»ng khá»i Äá»ng

Äá» bạn vá» má»t loà i hoa mà em thích:

Hoa gì có nÄm cánh, mà u Äá» hoặc há»ng, ná» và o dá»p Tết?

– Hoa có nÄm cánh, mà u Äá» hoặc há»ng, ná» và o dá»p Tết là hoa Äà o

1.2. Khám phá và luyá»n tập

Hoa mai và ng

Nếu hoa Äà o tượng trÆ°ng cho mùa xuân của miá»n Bắc thì hoa mai tiêu biá»u cho Tết á» miá»n Nam. Cả Äà o lẫn mai Äá»u là hai loà i hoa có má»t vẻ Äẹp Äá»c Äáo và bá»n bá» sức sá»ng, lâu tà n.

Hoa mai cÅ©ng có nÄm cánh nhÆ° hoa Äà o, nhÆ°ng cánh hoa mai to hÆ¡n cánh hoa Äà o má»t chút. Những nụ mai không phô há»ng mà ngá»i xanh mà u ngá»c bích. Sắp ná», nụ mai má»i phô và ng. Khi ná», cánh hoa mai xoè ra má»n mà ng nhÆ° lụa. Những cánh hoa ánh lên má»t sắc và ng mượt mà . Hoa mai trá» từng chùm thÆ°a thá»t, không ÄÆ¡m Äặc nhÆ° hoa Äà o. NhÆ°ng cà nh mai uyá»n chuyá»n hÆ¡n cà nh Äà o. Vì thế, khi cà nh mai rung rinh cÆ°á»i vá»i gió xuân, ta liên tÆ°á»ng Äến hình ảnh má»t Äà n bÆ°á»m và ng rập rá»n bay lượn.

Theo Mùa xuân và phong tục Viá»t Nam

* Giải nghĩa từ khó

Phô: Äá» lá» ra

Câu 1: Hoa mai và hoa Äà o có Äặc Äiá»m gì giá»ng nhau?

– Hoa mai và hoa Äà o có Äặc Äiá»m giá»ng nhau là hai loà i hoa có má»t vè Äẹp Äá»c Äáo và bá»n bá» sức sá»ng, lâu tà n.

Câu 2: Hoa mai khác hoa Äà o á» những Äiá»m nà o?

– Hoa mai khác hoa Äà o á» chá» cánh hoa mai to hÆ¡n cánh hoa Äà o, nụ mai ngá»i xanh mà u ngá»c bích, hoa mai trá» từng chùm thÆ°a thá»t mà u và ng mượt.

Câu 3: Chá»n từ ngữ phù hợp vá»i má»i hình ảnh.

– Từ ngữ phù hợp vá»i từng hình ảnh lần lượt là : xanh ngá»c bích, má»n mà ng nhÆ° lụa, uyá»n chuyá»n

Câu 4: Em thích Äặc Äiá»m nà o của hoa mai? Vì sao?

– Em thích nhất á» mai hình ảnh cánh hoa xòe ra má»n mà ng nhÆ° lụa.

– Vì nó giúp em liên tÆ°á»ng Äến những con bÆ°á»m và ng rập rình bay lượn.

a. Nghe – viết: Hoa mai và ng (từ Hoa mai cÅ©ng có Äếnmá»n mà ng nhÆ° lụa)

b. Giải các câu Äá» sau, biết rằng lá»i giải Äá» có chứa tiếng có vần ao hoặc vần oa:

Xem thêm: Top 1001 tên đẹp để đặt con trai, con gái hay mang lại MAY MẮN nhất

NhÆ° chiếc khèn nhá» Hoa gì mà u Äá»

Có mà u trắng tinh Cánh mượt như nhung

Có nhụy xinh xinh Chú gà thoáng trông

HÆ°Æ¡ng thÆ¡m ngan ngát. TÆ°á»ng mà o mình Äấy?

(Là hoa gì?) (Là hoa gì?)

– Là hoa loa kèn

– Là hoa mà o gÃ

c. Äặt câu Äá» phân biá»t các cặp từ sau: chẻ – trẻ, chông – trông, ích – ít, tích – tít.

* Chẻ – trẻ:

– Cây tre Äược chẻ là m tÆ°.

– Mẹ em vẫn còn rất trẻ.

* ch̫ng Рtr̫ng

– Chiếc ghế nà y chông chênh quá!

– Bác bảo vá» có nhiá»m vụ là trông coi xe.

* ích – ít

– Lợi ích của viá»c chÄm há»c là hiá»u bà i hÆ¡n.

– Chá» còn lại chút lÆ°Æ¡ng thá»±c ít á»i .

* tích – tít

– Tích tiá»u thà nh Äại.

– Xa tít chân trá»i.

Thá»±c hiá»n các yêu cầu dÆ°á»i Äây:

Xem thêm: Cl2 ra kclo

a. Tìm từ ngữ chỠmà u sắc.

– Từ ngữ chá» mà u sắc là : và ng chanh, nâu Äất, xanh lá, Äá» son.

b. Tìm thêm 3-4 từ ngữ chỠmà u sắc.

– trắng: trắng tinh, trắng muá»t, trắng bạch, trắng bong,…

– Äá»: Äá» tÆ°Æ¡i, Äá» thẫm, Äá» son, Äá» Äô,…

– xanh: xanh lá, xanh da trá»i, xanh biếc,…

– và ng: và ng chanh, và ng tÆ°Æ¡i, và ng Äậm,…

Äặt câu có từ ngữ chá» mà u sắc của cây cá»i hoặc con vật.

– Lá phong có mà u Äá» thẫm má»i khi và o thu.

– Con vẹt có bá» lông mà u xanh lá Äiá»m thêm chút mà u và ng chanh.

a. Nghe ká» chuyá»n

Sá»± tích cá thá»n bá»n của truyá»n cá» Gá»-rim (Grimn), LÆ°Æ¡ng VÄn Há»ng dá»ch

b. Quan sát tranh á» câu b phần ká» chuyá»n Äá» ká» từng Äoạn của câu chuyá»n theo tranh và từ ngữ gợi ý dÆ°á»i tranh.

c. Ká» lại toà n bá» câu chuyá»n.

Ká» chuyá»n Sá»± tích cá thá»n bÆ¡n.

Äã lâu lắm rá»i các giá»ng cá sá»ng há»n Äá»n trong thế giá»i dÆ°á»i nÆ°á»c. Chẳng ai thèm chÆ¡i vá»i ai, có con lúc thì bÆ¡i bên trái, lúc khác lại bÆ¡i bên phải, cứ tùy hứng mà bÆ¡i. Có con bÆ¡i Äâm ngang hoặc Äứng cản ÄÆ°á»ng của cả má»t Äà n cá. Con nà o khá»e thì lấy Äuôi Äánh má»t cái là con yếu hÆ¡n phải dạt ngang má»t bên, cá lá»n nuá»t cá bé mà chẳng há» mảy may suy nghÄ©.

Các giá»ng cá Äá»ng thanh nói:

– Nếu chúng ta có má»t ông vua thì hay biết chừng nà o, vua sẽ dùng pháp luật Äá» giữ công bằng trong chúng ta.

Chúng thá»ng nhất là sẽ bầu con cá nà o lÆ°á»t bÆ¡i nhanh nhất là m chúa tá» loà i cá, chúng hy vá»ng chúa tá» sẽ ká»p thá»i Äến cứu giúp những con yếu Äuá»i.

Tất cả các loà i cá bÆ¡i và o bá» xếp hà ng. Cá mÄng vẫy Äuôi ra hiá»u, tất cả các loà i cá Äá»u xuất phát. Cá mÄng lao nhanh nhÆ° tên bắn, theo sau là cá mòi, cá bá»ng mú, cá mÄng rá», cá chép cùng các loà i cá khác. Thá»n bÆ¡i cÅ©ng tham dá»± cuá»c bÆ¡i vá»i hy vá»ng cÅ©ng bÆ¡i Äược tá»i Äích.

Bá»ng nhiên có tiếng hô:

Xem thêm: Tây tiến soạn

– Cá mòi dẫn Äầu! Cá mòi dẫn Äầu rá»i!

Cá thá»n bÆ¡n mình dẹt, vá»n hay ganh ghét, bÆ¡i mãi phía sau, nghe vậy vá»i lá»n tiếng tá» bất bình:

– A⦠ai⦠dẫn⦠Äầu?

– A⦠ai⦠dẫn⦠Äầu?

Có tiếng Äáp lại:

– Cá mòi, cá mòi.

Anh chà ng tỠnạnh lại la:

– Co⦠con mòi ranh con ấy à , co⦠con mòi ranh con ấy à .

CÅ©ng vì lần ấy mà thá»n bÆ¡n bá» trá»i trừng phạt nên má»m má»i méo nhÆ° ngà y nay.

a. Nói 4 – 5 câu vá» má»t viá»c là m mà em thích theo gợi ý:

– Em thích là m viá»c gì?

– Em là m viá»c ấy nhÆ° thế nà o?

– Em cảm thấy thế nà o khi là m viá»c Äó?

HÆ°á»ng dẫn trả lá»i:

Nói vá» má»t viá»c là m mà em thích:

+ Em thích tÆ°á»i cây trong vÆ°á»n.

+ TrÆ°á»c hết, e lấy nÆ°á»c và o doa. Tiếp Äến, Äi Äến tÆ°á»i cho từng luá»ng rau xanh. Rá»i cây hoa, cây Än quả. Sau cùng là những lá»a cây bon sai mà bá» em yêu quý.

+ Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi là m viá»c Äó. Vì em theo dõi từng ngá»n cây nhanh cá» lá»n lên từng ngà y.

b. Viết 4 – 5 câu vá» ná»i dung em vừa nói.

HÆ°á»ng dẫn trả lá»i:

Em thích tÆ°á»i cây trong vÆ°á»n. TrÆ°á»c hết, e lấy nÆ°á»c và o doa. Tiếp Äến, Äi Äến tÆ°á»i cho từng luá»ng rau xanh. Rá»i cây hoa, cây Än quả. Sau cùng là những lá»a cây bon sai mà bá» em yêu quý. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi là m viá»c Äó. Vì em theo dõi từng ngá»n cây nhanh cá» lá»n lên từng ngà y.