Môn gô lô it

Mời các bạn xem Môn gô lô it hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Giải thích: Đặc điểm ngoại hình của chủng tộc Môn-gô-lô-it là da vàng, tóc đen. Chủng tộc này chủ yếu là người châu Á.

Bạn đang xem: Chủng tộc môn-gô-lô-it

Chọn: A.

Cùng Top lời giải tìm hiểu nội dung lý thuyết bài Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc và các câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án phần bài học này.

1. Sự phân bố dân cư

– Đặc điểm:

+ Dân số thế giới trên 6 tỉ người (2006), 7 tỉ người (2017).

+ Dân số thế giới phân bố không đồng đều nơi đông dân nơi thưa thớt dân.

– Nguyên nhân:

+ Những nơi điều kiện thuận lợi về giao thông, vùng đồng bằng, đô thị hoặc các vùng khí hậu ấm áp,… dân cư tập trung đông đúc.

+ Các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, giao thông khó khăn, vùng cực giá lạnh hoặc hoang mạc…khí hậu khắc nghiệt có dân cư thưa thớt.

2. Các chủng tộc

Căn cứ vào hình thái bên ngoài của cơ thể (màu da, tóc, mắt, mũi…), các nhà khoa học đã chia dân cư trên thế giới thành ba chủng tộc chính : Môn-gô-lô-it (thường gọi là người da vàng), Nê-grô-it (người da đen) và ơ-rô-pê-ô-it (người da trắng).

Dân cư ở châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it, ờ châu Phi thuộc chủng tộc Nê-grô-it và ở châu Âu thuộc chủng tộc ơ-rô-pê-ô-it.

Cùng với sự phát triển của xã hội loài người, các chủng tộc đã dần dần chung sống ở khắp mọi nơi trên Trái Đất.

Dân cư phân bố không đồng đều trên thế giới, số liệu về mật độ dân số cho chúng ta-biết tình hình phân bố dân cư của một địa phương, một nước…

Dân cư thế giới thuộc ba chủng tộc chính là Môn-gô lô-it, Nê-grô-it và ơ-rô-pê-ô-it. Dân cư ờ châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it, ở châu Phi thuộc chủng tộc Nê-grô-it, còn ờ châu Âu thuộc chủng tộc ơ-rô-pê-ô-it.

3. Trắc nghiệm (có đáp án)

Câu: 1 Tình hình phân bố dân cư của một địa phương, một nước được thể hiện qua:

A. mật độ dân số.

B. tổng số dân.

C. gia tăng dân số tự nhiên.

D. tháp dân số.

Đáp án

Tình hình phân bố dân cư của một địa phương, một nước được thể hiện qua mật độ dân số. (số người sinh sống trên một đơn vị diện tích_ đơn vị: người/km2).

Chọn: A.

Câu: 2 Những khu vực tập trung đông dân cư là:

A. Đông Á, Đông Nam Á, Bắc Phi.

B. Bắc Á, Bắc Phi, Đông Bắc Hoa Kì.

C. Nam Á, Bắc Á, Bắc Mĩ.

D. Nam Á, Đông Á, Đông Bắc Hoa Kì.

Đáp án

Những khu vực tập trung đông dân cư là Nam Á, Đông Á, Đông Bắc Hoa Kì.

Chọn: D.

Câu: 3 Hai khu vực có mật độ dân số cao nhất là:

A. Đông Bắc Hoa Kì, Nam Á.

B. Nam Á, Đông Á.

C. Đông Nam Á, Đông Á.

D. Tây Âu và Trung Âu, Tây Phi.

Đáp án

Hai khu vực có mật độ dân số cao nhất là Nam Á, Đông Á.

Chọn: B.

Câu: 4 Khu vực nào sau đây có dân cư thưa thớt?

A. Đông Nam Bra-xin.

B. Tây Âu và Trung Âu.

C. Đông Nam Á.

D. Bắc Á.

Đáp án

Dân cư phân bố thưa thớt ở khu vực Bắc Á (phía Bắc Liên Bang Nga).

Chọn: D.

Xem thêm: Hòa Tan Hỗn Hợp Bột Gồm M Gam Cu, Hoà Tan Hỗn Hợp Bột Gồm M Gam Cu Và 4,64 Gam

Câu: 5 Đặc điểm bên ngoài dễ phân biệt nhất giữa các chủng tộc chính trên thế giới là:

A. bàn tay.

B. màu da.

C. môi.

D. lông mày.

Đáp án

Đặc điểm bên ngoài dễ phân biệt nhất giữa các chủng tộc chính trên thế giới là màu da: Môn-gô-lô-it (da vàng), Nê-grô-it (da đen), Ơ-rô-pê-ô-it (da trắng).

Chọn: B.

Câu: 6 Đặc điểm ngoại hình của chủng tộc Môn-gô-lô-it là:

A. Da vàng, tóc đen.

B. Da vàng, tóc vàng.

C. Da đen, tóc đen.

D. Da trắng, tóc xoăn.

Đáp án

Đặc điểm ngoại hình của chủng tộc Môn-gô-lô-it là da vàng, tóc đen. Chủng tộc này chủ yếu là người châu Á.

Chọn: A.

Câu: 7 Dân cư phân bố thưa thớt ở những khu vực nào sau đây?

A. đồng bằng.

B. các trục giao thông lớn.

C. ven biển, các con sông lớn.

D. hoang mạc, miền núi, hải đảo.

Đáp án

Những nơi có điều kiện sống thuận lợi như gần các trục giao thông lớn, ven biển, các con sông lớn, vùng đồng bằng,… dân cư tập trung đông. Những khu vực vùng núi, vùng sâu vùng xa, hải đảo đi lại khó khăn hoặc vùng cực, vùng hoang mạc,… khí hậu khắc nghiệt thường có mật độ dân số thấp.

Chọn: D.

Câu: 8 Dân cư thế giới thường tập trung đông đúc ở khu vực địa hình đồng bằng vì:

A. tập trung nguồn tài nguyên khoáng sản giàu có.

B. thuận lợi cho cư trú, giao lưu phát triển kinh tế.

C. khí hậu mát mẻ, ổn định.

D. ít chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Đáp án

Vùng đồng bằng có địa hình bằng phẳng, giao thông đi lại dễ dàng, thuận lợi cho trao đổi giao lưu với các vùng khác nên thu hút dân cư đông đúc.

Chọn: B.

Câu: 9 Châu lục tập trung dân cư đông đúc nhất thế giới là:

A. châu Âu.

B. châu Á.

C. châu Mĩ.

D. châu Phi.

Đáp án

Châu lục tập trung dân cư đông đúc nhất thế giới là châu Á, có Nam Á và Đông Nam Á là hai khu vực có dân cư đông đúc nhất.

Chọn: B.

Câu: 10 Nhân tố nào sau đây tác động đến sự mở rộng phạm vi phân bố dân cư trên Trái Đất?

A. tài nguyên thiên nhiên.

B. tiến bộ khoa học kĩ thuật.

C. sự gia tăng dân số.

D. chính sách phân bố dân cư.

Đáp án

Ngày nay, con người đã có nhiều thành tựu trong nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ khoa học kĩ thuật phục vụ đời sống, phát triển kinh tế. Chính những tiến bộ khoa học, kĩ thuật đã mở rộng phạm vi phân bố dân cư trên Trái Đất.

Related Posts