Mrvt bảo vệ môi trường

Qua bài viết này Askanswerswiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về Mrvt bảo vệ môi trường hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

1. Dưới đây là những phẩm chất quan trọng nhất của nam giới và nữ giới theo quan niệm của một số người.

a) Đánh dấu X vào □ trước những ý mà em tán thành :

Nữ

□ dịu dàng

□ khoan dung

□ cần mẫn

□ biết quan tâm đến mọi người

Nam

□ dũng cảm

□ cao thượng

□ năng nổ

□ thích ứng được với mọi hoàn cảnh

b) Hãy ghi tên phẩm chất mà em thích nhất:

– Ở một bạn nam :……………

– Ở một bạn nữ : ……………

c) Hãy giải thích nghĩa của từ ngữ chỉ phẩm chất mà em vừa chọn (có thể dùng từ điển để giải thích) :

………………………………………

2.Đọc lại truyện Một vụ đắm tàu (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 108 – 109), trả lời các câu hỏi sau :

Giu-li-ét-ta và Ma-ri-ô có …………

chung những phẩm chất gì ? …………

Giu-li-ét-ta có những phẩm …………

chất gì tiêu biểu cho nữ tính ? …………

Ma-ri-ô có những phẩm chất gì …………

tiêu biểu cho nam tính ? …………

(3) Nối thành ngữ, tục ngữ ở cột A với nghĩa thích hợp ở cột B. Khoanh tròn kí hiệu (a, b, c, d) trước câu tục ngữ mà em không tán thành.

A

B

a) Trai mà chi, gái mà chi

Sinh con có nghĩa có nghỉ là hơn.

1) Cá gái lẫn trai đều giỏi giang

b) Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô.

2) Cả gái lẫn trai đều thanh nhã, lịch sự.

Quảng cáo

c) Trai tài gái đám

3) Một con trai đã là có, mười con gái cùng bằng không.

d) Trai thanh gái lịch

4) Sinh con trai hay gái đều được, miễn là con ngoan.

TRẢ LỜI:

1. Dưới đây là những phẩm chất quan trọng nhất của nam giới và nữ giới theo quan niệm của một số người.

a) Đánh dấu X vào □ trước những ý mà em tán thành :

Nữ

X dịu dàng

X khoan dung

X biết quan tâm đến mọi người

Nam

X dũng cảm

X cao thượng

X năng nổ

b) Hãy ghi tên phẩm chất mà em thích nhất :

– Ở một bạn nam : dũng cảm>

– Ở một bạn nữ : dịu dàng>

c) Hãy giải thích nghĩa của từ ngữ chỉ phẩm chất mà em vừa chọn (có thể dùng từ điển để giải thích) :

– Dũng cảm : có dũng khí dám đương đầu với sức chống đối, với nguy hiểm để làm những việc nên làm.>

– Dịu dàng : gây cảm giác dễ chịu, tác động êm nhẹ đến giác quan hoặc tinh thần. >

2. Đọc lại truyện Một vụ đắm tàu (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 108 – 109), trả lời các câu hỏi sau :

– Giu-li-ét-ta và Ma-ri-ô có chung những phẩm chất gì ?

Cả Giu-li-ét-ta và Ma-ri-ô đều giàu tình cảm, biết quan tâm đến người khác.>

– Giu-li-ét-ta có những phẩm chất gì tiêu biểu cho nữ tính ?

Giu-li-ét-ta dịu dàng, ân cần đầy nữ tính.

– Ma-ri-ô có những phẩm chất gì tiêu biểu cho nam tính ?

Ma-ri-ô tỏ ra chững chạc, giàu nam tính khi kín đáo dấu nỗi buồn của mình, mạnh mẽ và cao thượng khi nhường sự sống cho bạn

(3) Nối thành ngữ, tục ngữ ở cột A với nghĩa thích hợp ở cột B. Khoanh tròn kí hiệu (a, b, c, d) trước câu tục ngữ mà em không tán thành.

Các câu a, b, c, d, em tán thành câu a) vì câu a) thể hiện một quan niệm đúng đắn : Không coi thường con gái, con nào cũng quý miễn là có tình có nghĩa và hiếu thảo với cha mẹ.

Related Posts