7 Tuần này là tuần bao nhiêu? Cách tính số tuần hiện tại mới nhất

Video Năm 2021 là năm gì

Xem thêm : Còn bao nhiêu ngày nữa tới Tết Nguyên Đáng

Tuần là gì? và cách tính tuần trong năm

Từ nhỏ bạn đã biết đến tuần vậy bạn có biết tuần là gì? cách tính số tuần ra sao? và tuần này là tuần bao nhiêu trong năm hay chưa?

7 Tuần này là tuần bao nhiêu? Cách tính số tuần hiện tại mới nhất

Xem thêm: Meme – Wikipedia tiếng Việt

Tuần này là tuần bao nhiêu? Cách tính số tuần hiện tại

Tuần là gì?

Tuần là một đơn vị tính thời gian. Một tuần bao gồm 7 ngày được bắt đầu tính từ ngày thứ 2 cho đến chủ nhật. Tuy nhiên ở một số nước như Hoa kỳ, canada.. ngày đầu tiên của tuần được tính từ chủ nhật.

Một tuần có 7 ngày gồm thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật.

Cách tính tuần trong năm

Xem thêm: So sánh iphone 6 plus và 7 plus

Theo cách tính theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 8601 thì một tuần được bắt đầu tính từ thứ 2.

Vậy tuần đầu tiên của một Năm sẽ được tính là ngày thứ 2 đầu tiên của năm đó nếu ngày kết thúc của năm cũ rơi vào những ngày cuối tuần (thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật).

Nhưng nếu ngày kết thúc của năm cũ rơi vào các ngày đầu tuần (thứ 2, thứ 3, thứ 4) thì tuần đó được tính là tuần đầu tiên của năm mới bao gồm luôn những ngày cuối năm của năm cũ.

Xem thêm: Sơ sánh bình sữa mother k và moyuum

Ví dụ : Năm 2020 kết thúc vào Thứ 5 ngày 31/12/2020 thì tuần đầu tiên của năm 2021 được tính từ Thứ 2 ngày 4/1/2021.

Nhưng nếu ngày 31/12/2020 rơi vào Thứ 4 thì tuần đầu tiên của năm 2021 sẽ được tính từ Thứ 2 ngày 29/12/2020.

Một năm có bao nhiêu tuần.

Một năm có ít nhất là 52 tuần và nhiều nhất tối đa là 53 tuần.

Năm 2021 có bao nhiêu tuần?

Năm 2021 có 52 tuần và tuần đầu tiên được tính từ thứ 2 – ngày 4/1/2021, và ngày kết thúc được tính vào ngày chủ nhật ngày 2/1/2022.

Lịch Tuần 2021

Tuần 01 Ngày 4 tháng 1 , 2021 Ngày 10 tháng 1 năm 2021 Tuần 02 Ngày 11 tháng 1 năm 2021 Ngày 17 tháng 1 năm 2021 Tuần 03 Ngày 18 tháng 1 , 2021 Ngày 24 tháng 1 năm 2021 Tuần 04 Ngày 25 tháng 1 năm 2021 Ngày 31 tháng 1 năm 2021 Tuần 05 Ngày 1 tháng 2 năm 2021 Ngày 7 tháng 2 năm 2021 Tuần 06 Ngày 8 tháng 2 năm 2021 Ngày 14 tháng 2 năm 2021 Tuần 07 Ngày 15 tháng 2 năm 2021 Ngày 21 tháng 2 năm 2021 Tuần 08 Ngày 22 tháng 2 năm 2021 Ngày 28 tháng 2 năm 2021 Tuần 09 Ngày 1 tháng 3 năm 2021 Ngày 7 tháng 3 năm 2021 Tuần 10 Ngày 8 tháng 3 năm 2021 Ngày 14 tháng 3 năm 2021 Tuần 11 Ngày 15 tháng 3 năm 2021 Ngày 21 tháng 3 năm 2021 Tuần 12 Ngày 22 tháng 3 năm 2021 Ngày 28 tháng 3 năm 2021 Tuần 13 Ngày 29 tháng 3 năm 2021 Ngày 4 tháng 4 năm 2021 Tuần 14 Ngày 5 tháng 4 năm 2021 Ngày 11 tháng 4 năm 2021 Tuần 15 Ngày 12 tháng 4 năm 2021 Ngày 18 tháng 4 năm 2021 Tuần 16 Ngày 19 tháng 4 năm 2021 Ngày 25 tháng 4 năm 2021 Tuần 17 Ngày 26 tháng 4 năm 2021 Ngày 2 tháng 5 năm 2021 Tuần 18 Ngày 3 tháng 5 năm 2021 Ngày 9 tháng 5 năm 2021 Tuần 19 Ngày 10 tháng 5 năm 2021 Ngày 16 tháng 5 năm 2021 Tuần 20 Ngày 17 tháng 5 năm 2021 Ngày 23 tháng 5 năm 2021 Tuần 21 Ngày 24 tháng 5 năm 2021 Ngày 30 tháng 5 năm 2021 Tuần 22 Ngày 31 tháng 5 năm 2021 Ngày 6 tháng 6 năm 2021 Tuần 23 Ngày 7 tháng 6 năm 2021 Ngày 13 tháng 6 năm 2021 Tuần 24 Ngày 14 tháng 6 năm 2021 Ngày 20 tháng 6 năm 2021 Tuần 25 Ngày 21 tháng 6 năm 2021 Ngày 27 tháng 6 năm 2021 Tuần 26 Ngày 28 tháng 6 năm 2021 Ngày 4 tháng 7 năm 2021 Tuần 27 Ngày 5 tháng 7 năm 2021 Ngày 11 tháng 7 năm 2021 Tuần 28 Ngày 12 tháng 7 năm 2021 Ngày 18 tháng 7 năm 2021 Tuần 29 Ngày 19 tháng 7 năm 2021 Ngày 25 tháng 7 năm 2021 Tuần 30 Ngày 26 tháng 7 năm 2021 Ngày 1 tháng 8 năm 2021 Tuần 31 Ngày 2 tháng 8 năm 2021 Ngày 8 tháng 8 năm 2021 Tuần 32 Ngày 9 tháng 8 năm 2021 Ngày 15 tháng 8 năm 2021 Tuần 33 Ngày 16 tháng 8 năm 2021 Ngày 22 tháng 8 năm 2021 Tuần 34 Ngày 23 tháng 8 năm 2021 Ngày 29 tháng 8 năm 2021 Tuần 35 Ngày 30 tháng 8 năm 2021 Ngày 5 tháng 9 năm 2021 Tuần 36 Ngày 6 tháng 9 năm 2021 Ngày 12 tháng 9 năm 2021 Tuần 37 Ngày 13 tháng 9 năm 2021 Ngày 19 tháng 9 năm 2021 Tuần 38 Ngày 20 tháng 9 năm 2021 Ngày 26 tháng 9 năm 2021 Tuần 39 Ngày 27 tháng 9 năm 2021 Ngày 3 tháng 10 năm 2021 Tuần 40 Ngày 4 tháng 10 năm 2021 Ngày 10 tháng 10 năm 2021 Tuần 41 Ngày 11 tháng 10 năm 2021 Ngày 17 tháng 10 năm 2021 Tuần 42 Ngày 18 tháng 10 năm 2021 Ngày 24 tháng 10 năm 2021 Tuần 43 Ngày 25 tháng 10 năm 2021 Ngày 31 tháng 10 năm 2021 Tuần 44 Ngày 1 tháng 11 năm 2021 Ngày 7 tháng 11 năm 2021 Tuần 45 Ngày 8 tháng 11 năm 2021 Ngày 14 tháng 11 năm 2021 Tuần 46 Ngày 15 tháng 11 năm 2021 Ngày 21 tháng 11 năm 2021 Tuần 47 Ngày 22 tháng 11 năm 2021 Ngày 28 tháng 11 năm 2021 Tuần 48 Ngày 29 tháng 11 năm 2021 Ngày 5 tháng 12 năm 2021 Tuần 49 Ngày 6 tháng 12 năm 2021 Ngày 12 tháng 12 năm 2021 Tuần 50 Ngày 13 tháng 12 năm 2021 Ngày 19 tháng 12 năm 2021 Tuần 51 Ngày 20 tháng 12 năm 2021 Ngày 26 tháng 12 năm 2021 Tuần 52 Ngày 27 tháng 12 năm 2021 Ngày 2 tháng 1 , 2022