Năm nhuận là gì? Cách xác định năm nhuận

Với người Việt Nam chúng ta, chắc hẳn  năm nhuận không phải là một cái niệm quá xa lạ. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu và biết chính xác về năm nhuận. Để giúp mọi người hiểu rõ được năm nhuận là gì cũng như cách xác định năm nhuận âm lịch và dương lịch ra sao. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau đây để có thêm thông tin hơn nhé.

Năm nhuận là gì?

Năm nhuận là gì? Cách xác định năm nhuận
Năm nhuận là gì? Cách xác định năm nhuận

Những năm có 366 ngày gọi là năm nhuận. Cứ 4 năm dương lịch liên tiếp sẽ có một năm nhuận, năm 366 ngày.

Lịch được tính theo mặt trời được gọi là dương lịch. Khi trái đất quay trọn một vòng xung quanh mặt trời thì mất khoảng 365 ngày 6 giờ. Năm dương lịch sẽ có số nguyên là 365 ngày. Do đó, một năm dương lịch sẽ còn thừa lại 6 giờ và trong trường hợp nếu 4 năm dồn lại sẽ thừa 24 giờ, tương đương một ngày.  Ngày nhuận ở nhiều nơi còn gọi là ngày nhuần theo dương lịch được quy ước rằng vào tháng 2 có 29 ngày thì ngày 29 tháng 2 được gọi là ngày nhuận. Những năm có 356 ngày thì tháng 2 có 28 ngày.

Lịch được tính thời gian theo mặt trăng được gọi là âm lịch. Tháng mặt trăng trung bình sẽ có 29,5 ngày. Một năm âm lịch sẽ có 354 ngày, ngắn hơn năm dương lịch 11 ngày. Vì vậy cứ 3 năm lại ngắn hơn 33 ngày (hơn 1 tháng).

Năm nhuận là gì? Cách xác định năm nhuận
Năm nhuận là gì? Cách xác định năm nhuận

Để giúp âm lịch vừa chỉ được tuần trăng đồng thời không có sai lệch nhiều với thời tiết của 4 mùa, cứ 3 năm âm lịch người ta phải cho thêm một tháng nhuận để cho năm âm và dương không có sự sai lệch nhiều. Mặc dù vậy vẫn chưa đủ, năm âm lịch vẫn chậm hơn năm dương. Người ta khắc phục tình hình trên bằng cách rằng cứ 19 năm lại có một lần cách 2 năm thêm một tháng nhuận.

Trong 19 năm dương lịch có 228 tháng dương lịch, và tương ứng với 235 tháng âm lịch, thừa 7 tháng so với năm dương lịch, gọi là tháng 7 nhuận. Bảy tháng trước đó được quy ước ở các năm thứ 3, 6, 9 hoặc 8, 11, 14, 17, 19 của chu kỳ 19 năm.

Cách tính năm nhuận dương lịch và ngày nhuận?

Năm nhuận là gì? Cách xác định năm nhuận
Năm nhuận là gì? Cách xác định năm nhuận

Quy định những năm dương lịch chia hết cho 4 thì năm đó chính là năm nhuận.

Ví dụ như sau:  

2019 không chia hết cho 4 do đó 2019 không phải năm nhuận.

2020 chia hết cho 4 cho nên năm 2020 là năm nhuận.

Bên cạnh đó, với những năm tròn thế kỷ ( những năm có 2 số cuối là số 0) thì các bạn lấy số năm chia cho 400, nếu như chia hết thì nam đó là năm có nhuận ( hoặc 2 số đầu trong năm chia hết cho 4)

Ví dụ: 1600 và 2000 là các năm nhuận tuy nhiên 1700, 1800 và 1900 không phải năm nhuận.

Tương tự như thế, 2100, 2200, 2300, 2500, 2600, 2700, 2900 và 3000 không phải năm nhuận tuy nhiên 2400 và 2800 là các năm nhuận.

Năm nhuận dương lịch là sẽ có thêm 1 ngày.

Ngày nhuận sẽ là ngày 29 tháng 2 dương lịch

Cách tính năm nhuận âm lịch và tháng nhuận?

Năm nhuận là gì? Cách xác định năm nhuận
Năm nhuận là gì? Cách xác định năm nhuận

Chúng ta lấy số năm dương tương ứng đó chia cho 19, trường hợp số dư là một trong các số: 0;3;6;9 hay 11;14;17 thì năm âm lịch đó có tháng nhuận.

Ví dụ:

2014 là năm nhuận âm lịch (thêm một tháng) bởi vì 2014 chia hết cho 19 số dư là 0.

2015 không phải năm nhuận âm lịch bởi vì 2015 chia cho 19 dư 1.

2016 không phải năm nhuận âm lịch bởi vì 2016 chia cho 19 dư 2.

2017 là năm nhuận âm lịch bởi vì 2017 chia cho 19 dư 3.

2019 không phải năm nhuận âm lịch bởi vì 2019 chia cho 19 dư 5.

2020 là năm nhuận âm lịch bởi vì 2020 chia cho 19 dư 6.

Âm lịch thì năm nhuận sẽ thêm một tháng, điều đó có nghĩa là sẽ có 13 tháng trong năm.

Theo quy luật thường tính thì âm lịch chỉ có 12 tháng cho nên năm nhuận sẽ có 2 tháng liên tiếp nhau.

Bảng năm nhuận và tháng nhuận của âm lịch:

Năm nhuận là gì? Cách xác định năm nhuận
Năm nhuận là gì? Cách xác định năm nhuận

Trên đây là những chia sẽ của chúng tôi về thông tin năm nhuận là gì đồng thời cách xác định năm nhuận. Việc xác định được năm nhuận chỉ là một thủ pháp của những nhà làm lịch để làm sao cho năm dương và âm không sai lệch nhiều. Và việc này cũng không có hàm ý chỉ về thời tiết cũng như khí hậu. Hy vọng bài viết trên đã đem đến cho bạn đọc những thông tin thú vị. Các bạn cũng không quên ghé qua askanswerswiki xem them những thông tin thú vị nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *