Khai báo sức khỏe khi nhập cảnh vào Philippines

Video Người đẹp nhất philippines

Bạn có thể lấy Health Declaration Card ở đâu?

Giấy khai báo sức khoẻ được phát ngay trên các chuyến bay quốc tế đến với Philippines cùng với giấy khai báo nhập cảnh. Bạn hãy điền đầy đủ cả hai giấy này.

Nộp giấy khai báo ở đâu?

Bạn sẽ nộp lại giấy khai báo này cho hải quan tại khu vực nhập cảnh khi xuất trình passport.

Mu giấy khai báo

HEALTH DECLARATION CARD

A separate Health Declaration Card must be completed for each passenger, including children.

  • Please answer in ENGLISH and print in CAPITAL letters like “PHILIPPINES” In each box provided
  • Mark as CHECK [✓] in your answers

-THANK YOU FOR YOUR FULL COOPERATION-

Passport No.

X

S

Xem thêm: TOP 8 laptop cho sinh viên ngành kinh tế tốt nhất 2022

1

2

3

4

5

6

7

Family Name

Y

A

M

A

D

A

First Name

Middle Name

T

A

R

O

Nationality

J

A

P

A

N

Sex

[ ] Male [ ] Female

Birthdate (mm-dd-yyyy)

Xem thêm: TOP 8 laptop cho sinh viên ngành kinh tế tốt nhất 2022

1

2

0

8

Xem thêm: TOP 8 laptop cho sinh viên ngành kinh tế tốt nhất 2022

1

9

9

8

Date Arrived (mm-dd-yyyy)

0

7

2

8

2

0

2

0

[ ] Passenger [ ] Crew

Flight No.

J

L

7

4

Xem thêm: TOP 8 laptop cho sinh viên ngành kinh tế tốt nhất 2022

1

Seat No.

2

7

C

Name of Hotel

M

K

B

Xem thêm: Từ ghép chính phụ là gì

E

N

G

L

I

S

H

Residence Address

(Philippines)

Xem thêm: TOP 8 laptop cho sinh viên ngành kinh tế tốt nhất 2022

1

7

4

R

O

S

A

L

Xem thêm: Từ ghép chính phụ là gì

E

A

V

Xem thêm: Từ ghép chính phụ là gì

E

(Street No. and Name of the Street)

C

Xem thêm: Từ ghép chính phụ là gì

E

B

U

C

I

T

Y

4

0

0

0

(Municipality / City)

C

Xem thêm: Từ ghép chính phụ là gì

E

B

U

(Province)

(Region)

Philippines Mobile No.

(+63)

Country(ies) worked, visited and transited in the last 30 days:

Tokyo, Japan _______________________________ _______________________________

_______________________________ _______________________________ _______________________________

_______________________________ _______________________________ _______________________________

Have you been sick in the past 30days?

[ ] YES [ ] NO

DECLARATION:

The information I have given is true, correct and

complete. I understand failure to answer any

question may have serious consequences.

(Article 171 and 172 of the Revised Penal Yamada Taro

Code of the Philippines) Signature of Passenger / Crew

Giải thích mẫu khai báo

Passport No.

Số hộ chiếu

Family Name

Họ

First Name

Xem thêm: Lấy lại file word chưa lưu

Tên

Middle Name

Tên lót

Nationality

Quốc tịch

Sex

[ ] Male [ ] Female

Giới tính. Male là nam, Female là nữ

Birthdate (mm-dd-yyyy)

Ngày sinh

Date Arrived (mm-dd-yyyy)

Ngày nhập cảnh

[ ] Passenger [ ] Crew

Passenger là hành khách, Crew là phi hành đoàn

Flight No.

Seat No.

Số hiệu chuyến bay

Vị trí chỗ ngồi

Name of Hotel

Tên khách sạn mà bạn lưu trú (thường du học sinh sẽ điền tên trường)

Residence Address

(Philippines)

Địa chỉ tại Philippines. Học viên sẽ điền địa chỉ trường.

(Street No. and Name of the Street)

Tên đường

(Municipality / City)

Thành phố

(Province)

Tỉnh

(Region)

Vùng

Philippines Mobile No.

Số điện thoại tại Philippines

Country(ies) worked, visited and transited in the last 30 days:

Quốc gia mà bạn làm việc, đến hoặc chuyển tiếp trong vòng 30 ngày gần nhất

Have you been sick in the past 30days?

Bạn có bị bệnh trong vòng 30 ngày qua không?

DECLARATION:

The information I have given is true, correct and

complete. I understand failure to answer any

question may have serious consequences.

(Article 171 and 172 of the Revised Penal

Code of the Philippines)

Tôi cam kết những gì tôi cung cấp là đúng sự thật, đầy đủ và chính xác. Tôi hiểu rằng việc trả lời sai có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Signature of Passenger / Crew

Ký tên

Theo nguồn: Phil English

Related Posts