Những bài văn nghị luận chứng minh hay lớp 7

Video Những bài văn nghị luận chứng minh hay lớp 7

Bà i tập: Em hãy viết bà i vÄn phân tích Äặc Äiá»m nhân vật trong má»t tác phẩm vÄn há»c yêu thích hoặc Äã Äược há»c.

HÆ°á»ng dẫn giải:

– Dá»±a và o ná»i dung Ãn lại kiá»u bà i vÄn phân tích Äặc Äiá»m nhân vật trong má»t tác phẩm vÄn há»c

– Tìm kiếm các thông tin vá» nhân vật em chá»n

Xem thêm: Tất tần tật về filter Zoom: Cách học Zoom có filter, cách lấy filter Instagram trên Zoom…

– Có thá» lá»±a chá»n tích nhân vật Äã há»c nhÆ° Thánh Gióng, Tấm,…

– Lập dà n ý

– Kết hợp hiá»u biết bản thân Äá» viết bà i

Lá»i giải chi tiết:

Xem thêm: Malware gen la gi là gì

Bà i viết mẫu

Phân tích nhân vật Thánh Gióng

Thánh Gióng nằm trong há» thá»ng các truyá»n thuyết thá»i kì Hùng VÆ°Æ¡ng, nói vá» quá trình dá»±ng nÆ°á»c và giữ nÆ°á»c của dân tá»c. Trong truyá»n thuyết ná»i bật lên là hình tượng ngÆ°á»i anh hùng Thánh Gióng vá»i sức mạnh Äã kiên cÆ°á»ng, anh dÅ©ng Äánh giặc ngoại xâm. Nhân vật nà y cÅ©ng Äại diá»n cho tinh thần Äấu tranh quật khá»i của dân tá»c ta trÆ°á»c giặc ngoại xâm xâm lược.

Là má»t ngÆ°á»i anh hùng vá»i sức mạnh phi thÆ°á»ng bá»i vậy sá»± ra Äá»i của Thánh Gióng cÅ©ng thật khác thÆ°á»ng. Không phải Äược mẹ mang thai chín tháng mÆ°á»i ngà y mà Gióng Äược mẹ sinh sau má»t lần Æ°á»m thá»­ và o vết chân lạ, mang thai Äến mÆ°Æ¡i hai tháng sau má»i hạ sinh Gióng. Không dừng lại á» Äó, Gióng sinh ra khôi ngôi, tuấn tú nhÆ°ng Äã lên ba mà vẫn Äặt Äâu ngá»i Äó, không biết nói cÅ©ng chẳng biết cÆ°á»i. Có lẽ Äây chính là dấu hiá»u của má»t con ngÆ°á»i phi thÆ°á»ng. Tiếng nói Äầu tiên của Gióng cho thấy ý thức và trách nhiá»m của má»t công dân trÆ°á»c vận má»nh dân tá»c ấy là tiếng nói Äòi Äi Äánh giặc. Qua tiếng nói của Gióng các tác giả dân gian Äá»ng thá»i gá»­i gắm tinh thần ý thức Äánh giặc, cứu nÆ°á»c của dân tá»c ta.

Xem thêm: 101 Hình vẽ quả bơ cute và cách vẽ hình quả bơ đơn giản

Thánh Gióng Än không biết no, quần áo vừa mặc xong Äã chật. Gia Äình Gióng không còn Äủ sức nuôi con, bá»i vậy, bà con hà ng xóm Äã góp gạo cùng gia Äình Gióng Äá» nuôi lá»n cậu bé. Gióng lá»n lên bằng sức mạnh, bằng tình yêu thÆ°Æ¡ng và sá»± Äoà n kết của dân là ng. Sức mạnh của Gióng là sá»± tá»ng hợp sức mạnh của dân tá»c ta. Thế giặc ngà y cà ng mạnh, khi giặc Äến gần, Gióng vÆ°Æ¡n vai biến thà nh tráng sÄ© oai phong, lẫm liá»t, Gióng mặc áo giáp sắt, cầm roi sắt và nhảy lên mình ngá»±a phi Äến chá» giặc. Vá»i sức mạnh phi thÆ°á»ng của mình Gióng Äã Äánh dẹp hết lá»p nà y Äến lá»p khác. Dù roi sắt gãy cÅ©ng không là m Gióng nản chí, Gióng nhá» ngay những bụi tre bên ÄÆ°á»ng Äá» Äánh Äuá»i giặc. TrÆ°á»c sức mạnh Gióng, giặc há»n tan phách lạc, chẳng mấy chá»c Äã bá» dẹp hết.

NgÆ°á»i anh hùng Thánh Gióng Äã là m nên chiến công thần kì, Äó là Äem lại tá»± do, hòa bình cho dân tá»c. á» Äó còn sáng ngá»i vá» nhân cách, không tham lam danh vá»ng bá»ng lá»c, sau khi dẹp giặc Gióng bay vá» trá»i. Äá»ng thá»i chi tiết nà y cÅ©ng thá» hiá»n sá»± bất tá»­ của Gióng trong lòng má»i ngÆ°á»i, Gióng vá» trá»i cÅ©ng là vá» cõi vô biên, bất tá»­ mãi mãi trÆ°á»ng tá»n cùng Äất nÆ°á»c, dân tá»c.

Nhân vật Äược xây dá»±ng bằng sá»± kết hợp giữa yếu tá» thần kì và yếu tá» anh hùng ca. Yếu tá» thần kì Äược thá» hiá»n ngay từ cách thụ thai, sá»± ra Äá»i của Gióng, không chá» vậy Gióng còn có sức mạnh kì diá»u, lá»n nhanh nhÆ° thá»i, vÆ°Æ¡n vai thà nh tráng sÄ© Äá» Äánh Äuá»i giặc xâm lược. Gióng còn là hình tượng mang Äậm dấu ấn anh hùng vá»i vẻ Äẹp kì vÄ© (sinh ra từ vết chân lá»n, vÆ°Æ¡n mình thà nh tráng sÄ©,â¦). Sá»± kết hợp hà i hòa giữa các yếu tá» Äó Äã khái quát hóa, lí tÆ°á»ng hóa hình tượng Gióng Äá» Thánh Gióng trá» thà nh biá»u tượng bất tá»­ cho lòng yêu nÆ°á»c, sức mạnh của dân tá»c ta trong cuá»c Äấu tranh chá»ng giặc ngoại xâm.

Thánh Gióng là má»t hình tượng Äẹp Äẽ của dân tá»c ta. Qua hình tượng Thánh Gióng các tác giả dân gian Äá» cao truyá»n thá»ng yêu nÆ°á»c bất khuất và sức mạnh của dân tá»c trong cuá»c Äấu tranh bảo vá» Tá» quá»c.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *