C2H4 HCl → C2H5Cl

C2H4 HCl → C2H5Cl

Phản ứng C2H4 ra C2H5Cl. C2H4 + HCl → C2H5Cl được THPT Sóc Trăng biên …