Top 1 quán ăn ngon 3 miền hot nhất

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Quán ăn ngon 3 miền hot nhất được tổng hợp bởi Askanswerswiki

1 Bai 35 Hoocmon thuc vat – Tài liệu text

Bai 35 Hoocmon thuc vat - Tài liệu text
  • Tác giả: text.123docz.net
  • Ngày đăng: 10/10/2021
  • Đánh giá: 4.9 (687 vote)
  • Tóm tắt: 3.Đặc điểm chung của các hoocmôn thực vật? 4. Phiếu học tập: HS điền. Hoocmôn. … Ở đỉnh chồi ngọn auxin vận chuyển tới các cơ quan khác
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: <span class=’text_page_counter’>(16)</span> Các auxin tổng hợp như acid indol butiric (AIB) và acid naptyl axêtic ANA): tác dụng mạnh hơn AIA tự nhiên trong việc tạo rễ bất định ở đốt thân bị cắt. Không

Related Posts