Thuật toán giải phương trình bậc 2

Qua bài viết này Askanswerswiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về Thuật toán giải phương trình bậc 2 hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bạn đang xem:

Bài 4 : Bài toán và thuật toán – Câu 5 trang 44 SGK Tin học 10. Mô tả thuật toán tìm nghiệm của phương trình bậc hai tổng quát bằng cách liệt kê hoặc bằng sơ đồ khối. Bạn đang xem : Thuật toán giải phương trình bậc 2

Mô tả thuật toán tìm nghiệm của phương trình bậc hai tổng quát bằng cách liệt kê hoặc bằng sơ đồ khối.

Xác định bài toán :

– Input : Các số thực a, h, c ( a ≠ 0 ) .- Output : Các số thực X thoả mãn ax2 + bx + c = 0 .- Ý tưởng :- Tính d = b2 – 4 ac .- Lần lượt xét ba trường hợp cho giá trị d :nếu dnếu d = 0 thì Tóm lại phương trình có một nghiệm x = – b / 2 aQuảng cáonếu d > 0 thì Kết luận phương trình có hai nghiệm phân biệt là 😡 – ( – b ± √ d ) / 2 a .Thuật toán :

Mô tả thuật toán bằng cách liệt kê:

Bước I. Nhập ba số a, b, c ;Bước 2. d 4 – ( b * b – 4 * a * c ) ;Bước 3 .nếu d 0 thì đưa ra thông tin phương trình có hai nghiệm phân biệt, tính nghiệm X / = ( – b + – √ d ) / ( 2 * a ) và x2 = ( – b – √ d ) / ( 2 * a ), rồi kết thúc ;Mô tả thuật toán theo sơ đồ khối :*Bài học: Chuyên mục: Bài trướcCho N và dãy số a1.aN, hãy tìm giá trị nhỏ nhất (Min) của dãy đó.Bài tiếp theoNgôn ngữ máy là ngôn ngữ duy nhất để viết chương trình mà máy tính trực tiếp hiểu và thực hiện được. : Chuyên mục : Bài trướcCho N và dãy số a1. aN, hãy tìm giá trị nhỏ nhất ( Min ) của dãy đó. Bài tiếp theoNgôn ngữ máy là ngôn từ duy nhất để viết chương trình mà máy tính trực tiếp hiểu và thực thi được .

Quảng cáoDanh sách bài tậpCho N và dãy số a1 aN, hãy sắp xếp dãy số đó thành dãy số không tăng (số hạng trước lớn hơn hay…Cho N và dãy số a1.aN hãy cho biết có bao nhiêu số hạng trong dãy có giá trị bằng 0.

Xem thêm: Trêu Hay Chêu Hay Trêu Chọc, Trêu Hay Chêu Là Đúng Chính Tả Tiếng Việt

Hãy phát biểu một bài Toán và chỉ rõ Input và Output của bài Toán đó.Hãy mô tả thuật Toán giải các bài Toán sau bằng cách liệt kê hoặc bằng sơ đồ khối.Cho N và dãy số a1.aN, hãy tìm giá trị nhỏ nhất (Min) của dãy đó.Thuật Toán là một dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho sau khi thực…Mục lục môn Tin 10

Xem rất đầy đủ : Tin 10 Xem theo môn họcXem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)

Quảng cáoLuyện tậpBài 33 trang 10 SBT Hình 10 nâng cao: Bài 4. Tích của một vec tơ với một số.Bài 33 trang 10 SBT Hình học 10 Nâng cao. Giải. Bài 4. Tích của một vec tơ với một số. Cho tam…Em biết gì về Nguyễn Huệ – Quang Trung và đánh giá vai trò của ông trong hai cuộc kháng chiến chống Xiêm và…Em biết gì về Nguyễn Huệ – Quang Trung và đánh giá vai trò của ông trong hai cuộc kháng chiến chống Xiêm và…Bài 3 trang 43 Hình học 10 Nâng cao: Chứng minh các hệ thức sauChứng minh các hệ thức sau. Bài 3 trang 43 SGK Hình học 10 nâng cao – Bài 1. Giá trị lượng giác của…Soạn văn 10 bài Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt: dưng mờ = nhưng màSoạn văn 10: Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt. – Cách dùng từ ngữ miêu tả âm thanh và hình ảnh: “oa…Bài 17 trang 40 Sách BT Toán Đại số 10: Viết phương trình của parabolViết phương trình của parabol. Bài 17 trang 40 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10. Bài 3: Hàm số bậc…

Chuyên mục: Quảng cáoLuyện tậpBài 33 trang 10 SBT Hình 10 nâng cao : Bài 4. Tích của một vec tơ với một số ít. Bài 33 trang 10 SBT Hình học 10 Nâng cao. Giải. Bài 4. Tích của một vec tơ với một số ít. Cho tam … Em biết gì về Nguyễn Huệ – Quang Trung và nhìn nhận vai trò của ông trong hai cuộc kháng chiến chống Xiêm và … Em biết gì về Nguyễn Huệ – Quang Trung và nhìn nhận vai trò của ông trong hai cuộc kháng chiến chống Xiêm và … Bài 3 trang 43 Hình học 10 Nâng cao : Chứng minh những hệ thức sauChứng minh những hệ thức sau. Bài 3 trang 43 SGK Hình học 10 nâng cao – Bài 1. Giá trị lượng giác của … Soạn văn 10 bài Những nhu yếu về sử dụng tiếng Việt : dưng mờ = nhưng màSoạn văn 10 : Những nhu yếu về sử dụng tiếng Việt. – Cách dùng từ ngữ miêu tả âm thanh và hình ảnh : ” oa … Bài 17 trang 40 Sách BT Toán Đại số 10 : Viết phương trình của parabolViết phương trình của parabol. Bài 17 trang 40 Sách bài tập ( SBT ) Toán Đại số 10. Bài 3 : Hàm số bậc … Chuyên mục :

Related Posts