vật dẫn điện là vật

Trả lời câu hỏi “Vật dẫn điện là vật” câu nào không đúng!

Giải đáp các câu hỏi vật lý dưới đây! Câu hỏi: Câu trả lời nào dưới đây KHÔNG đúng A.…
van-hoa-truyen-thong-la-gi

Văn hóa truyền thống là gì?

Văn hóa truyền thống là gì?
grey-la-mau-gi

Grey là màu gì? Full bảng màu trong Tiếng Anh

Grey là màu gì?