Hướng dẫn cách cộng – trừ ngày tháng năm trong Excel

Video Trừ ngày tháng trong excel

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu những cách hữu dụng để cộng trừ ngày, tháng, năm trong Excel một cách dễ dàng. Cùng Unica tìm hiểu qua bài viết chia sẻ dưới đây đến từ chuyên gia Excel nhé!

1. Cách trừ hai ngày trong Excel

Ta có 3 cách thực hiện như sau:

Cách 1: Trừ trực tiếp 2 ngày cho nhau

Ta xét ví dụ sau, tại hai ô A3 và B3 là số ngày, yêu cầu bạn tính số ngày giữa hai ngày cho trước trên.

Tại ô cần điền kết quả bạn nhập: =B2-A2

Tru truc tiep hai ngay cho nhau

Cách trừ hai ngày trong Excel

Cách 2: Sử dụng hàm DATE

Hàm này sử dụng khi bạn muốn trả về kết quả chính xác hiển thị ngày, tháng, năm.

Công thức: = DATE(year,month,day) – DATE(year,month,day)

Ví dụ: Yêu cầu tìm số ngày giữa ngày 15 tháng 2 năm 2019 và ngày 1 tháng 2 năm 2019?

Tại cô cần điền công thức bạn nhập:=DATE(2019, 2, 15) – DATE(2019, 2, 1)

Kết quả trả về sẽ là 14.

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

>> Xem thêm: 3 Cách định dạng ngày tháng năm trong excel chi tiết nhất

Cách 3: Sử dụng hàm TODAY

Hàm này sử dụng để trừ một ngày kể từ ngày hôm nay.

Công thức =TODAY()- Cells

Cụ thể trong ví dụ sau, tại ô cần nhập công thức bạn nhập =TODAY()-A2

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Cách 4: Sử dụng hàm DATEDIF

Bạn sẽ có được công thức: =DATEDIF(A2;B2;”d”) chúng ta sẽ có kết quả tương tự như dưới.

Ham DateIf

Hàm DATEIF

Lưu ý: hàm DATEDIF chỉ trả về kết quả dương, nên bạn phải dùng ngày lớn hơn trừ đi ngày nhỏ hơn, nếu bạn dùng ngày nhỏ hơn trừ đi ngày lớn hơn, kết quả trả về sẽ là số âm, do vậy hàm sẽ báo lỗi #NUM!

Ket qua ham Dateif

Kết quả hàm DATEIF

2. Trừ hoặc cộng ngày tháng trong Excel

Xem thêm: Top 8 kiểu tóc 2 mái nữ đẹp nhất 2022 mà bạn nhất định phải thử

Cách 1. Sử dụng hàm DATE

Để cộng hoặc trừ thêm ngày cho một ngày đã cho sẵn thì bạn có thể cộng trực tiếp số ngày vào ngày đó.

Công thức: Date + N days nếu muốn cộng thêm ngày, hoặc Date – N days nếu muốn trừ đi ngày.

Trong đó:

– Hàm DATE(year, month, day)

– N days là ngày cụ thể

Ví dụ: Ta có ngày 1/2/2019, yêu cầu cộng thêm 15 ngày nữa vào ngày cho sẵn này. Tại ô cần nhập công thức bạn nhập =DATE(2019, 2, 1) + 15, ta có kết quả như sau:

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Cách 2: Hoặc bạn có thể dùng công thức tương tự như phần 1 = Cells+ N days

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Cách 3: Hoặc bạn áp dụng công thức =TODAY()+ N days đều cho kết quả đúng

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

3. Cách trừ hoặc cộng thêm tuần trong Excel

Trong trường hợp bạn muốn cộng hoặc trừ cả tuần cho một ngày nhất định, bạn có thể sử dụng các công thức tương tự như để cộng / trừ ngày và chỉ cần nhân số tuần với 7:

Cộng thêm tuần vào một ngày trong Excel:

Công thức: cell+ N weeks * 7

Ví dụ: bạn thêm 3 tuần vào ngày trong A1, sử dụng công thức sau : =A1+3*7.

Them ngay thang trong excel

Thêm tuần vào cột trong Excel

Bạn sẽ được kết quả là ngày tháng năm sau khi đã được cộng thêm 3 tuần nữa.

Trừ các tuần kể từ ngày trong Excel:

Công thức: cell – N weeks * 7

Để trừ 3 tuần kể từ ngày hôm nay, bạn nhập công thức sau: =TODAY()-3*7.

>> Xem thêm: 12 Định dạng dữ liệu chuẩn trong Excel

4. Cộng tháng hoặc trừ tháng kể từ ngày

Xem thêm: Chân gà rút xương ngâm sả tắc

1. Sử dụng hàm DATE thêm tháng trong Excel

Ví dụ, Cột A là số ngày, cột B là số tháng muốn cộng thêm, tại ô cần điền kết quả ta nhập công thức sau:

=DATE(YEAR(A2), MONTH(A2) + $B$2, DAY(A2))

Trong đó :

– Hàm DATE Năm của ngày trong ô A2;

– Tháng của ngày trong A2 + số tháng mà bạn chỉ định trong ô B2 và ngày của ngày trong A2.

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Excel

Hàm DATE phép trừ tháng trong Excel

Tương tự với phép trừ tháng

=DATE(YEAR(A2), MONTH(A2) – $B$2, DAY(A2))

Hoặc bạn có thể nhập số tháng để cộng hay trừ trong công thức thay vì tham chiếu đến một ô:

=DATE(YEAR(date), MONTH(date) + N months, DAY(date))

Hàm EDATE

Công thức: EDATE(start_date, months)

– Start_date – ngày bắt đầu để tính số tháng.

– Months – số tháng cần thêm (giá trị dương) hoặc trừ (giá trị âm).

Kết quả hoàn toàn tương tự như hàm DATE

Tại ô C2 bạn nhập công thức: =EDATE(A2,B2)

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

5. Cộng năm hoặc trừ năm kể từ ngày trong Excel

– Để thêm năm vào một ngày trong Excel, bạn áp dụng công thức như sau: = DATE (YEAR (ngày) + N năm, MONTH (ngày), DAY (ngày))

– Để trừ năm kể từ ngày trong Excel, bạn áp dụng công thức như sau: = DATE (YEAR (A2) – 5, MONTH (A2), DAY (A2))

Quan sát ví dụ mà Unica cung cấp:

Xem thêm: Xoang là gì

– Trong ví dụ này, nếu bạn gõ số năm để thêm (số dương) hoặc trừ (số âm) trong một số ô và sau đó tham chiếu ô đó trong hàm DATE, bạn sẽ nhận được một công thức chung như sau:

cong-hoac-tru-nam-ke-tu-nga-trong-excel

Ví dụ minh họa

Hướng dẫn cách thêm/xóa ngày, tháng và năm

– Để thêm năm, ngày, tháng trong Excel, bạn nhập công thức sau: = DATE (YEAR (ngày) + X năm, MONTH (ngày) + Y tháng, DAY (ngày) + Z ngày)

– Để trừ năm, tháng, ngày: = DATE (YEAR (ngày) – X năm, MONTH (ngày) – Y tháng, DAY (ngày) – Z ngày)

Quan sát ví dụ sau:

– Để thêm 2 năm, 3 tháng và trừ 15 ngày kể từ ngày trong ô A2, bạn nhập công thức sau: = DATE (YEAR (A2) + 2, MONTH (A2) + 3, DAY (A2) – 15)

– Áp dụng cho cột ngày tháng có trong ví dụ, công thức được sử dụng có dạng như sau:

= DATE (YEAR (A2) + $ C $ 2, MONTH (A2) + $ D $ 2, DAY (A2) + $ E $ 2)

them-xoa-ngay-thang-nam-trong-Excel-

Ví dụ minh họa

Hướng dẫn cách cộng và trừ thời gian trong Excel

Trong Excel, hàm Time được sử dụng để cộng hoặc trừ thời gian.

– Để thêm thời gian trong Excel, bạn sử dụng công thức sau: = A2 + TIME (giờ, phút, giây)

– Để trừ thời gian trong Excel, bạn sử dụng công thức sau: = A2 – TIME (giờ, phút, giây)

Trong đó:

– A2: Chứa giá trị thời gian mà bạn muốn thay đổi.

Quan sát ví dụ mà Unica cung cấp như sau:

– Để thêm 2 giờ, 30 phút và 15 giây vào thời gian trong ô A2, bạn có thể sử dụng công thức sau:= A2 + TIME (2, 30, 15)

– Nếu bạn muốn cộng và trừ thời gian hợp nhất trong một công thức, chỉ cần thêm dấu trừ vào các giá trị tương ứng: = A2 + TIME (2, 30, -15)

Ngoài ra, bạn có thể nhập thời gian bạn muốn thay đổi trong một số ô, và tham chiếu những ô đó trong công thức của bạn: = A2 + TIME ($ C $ 2, $ D $ 2, $ E $ 2)

cong-tru-thoi-gian-trong-Excecl

Ví dụ minh họa

Tham khảo thêm: Các khóa học Excel Online, Powerpoint,… tin học văn phòng với các nội dung cực kỳ hấp dẫn đang chờ bạn khám phá.

Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại.

Tags: Excel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *