So Sánh Bằng Trong Tiếng Anh – Cấu Trúc và Bài Tập

Chẳng phải sẽ RẤT TUYỆT nếu như bạn xem video này sớm hơn. Bạn biết cách sử dụng cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh một cách tự tin. Xem video ngay nhé:

Xem ngay video Công Thức và Cách Dùng So Sánh Bằng trong tiếng Anh

Trong bài viết này, Thủy sẽ hướng dẫn bạn về cấu trúc và cách dùng của các dạng so sánh bằng trong tiếng Anh.

Cấu Trúc So Sánh Bằng Trong Tiếng Anh

1. Dạng Khẳng Định Của So Sánh Bằng

a. Đối với tính từ/ trạng từ

S + V + as + adj/adv + as + N/Pronoun/Clause

Xem thêm: – hotrosieuphukien.net

Ví dụ:

 • He is as tall as I [am]. (He is as tall as me – câu này dùng “me” là sai)
 • I drive as carefully as my sister.

b. Đối với danh từ

S + V + as + many/much/little/few + noun + as + noun/pronoun

Khi sử dụng so sánh bằng với danh từ, cần xác định danh từ đó là danh từ đếm được hay không đếm được. Nếu là danh từ đếm được, ta dùng: many và few; danh từ không đếm được, ta dùng: much và little.

Xem thêm: – hotrosieuphukien.net

Ví dụ:

 • Nam earns as much money as his wife.
 • No one scores as many points as Long.

Xem thêm: So sánh nhận thức và ý chí

Ngoài ra, chúng ta còn sử dụng cấu trúc: the same…as khi so sánh bằng với danh từ:

S + V + the same + (N) + as + N (Pronouns)

Xem thêm: – hotrosieuphukien.net

Ví dụ:

 • Andrew is the same age as Lily.
 • My opinion is on the whole the same as yours.

Quà tặng: Thủy tặng bạn bộ tài liệu tự học tiếng Anh “chất hơn nước cất” tại đây. Bộ tài liệu này là bí kíp giúp bạn cải thiện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; giúp bạn tự tin sử dụng thành thạo tiếng Anh chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng!

2. Dạng Phủ Định Của So Sánh Bằng (So Sánh Không Bằng)

a. Đối với tính từ/ trạng từ

… not + as/so + adj/adv + as …

Xem thêm: So sánh xe hạng a

Chú ý: Ở dạng phủ định, ta có thể dùng so thay cho từ as ở vị trí đầu tiên.

Xem thêm: – hotrosieuphukien.net

Ví dụ:

 • He is not as tall as I [am].
 • I do not drive so carefully as my sister.

b. Đối với danh từ

… not + as/so + many/much/little/few + noun + as + …… not + the same + (N) + as…

Xem thêm: – hotrosieuphukien.net

Ví dụ:

 • Nam does not earn as much money as his wife.
 • An does not score as many points as Long.
 • Andrew is not the same age as Lily.
 • My opinion isn’t the same as yours.

Bài Tập So Sánh Bằng Trong Tiếng Anh

 1. The blue car is………..the red car. (fast)
 2. Peter is ………………Fred. (not/tall)
 3. The violin is………… the cello. (not/low)
 4. This copy is ……………..the other one. (bad)
 5. Oliver is …………….Peter. (optimistic)
 6. Today is …………..yesterday. (not/windy)
 7. The tomato soup was………….. the mushroom soup. (delicious)
 8. Grapefruit juice is…………… lemonade. (not/sweet)
 9. Tom has……….. (almost/money) John.
 10. Peter…………. (not/have/children) John.
 11. Tom …………(not/drive/dangerously) John.
 12. Mrs Jones……………..Mrs. Smith. (talk/loudly)
 13. Steve……………Melisa. (not/do/well)
 14. The impala run ……………..the cheetah. (not/run/fast)
 15. Tom ……………..John. (funny)

Solutions:

 1. The blue car is as fast as the red car.
 2. Peter is not as tall as Fred.
 3. The violin is not as flow as the cello.
 4. This copy is as bad as the other one.
 5. Oliver is as optimistic as Peter.
 6. Today is not as windy as yesterday.
 7. The tomato soup was as delicious as the mushroom soup.
 8. Grapefruit juice is not sweet as lemonade.
 9. Tom has almost as much money as John.
 10. Peter does not have as many children as John.
 11. Tom does not drive as dangerously as John.
 12. Mrs Jones talks as loudly as Mrs. Smith.
 13. Steve did not do well as Melisa.
 14. The impala doesn’t run as fast as the cheetah.
 15. Tom is as funny as John.