Môi trường có diện tích nhỏ nhất ở châu phi

Các em có biết tại sao ngÆ°á»i châu Phi có là n da Äen, ngÆ°á»i châu à da và ng, còn ngÆ°á»i châu Ãu lại da trắng? Liá»u há» có chung má»t nguá»n gá»c hay không? Nếu có thì từ Äâu mà ra?

HÆ°á»ng dẫn giải:

– Liên há» thá»±c tế, tìm kiếm các nguá»n thông tin sách báo, internet…

Lá»i giải chi tiết:

Con ngÆ°á»i có chung má»t nguá»n gá»c xuất phát từ loà i vượn cá». Tùy và o Äiá»u kiá»n tá»± nhiên và sá»± thích ứng vá»i môi trÆ°á»ng sá»ng con ngÆ°á»i có sá»± thay Äá»i vá» mà u da. Những vùng Äất á» châu Phi có xích Äạo Äi qua nÆ¡i ảnh hÆ°á»ng nhiá»u nhất của ánh mặt trá»i, nhiá»t Äá» nóng cao nên ngÆ°á»i châu Phi có da mà u Äen. á» châu à khí hậu nóng ẩm mÆ°a nhiá»u, sá»± ảnh hÆ°á»ng của Mặt Trá»i không bằng châu Phi nên da có mà u Và ng. NgÆ°á»i châu Ãu, nhận Äược lượng ánh nắng của Mặt Trá»i ít, quanh nÄm luôn có bang tuyết nên ngÆ°á»i châu Ãu có da trắng.

Xem thêm: Agile là gì scrum là gì

Dá»±a và o hình trên và trục thá»i gian (tr.16), em hãy cho biết quá trình tiến hóa từ vượn thà nh ngÆ°á»i Äã trải qua các giai Äoạn nà o? Cho biết niên Äại tÆ°Æ¡ng ứng của các giai Äoạn Äó?

HÆ°á»ng dẫn giải:

– Quan sát lược Äá» trục thá»i gian, xác Äá»nh các cá»t má»c thá»i gian quan trá»ng trong quá trình tiến hóa từ vượn thà nh ngÆ°á»i.

Lá»i giải chi tiết:

Xem thêm: [TOP 55] Hình Vẽ Khủng Log Cute 2022💝

Quá trình tiến hoá từ vượn thà nh ngÆ°á»i trải qua các giai Äoạn nhÆ° sau:

– á» chặng Äầu, khoảng 5-6 triá»u nÄm trÆ°á»c, Äã có má»t loại vượn ngÆ°á»i sinh sá»ng.

– Loà i vượn ngÆ°á»i Äến khoảng 4 triá»u nÄm trÆ°á»c Äã tiến hóa lên thà nh NgÆ°á»i tá»i cá».

– Äến khoảng 15 vạn nÄm trÆ°á»c thì NgÆ°á»i tá»i cá» dần tiến hóa lên thà nh NgÆ°á»i tinh khôn

Hãy chá» ra những dấu tích của NgÆ°á»i tá»i cá» tìm Äược á» Äông Nam à và Viá»t Nam trên lược Äá» (hình 2, trang 18). Những dấu tích Äó chứng tá» Äiá»u gì?

Xem thêm: Soạn bài Sóng | Ngắn nhất Soạn văn 12

Hình 2. Lược Äá» dấu tích của quá trình chuyá»n biến từ vượn ngÆ°á»i thà nh ngÆ°á»i á» Äông Nam Ã

HÆ°á»ng dẫn giải:

– Quan sát lược Äá».

Lá»i giải chi tiết:

Tại khu vá»±c Äông Nam à Äã diá»n ra quá trình tiến hóa từ vượn thà nh ngÆ°á»i từ sá»m. Dấu tích của NgÆ°á»i tá»i cá» Äã Äược tìm thấy á» khắp Äông Nam à và ỠViá»t Nam. Di cá»t Vượn ngÆ°á»i sá»ng cách ngà y nay khoảng 5 triá»u nÄm Äã tìm thấy á» In-Äô-nê-xi-a và Mi-an-ma. Äặc biá»t, hóa thạch phát hiá»n trên Äảo Gia-va (In-Äô-nê-xi-a) có niên Äại khoảng 2 triá»u nÄm là dấu vết xÆ°a nhất của NgÆ°á»i tá»i cá» á» Äông Nam Ã. Di cá»t, những công cụ bằng Äá, Äược tìn thấy á» nhiá»u nÆ¡i khác nhÆ° Thái Lan, Viá»t Nam, Phi-lip-pin. Từ những bằng chứng Äó, có thá» chứng tá» sá»± xuất hiá»n của ngÆ°á»i nguyên thủy á» Äông Nam Ã.