Trả lời câu hỏi “Vật dẫn điện là vật” câu nào không đúng!

Giải đáp các câu hỏi vật lý dưới đây!

Câu hỏi: Câu trả lời nào dưới đây KHÔNG đúng

A. Vật dẫn điện là vật có chứa nhiều điện tích tự do.

B. Vật cách điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do.

C. Vật dẫn điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do.

D. Chất điện môi là chất có chứa rất ít điện tích tự do.

Đáp án: C

Định nghĩa: 

Vật dẫn điện là vật có chứa nhiều điện tích tự do. Vật cách điện (điện môi) là vật có chứa rất ít điện tích tự do. Như vậy phát biểu “Vật dẫn điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do” là không đúng.

Vật dẫn điện là vật

Câu hỏi liên quan

Câu hỏi: Vật dẫn điện là vật có chứa các điện tích tự do? phát biểu nào dưới đây là sai 

A. Hằng số điện môi của chất rắn luôn lớn hơn hằng số điện môi của chất lỏng.

B. Vật dẫn điện là vật có chứa các điện tích tự do.

C. Vật nhiễm điện âm là do vật có tổng số electron nhiều hơn tổng số prôton.

D. Công của lực điện trường tĩnh không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi.

Câu hỏi: Điều kiện để một vật dẫn điện là gì?

A. Vật phải ở nhiệt độ phòng. 

B. Vật nhất thiết phải làm bằng kim loại.  

C. Có chứa các điện tích tự do.

D. Có dòng điện chạy qua

Đáp án: C

Các vật dẫn điện thường gặp

+ Kim loại: kim loại chất dẫn điện tốt vì cấu tạo đặc thù bên trong kim loại có rất nhiều các electron tự do. Các eletron sẽ di chuyển một cách nhanh chóng khi một điện áp đặt vào thanh kim loại và đó cũng có thể làm cho kim loại dẫn điện tốt hơn. Ví dụ: Đồng,nhôm,sắt,thuỷ ngân,than chì,…

+ Chất điện phân bao gồm dung dịch muối, axit, bazơ và các muối nóng chảy

     Chất điện phân dẫn điện kém hơn kim loại vì mật độ các hạt tải điện trong chất điện phân thường nhỏ hơn trong kim loại.Khối lượng và kích thước của các ion trong chất điện phân lớn hơn khối lượng các electron, nên tốc độ di chuyển có hướng của chúng nhỏ hơn của electron.Môi trường dung dịch điện phân mất trật tự, nên cản trở mạnh chuyển động có hướng của các ion.

     Chất khí không dẫn điện vì các phân tử khí đều ở trạng thái trung hoà điện, do đó trong chất khí không có các hạt tải điện. Khi dùng ngọn đèn ga để đốt nóng chất khí hoặc chiếu vào chất khí chùm bức xạ tử ngoại thì trong chất khí xuất hiện các hạt tải điện, khi đó chất khí có khả năng dẫn điện. Ngọn lửa ga, tia tử ngoại của đèn thuỷ ngân trong thí nghiệm trên được gọi là tác nhân ion hoá. Tác nhân ion hoá đã ion hoá các phân tử khí thành các ion dương, ion âm và các electron tự do.Khi mất tác nhân ion hóa, các ion dương, ion âm, và electron trao đổi điện tích với nhau hoặc với điện cực để trở thành các phân tử khí trung hoà, nên chất khí trở thành không dẫn điện. Quá trình dẫn điện của chất khí nhờ có tác nhân ion hoá gọi là quá trình dẫn điện không tự lực. Nó chỉ tồn tại khi ta tạo ra hạt tải điện trong khối khí giữa hai bản cực và biến mất khi ta ngừng việc tạo ra hạt tải điện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *