Văn hóa truyền thống là gì?

Khi cuộc sống hiện đại thay đổi không ngừng, thì những giá trị truyền thống vẫn được các bạn trẻ quan tâm tìm hiểu, đó là những giá trị không thể quên được. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu được văn hóa truyền thống là gì? cùng tìm hiểu ngay

Văn hóa truyền thống là gì?

Văn hóa truyền thống có thể hiểu là các nét văn hóa lâu đời của các đồng bào dân tộc được gìn giữ cho đến ngày nay.

Văn hóa truyền thống là gì?
Văn hóa truyền thống là gì?

Truyền thống, theo nghĩa chung được hiểu là những hiện tượng văn hóa – xã hội, bao gồm tư tưởng tình cảm, tập quán, thói quen, phong tục, lối sống, cách ứng xử được hình thành trong những điều kiện lịch sử nhất định, được bảo tồn qua năm tháng trong đời sống vật chất và tinh thần của các cộng đồng xã hội khác nhau và có thể chuyển giao từ thế hệ này qua thế hệ khác. Khi điều kiện lịch sử thay đổi, truyền thống cũng có những chuyển biến nhất định chứ không phải là bất biến, vĩnh cửu trong mọi thời đại.

Hơn nữa, truyền thống thường có tính hai mặt đối với những cộng đồng khác nhau tùy theo hoàn cảnh khác nhau: “Một là, truyền thống góp phần suy tôn, gìn giữ những gì là quý giá, là cốt cách, là nền tảng cho sự phát triển, cho sự vận động đi lên của cộng đồng của dân tộc… Từ mặt này, thì truyền thống mang ý nghĩa giá trị tích cực, là cái góp phần tạo nên chỗ dựa không thể thiếu của dân tộc trên con đường tới tương lai. Hai là, truyền thống đồng thời cũng còn là mảnh đất hết sức thuận lợi cho sự dung dưỡng, duy trì và làm sống lại mặt bảo thủ, lạc hậu, lỗi thời khi mà điều kiện và hoàn cảnh lịch sử đã thay đổi. Mặt thứ hai này có tác dụng không nhỏ trong việc kìm hãm, níu kéo, làm chậm sự phát triển của một quốc gia, một dân tộc nào đó”. Như vậy, có những truyền thống mang giá trị tích cực, thúc đẩy xã hội phát triển nhưng có những truyền thống trở thành nhân tố cản trở sự phát triển của xã hội cần hạn chế, xoá bỏ

“Giá trị truyền thống chính là kết tinh tất cả những gì tốt đẹp nhất qua các thời đại lịch sử khác nhau của dân tộc để làm nên bản sắc riêng. Nó được truyền lại cho các thế hệ sau và cùng với thời gian, cùng với sự tiến triển của lịch sử sẽ được bổ sung bằng các giá trị mới”.

Hiện nay công tác nghiên cứu về văn hoá truyền thống đang dần trở thành vấn đề quan trọng nhưng thực sự chưa được đầu tư xứng đáng với tầm quan trọng đó.

Thiết nghĩ cần xây dựng môi trường cho văn hoá truyền thống phát triển từ chính những người đã sản sinh ra nó. Trong cơn lốc của đời sống công nghệ, đời sống thị trường, trong cuộc chiến không cân sức này cần “cập nhật” cho văn hoá truyền thống những vũ khí mới trong cuộc sống hiện đại. Vũ khí đó là gì chắc chỉ có chính văn hoá mới hiểu được nhưng chắc chắn rằng biện pháp để có nó là hãy biến những lợi thế văn hoá thành kinh tế. Lúc đó bài toán kinh tế vẫn được giải trong khi văn hoá lại trở thành công cụ tích cực của cuộc sống khiến nó trở thành công cụ thiết yếu và như vậy nó mới không bị mai một.

Như vậy bạn đã hiểu được văn hóa truyền thống là gì và tầm quan trọng giữ gìn văn hóa truyền thống. Mong rằng bài viết giúp ích cho bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *