E coli trên môi trường macconkey

Dưới đây là E coli trên môi trường macconkey hay nhất và đầy đủ nhất

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

MELAB MacConkey Agar dùng để nuôi cấy chọn lọc các trực khuẩn gram âm, đặc biệt dành cho nuôi họ vi khuẩn đường ruột và chi Pseudomonas. Môi trường này có khả năng ức chế vi khuẩn gram dương và một số gram âm khó mọc (Neisseria và Pasteurella) do sự có mặt của tím kết tinh (crystal violet) và muối mật trong thành phần môi trường. Nhờ có lớp màng ngoài chống lại sự thẩm thấu của muối mật, nên vi khuẩn đường ruột sống và phát triển được trên môi trường này.

Macconkey Agar còn có khả năng phân biệt được giữa vi khuẩn có lên men lactose và không lên men lactose. Với những vi khuẩn có lên men lactose, sinh ra axit nên pH môi trường sẽ giảm, do đó làm đổi màu của đỏ trung tính. Khi pH giảm màu của môi trường sẽ chuyển thành hồng hoặc đỏ. Ngoài ra do axit được tạo thành sau lên men lactose phản ứng với muối mật tạo kết tủa, nên xung quanh khuẩn lạc có quầng sáng màu hồng. Các vi khuẩn lên men lactose yêu vẫn chuyển môi trường thành màu hồng hoặc đỏ, nhưng không tạo quầng xung quanh khuẩn lạc. Với vi khuẩn không lên men lactose môi trường sẽ được giữ nguyên màu gốc, đồng thời khuẩn lạc cũng không màu.

THÀNH PHẦN:

Thành phần

Trong 1 lít

Peptone

20.0g

Lactose

10.0g

Bile salts

1.5g

Sodium chloride

5.0g

Neutral red

0.03g

Crystal violet

0.001g

Agar

15.0g

pH 7.1 ± 0.2 @ 25°C

*Công thức này có thể thay đổi tùy thuộc vào tiêu chuẩn thực hiện yêu cầu.

NGUYÊN LÝ:

MELAB MacConkey Agar với thạch nền là MacConkey Agar No3 của Oxoid – Anh, cho phép phát hiện sự lên men lactose thông qua sự thay đổi màu của màu đỏ trung tính (Neutral red).

Vi sinh vật lên men lactose tạo khuẩn lạc từ hồng đến đỏ, đôi khi được bao quanh bởi một quần sáng của muối mật. Vi sinh vật không lên men lactose tạo các khuẩn lạc không màu hoặc màu be nhạt.

MELAB MacConkey Agar thích hợp cho phát hiện và thống kê coliforms đồng thời cùng có tác dụng với các loài Salmonella và Shigella có trong các mẫu bệnh phẩm và các mẫu thực phẩm. Sự có mặt của Bile Salts (muối mật) và Crystallviolet (tinh thể tím) giúp cải thiện phân biệt giữa coliforms và vi khuẩn không lên men lactose đồng thời ức chế sự phát triển của các vi khuẩn gram dương.

CHỈ ĐỊNH:

  • Dùng cho hoạt động chẩn đoán in vitro và trong kiểm tra chất lượng vi sinh.
  • Tất cả các loại bệnh phẩm có thể được sử dụng và phải được cấy trực tiếp trên đĩa thạch

ĐỌC VÀ PHIÊN GIẢI:

  • Sau khi ủ, quan sát sự phát triển của vi khuẩn và sự xuất hiện của các khuẩn lạc:

– Khuẩn lạc Lactose (+): màu hồng đến đỏ, đôi khi bao quanh bởi một quầng sáng của muối mật kết tủa.

– Khuẩn lạc Lactose (-): không màu hoặc hơi màu be.

  • Nhằm định danh các vi sinh vật phân lập phải được thực hiện thêm bằng các xét nghiệm sinh hóa miễn dịch.

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM:

Khả năng dinh dưỡng của môi trường có thể được kiểm tra sử dụng các chủng sau:

  • Escherichia coli ATCC 25922
  • Salmonella typhimurium ATCC 14028
  • Enterococcus feacalis ATCC 29212

Dải giá trị mong đợi:

Chủng

Các kết quả nuôi cấy ở 33 – 370C

Escherichia coli ATCC 25922

Phát triển sau 24 giờ

Khuẩn màu hồng, có kết tủa mật

Salmonella typhimurium ATCC 14028

Khuẩn màu be

Enterococcus feacalis ATCC 29212

Ức chế phát triển

Related Posts